facebook RSS # #

17.01.2019 23:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-23 16:50       aktualizacja: 2018-01-24 14:41       E-ADMINISTRACJA
  A A A

USC bardziej online. Rząd za wprowadzeniem e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka

USC bardziej online. Rząd za wprowadzeniem e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka
Fot. PAP/M.Przybylski
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, który pozwoli na uruchomienie e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka.

Projekt umożliwia m.in. zgłoszenie urodzenia dziecka także w formie dokumentu elektronicznego. Zdejmie to z rodziców uciążliwy obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia jego narodzin. Zgłoszenie urodzenia ma również zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka.

Po zarejestrowaniu urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego, osobie zgłaszającej ten fakt, zostanie przesłany – w postaci papierowej lub elektronicznej – odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym mu numerze PESEL i zaświadczenie o jego zameldowaniu, o ile wystąpią przesłanki do nadania numeru PESEL i zameldowania.

Ponadto, wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy możliwe będzie także w formie dokumentu elektronicznego. Rozwiązania te wejdą w życie 1 czerwca 2018 r.

Przyjęty projekt pozwala też na ustalenie jednoznacznych relacji łączących dziecko z jego rodzicami (chodzi o dodanie numerów PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka). Zmiana polegająca na dodaniu numerów PESEL rodziców (jeśli zostały im nadane) w rejestrze stanu cywilnego oraz rejestrze PESEL, uprości sięganie do danych zgromadzonych w tych rejestrach przez podmioty do tego upoważnione, i w konsekwencji uprości czynności wymagające weryfikacji.

Będzie to istotne np. w przypadku stwierdzania prawa do świadczeń oraz ułatwi służbom statystyki publicznej wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych. Rozwiązanie to powinno obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

Regulacja wprowadza też przepisy, na podstawie których podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować (w formie pisemnej lub elektronicznej) organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze o ich niezgodności ze stanem faktycznym (chodzi o organy mające prawo do usunięcia błędnych danych).

Obecnie podmioty korzystające z dostępu do rejestru PESEL, np. Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzone niezgodności zgłaszają ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację (prowadzącemu rejestr PESEL). Po zmianach, taką informację będą przekazywać bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za wprowadzanie danych. Przyspieszy to aktualizację danych w rejestrze PESEL. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 maja 2019 r.

mp/
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-13 19:26:40
kierownik usc : no to super. Już widzę te zgłoszenia urodzeń dzieci niepochodzących z małżeństwa bez uznania ojcostwa, ze śmiesznymi imionami, zgłoszenia dokonane w innym USC niż miejsce urodzenia dziecka. no po prostu super pomysł. Proponuję jeszcze śluby on line i wtedy wszyscy będą szczęśliwi bo mnie będą musieli odwiedzać usc.
 
2018-01-29 23:30:19
Adam: Skoro znów rusza się USC to może czas najwyższy zlikwidować Wójt=Kierownik USC. Wójt z wykształceniem np. zawodowym może być dobrym włodarzem :-) ale... nie ma pojęcia o aktach stanu cywilnego..... Chora sytuacja. Ustawa Poasc określa wysokie (wyższe niż dla Skarbnika i Sekretarza)wymagania odnośnie wykształcenia dla kierownika i zastępcy USC nie gwarantując w zamian godziwego wynagrodzenia (w realu 1/3-1/2 wyn. Sekretarza i Skarbnika. Wójt Kierownikiem USC.... be wykształcenia i pojęcia o pracy, tylko na papierze za to ze świetnymi poborami.
 
2018-01-29 12:40:14
Urzędnik: Ewidencje ludności nanosiły numery PESEL na karty KOM i do rejestru mieszkańców , potem ustawodawca to zniósł. I co teraz wszystko będzie trzeba klepać jeszcze raz do rejestru PESEL? CHORE
 
2018-01-26 13:39:34
blik: Do pełni szczęścia brakuje tylko aby szpitale przekazywały prawidłowo wypełnione karty urodzenia drogą elektroniczną. Rozwiązanie na wejść w życie ... 01.01.2023r. A rodzicom pełnej swobody imienia.
 
2018-01-24 08:10:30
ja: A może wizyta w usc jest przyjemnością a nieuciążliwością? Myślę, że tak, o czym informują nas często interesanci.
 
2018-01-24 07:52:01
Zawiedziony : Dobra zmiana, ale dlaczego dopiero od 1 maja 2019 r.??

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25