facebook RSS # #

17.01.2019 23:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-26 13:12       aktualizacja: 2018-01-26 15:52       E-ADMINISTRACJA
  A A A

Dotacje na e-usługi. MSWiA zapowiada konkurs dotacji na poprawę jakości usług administracyjnych

Dotacje na e-usługi. MSWiA zapowiada konkurs dotacji na poprawę jakości usług administracyjnych
Fot. PAP/W.Pacewicz
Elektronizacja ewidencji nieruchomości oraz procesu obsługi podatkowej w samorządach - m.in. takie projekty mają szanse na unijne dofinansowanie w ramach programu POWER. Konkurs już w lutym ogłosi MSWiA.

W puli konkursu realizowanego w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne jest 31 mln zł. MSWiA liczy, że za te pieniądze uda się wdrożyć usprawnienia w obsłudze podatków lokalnych oraz w zarządzaniu nieruchomościami w co najmniej 150 urzędach samorządowych.  

Jak już informowaliśmy, grupą docelową konkursu są jednak miasta średnie z listy 255 miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze stanowiącej załącznik do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Z tej grupy wyłączone będą jednak jednostki, które były już beneficjentami albo partnerami w projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów zorganizowanych przez MSWIA w latach 2015 oraz 2017 nr: POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 i POWR.02.18.00IP.01-00-002/172. Ponieważ 40 miast z listy 255 już było beneficjentami poprzednich edycji PO WER 2.18, w tegorocznym konkursie może wziąć udział 215 miast (lista w załączeniu poniżej).

Organizator konkursu przewiduje więc w pierwszym rzędzie - w dziedzinie podatków i opłat lokalnych - wsparcie:

- elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
 - doskonalenia kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 - wdrażania rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.

 W dziedzinie gospodarki nieruchomościami na wsparcie będzie przyznawane na:

- wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
 - doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 - działania administracji samorządowej dotyczące planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

Kluczowe partnerstwo JST

Jednym z warunków zgłoszenia wniosku projektowego jest wymóg, aby projekt miał charakter partnerski i obejmował minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu. JST objęte wsparciem w ramach projektu muszą pełnić rolę lidera albo partnera projektu. 

Zachęcamy więc miasta szukające partnerów o zgłaszanie się do nas w ramach „Giełdy POWER" - giełdy ofert partnerskich i banku współpracy. Nasza giełda ma ułatwić miastom występowanie w grupach (liczących po co najmniej 5 JST) ze wspólnymi wnioskami łączącymi zbliżone cele i rozwiązania modernizacyjne. W tej sprawie prosimy pisać na adres m.przybylski@pap.pl.  

 mp/    
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25