facebook RSS # #

18.06.2018 02:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-06 10:40       aktualizacja: 2017-07-06 10:53       E-ADMINISTRACJA
  A A A

CEPiK wcześniej. Nowela Prawa o ruchu drogowym przyspieszy wejście systemu ewidencji pojazdów

CEPiK wcześniej. Nowela Prawa o ruchu drogowym przyspieszy wejście systemu ewidencji pojazdów
Fotolia
Przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) zaczną obowiązywać od 30 października 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. W związku z tym przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) zaczną obowiązywać od 30 października 2017 r. 

Poprzednia nowelizacja przepisów zakładała, że zmodernizowany system CEPiK 2.0 zostanie całościowo uruchomiony 4 czerwca 2018.

W nowych regulacjach założono, że od 30 października 2017 r. za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem. Przewidziano jednak wyjątek od tych przepisów, wprowadzając regulację, która umożliwi wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu – w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Rozwiązanie to ułatwi działalność przedsiębiorcom, np. zarządzającym flotą samochodową.

Nowe regulacje doprecyzowują i zwiększają zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zdecydowano, że do CEP będą trafiać informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym jego zajęciu przez organ egzekucyjny czy zabezpieczeniu majątkowym. Informacje takie są istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów, którzy mogą się z nich dowiedzieć o ograniczonym prawie właściciela do dysponowania własnym autem.

Od 30 października 2017 r. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu będą udostępniane dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego zadań ustawowych.

Projekt przyspiesza również wejście w życie rozwiązań, które poprawią jakość i poprawność danych przyjmowanych do CEP. Zostaną wyeliminowane takie nieprawidłowości jak m.in.: nieaktualne informacje o statusie dokumentu (np. czy prawo jazdy zostało zatrzymane/zwrócone), brak informacji o umowie OC, czy brak kompletnych informacji o pojeździe (np. o jego wyrejestrowaniu lub zbyciu/nabyciu).

Ujednolicone zostaną zasady wprowadzania danych do CEP w drodze teletransmisji przez podmioty do tego zobowiązane. Uruchomione zostaną nowe interfejsy dostępowe z pełnym zakresem danych z CEP. Dla podmiotów uprawnionych do danych z CEPiK 2.0 tryb teletransmisji będzie obowiązkowym trybem komunikacji, wnioski papierowe będą uwzględniane jedynie w przypadku awarii systemu elektronicznego.

CEPiK jest jednym z najczęściej używanych przez obywateli systemów informatycznych, służących przede wszystkim kierowcom i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szersze udostępnianie danych umożliwi uruchomienie w 2017 r. i 2018 r. kolejnych usług dla obywateli. Nowa usługa „Mój pojazd”, która ma ruszyć z końcem 2017 r., pozwoli właścicielom aut w Polsce na sprawdzenie online wszystkich danych (zgromadzonych w CEP) o ich własnym pojeździe.

Źródło: premier.gov.pl
Kkż/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25