facebook RSS # #

23.01.2020 11:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-22 11:56       aktualizacja: 2019-05-22 11:59       E-ADMINISTRACJA
  A A A

Urząd zadzwoni. Urzędnik będzie mógł zadzwonić, by przypomnieć o wymianie dowodu

Urząd zadzwoni. Urzędnik będzie mógł zadzwonić, by przypomnieć o wymianie dowodu
Fot.Fotolia
Dzięki powstającemu właśnie Rejestrowi Danych Kontaktowych poszerzy się gama usług jakie urząd może oferować obywatelom; urzędnik będzie mógł np. zadzwonić z informacją, że kończy się ważność dowodu - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Rejestr Danych Kontaktowych, prowadzony przez Ministra Cyfryzacji, będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych. Dziś urzędy nie mają prawa tworzyć takiej bazy, ani korzystać z danych przekazanych np. innemu urzędowi bądź w innej sprawie. Po zmianach dane kontaktowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail, a przyszłości także elektroniczny adres do doręczeń będziemy przekazywać do rejestru i aktualizować dobrowolnie - przy użyciu e-usługi lub podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Dane zgromadzone w RDK będą podstawą do działania e-usług związanych z innymi rejestrami (np. Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Dokumentów Paszportowych), służących do informowania obywatela o zmianach statusu realizowanych spraw administracyjnych.

"Dzięki RDK otrzymamy przypomnienie np. o zbliżających się terminach wygaśnięcia ważności dokumentów, którymi posługujemy się na co dzień. Zbiór usług, które będą mogły korzystać z danych kontaktowych zawartych w rejestrze, będzie się systematycznie powiększał" - informuje MC.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, będący podstawą prawną dla funkcjonowania RDK, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Po uzgodnieniach komitetów i komisji projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów.

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację istniejących rejestrów, zbudowanie nowych oraz określenie standardów tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych. Projekt zakłada stworzenie lub modyfikacje? 19 e-usług bazujących na SRP, a jego celem jest m.in. usprawnienie komunikacji między obywatelami a administracją publiczną i przyspieszenie realizacji spraw.

js/

 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-06-06 15:09:13
zezol: Ministerstwo Cyfryzacji może wreszcie zrobi porządek z COI, PWPW i CPD, tak by dowody i koperty PUK docierały razem i w terminie do urzędów gmin. Do czego nam potrzebna centralna baza danych kontaktowych? Kto będzie nią zarządzał i do jakich celów? (proszę nie pisać bzdur, że urzędnik będzie informował o upływie terminu ważności dowodu.... no, proszę)
 
2019-05-31 07:57:15
samorządowiec: "usprawnienie komunikacji między obywatelami a administracją publiczną i przyspieszenie realizacji spraw"

Szkoda tylko, że administracja publiczna niższego szczebla nie ma możliwości kontaktu z MC, MSWiA, COI, CPD itp.
Tam telefonów nikt nie odbiera, albo odbiera bezradna niekompetentna sekretarka informująca, że ona nic nie może i na tym się kończy.
"urzędnik będzie mógł np. zadzwonić z informacją, że kończy się ważność dowodu - informuje Ministerstwo Cyfryzacji", ale jak urzędnik będzie chciał pomóc obywatelowi i w sytuacji losowej skrócić termin oczekiwania na dowód, to może sobie telefonować na okrągło i nikt w CPD nie podniesie słuchawki.
Podobnie jest w COI - jeden numer, a tam konsultanci blokujący, utrudniający kontakt użytkownikom systemu z kompetentnymi pracownikami.

Ja proponuję, aby Minister Cyfryzacji opublikował spis aktywnych (takich, które ktoś odbiera) telefonów w ministerstwach i podległych im jednostkach.
 
2019-05-23 22:36:15
Robert: Bardzo dobry pomysł.
Dodam, że adres też powinien być daną kontaktową (przekazywana administracji obligatoryjnie) i wreszcie powinniśmy odejść od adresu zameldowania, który zresztą w wielu wypadkach jest zupełną fikcją...
A zresztą wiele bardziej przytomnie tworzonych przepisów odwołuje się do adresu zamieszkania (w rzeczywistości jest on faktycznie adresem do doręczeń - czyli daną kontaktową) de facto ignorując adres zameldowania.
 
2019-05-22 20:06:26
urzędnik: Ciekawe kto i kiedy będzie to uzupełniał i aktualizował. Bo pracownicy EL, DO i USC nie wiedzą już gdzie ręce włożyć - tyle pracy. A pieniądze z dotacji wiadomo jakie. Na razie to niech Ministerstwo wydaje w terminie 30 dni dowody, bo niestety z terminowością to trochę nie bardzo. Mieszkańcy przychodzą po odbiór w wyznaczonym 30-dniowym czasie a dowodów brak.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25