facebook RSS # #

17.01.2019 23:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-19 13:05       aktualizacja: 2018-02-19 15:05       E-ADMINISTRACJA
  A A A

31 mln na e-usługi. MSWiA: ogłoszenie konkursu w lutym, nabór w marcu i kwietniu

31 mln na e-usługi. MSWiA: ogłoszenie konkursu w lutym, nabór w marcu i kwietniu
Fot. Fotolia
Nabór wniosków o dofinansowanie e-usług w samorządach rozpocznie się w drugiej połowie marca, a zakończy dopiero po 9 kwietnia - poinformowało MSWiA.

„Zgodnie z Rocznym Planem Działania Instytucja Pośrednicząca - MSWiA - ogłosi w ramach Działania 2.18 POWER konkurs najpóźniej do dnia 28 lutego. Zgodnie z przepisami prawa nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się po 30 dniach od daty ogłoszenia konkursu" - poinformował Wydział Prasowy MSWiA.

Nabór będzie trwał dłużej niż minimalny okres określony w przepisach prawa (7 dni) i zakończy się po 9 kwietnia, niezależnie od terminu ogłoszenia/rozpoczęcia naboru wniosków.

MSWiA odniosło się też do spekulacji na temat wymogu minimalnej liczby partnerów samorządowych ubiegających się o dofinansowanie oraz wokół ewentualnych zmian limitu dofinansowania dla jednej JST. Resort potwierdził, że każdy projekt musi mieć charakter partnerski z udziałem co najmniej pięciu samorządów (w tym przypadku średnich miast z listy 215 adresatów zaproszonych do konkursu przez MSWiA). Górna granica dofinansowania wynosi 200 tys. zł dla miasta - gminy i 400 tys. zł dla miasta na prawach powiatu.

Jak podkreślił Wydział Prasowy MSWiA, „są to dwa z siedmiu kryteriów dostępowych, które zostały określone w zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla Działania 2.18 POWER. Zmiana tych wymogów nie jest możliwa".

Jednocześnie ministerstwo wskazało, że treść wszystkich kryteriów dostępowych obowiązujących w konkursie dostępna jest w Rocznym Planie Działania, który został opublikowany na stronie:

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/aktualnosci-dzialanie-2/10485,Roczny-Plan-Dzialan-na-rok-2018.html

Przypominamy, że unijne dofinansowanie w ramach programu PO WER dotyczy przedsięwzięć w dziedzinie elektronizacji ewidencji nieruchomości oraz procesu obsługi podatkowej w samorządach.

Jak już informowaliśmy, w puli konkursu realizowanego w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne jest 31 mln zł. MSWiA liczy, że za te pieniądze uda się wdrożyć usprawnienia w obsłudze podatków lokalnych oraz w zarządzaniu nieruchomościami w co najmniej 150 urzędach samorządowych. W liście zapraszającym miasta do konkursu ministerstwo zapewnia, że wszystkie poprawnie napisane wnioski otrzymają dofinansowanie. 

Otrzymujemy sygnały, że wymóg, aby projekt miał charakter partnerski i obejmował minimum 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu może dla niektórych miast stanowić barierę trudną do pokonania.

Zachęcamy więc miasta szukające partnerów o zgłaszanie się do nas w ramach Giełdy POWER. Nasza akcja to jednocześnie i giełda ofert partnerskich i bank współpracy, które mają ułatwić miastom występowanie w grupach (liczących po co najmniej 5 JST) ze wspólnymi wnioskami łączącymi zbliżone cele i rozwiązania modernizacyjne.

W tej sprawie prosimy pisać do redakcji Serwisu Samorządowego PAP na adres m.przybylski@pap.pl.  


Czytaj także:
  
Dotacje na e-usługi. MSWiA zapowiada konkurs dotacji na poprawę jakości usług administracyjnych

mp/

 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-20 07:45:37
Marcin Skonieczka: Projekty realizowane w partnerstwie to wg mnie bardzo dobry pomysł. Obecnie realizujemy taki projekt w ramach działania 2.18 w grupie dziewięciu samorządów. Wartością dodaną tego podejścia jest to, że nie tylko wdrażamy nowe rozwiązania informatyczne, ale także wymieniamy się doświadczeniami, uczymy się pracy zespołowej i wspólnie rozwiązujemy napotkane problemy.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25