facebook RSS # #

19.02.2020 12:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-13 15:12       aktualizacja: 2019-08-14 14:01       E-ADMINISTRACJA
  A A A

Bardziej online. Rząd za ułatwieniami i przyspieszeniem załatwiania spraw urzędowych

Bardziej online. Rząd za ułatwieniami i przyspieszeniem załatwiania spraw urzędowych
Fot. PAP Samorząd
Odpis aktu stanu cywilnego będzie można uzyskać „od ręki” przez Internet – to jedno z rozwiązań nowego projektu ustawy przyjętej przez rząd.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Głównym celem regulacji jest ułatwienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych. W praktyce nowe rozwiązania będą korzystne dla obywateli kontaktujących się z urzędami. 

Regulacja przewiduje powstanie Rejestru Danych Kontaktowych, który zapewni bezpośredni kontakt administracji z obywatelem. W Rejestrze – na zasadzie dobrowolności – gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń). Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e-usługę lub podczas wizyty w urzędzie.

Dzięki nowemu rozwiązaniu, obywatel będzie mógł zostać powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy, upływie ważności dokumentów (np. zbliżającym się terminie końca ważności dokumentu tożsamości) lub niedotrzymaniu terminów załatwienia sprawy. Rejestr będzie wykorzystywany do spraw, które nie wymagają wezwania do urzędu (w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego).

W niektórych przypadkach – dla obywatela i urzędu – wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji.

Dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia lub urzędy skarbowe, a także organy wyborcze czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących).

Rząd zakłada, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.

Projekt wprowadza także możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e-usłudze.

Już dziś obywatele mogą zawnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego, jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów muszą czekać. Dzięki nowym przepisom dokumenty takie dostaną „od ręki”. Odpis będzie można pobrać bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Warunkiem będzie posiadanie np. profilu zaufanego czy profilu osobistego (wydanego z dowodem osobistym). 

Odpisy aktu stanu cywilnego będą opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra ds. informatyzacji.

Proponowane rozwiązania powinny obowiązywać od 26 listopada 2019 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: KPRM

mp/
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-10-06 11:27:10
Tomasz: Rząd może za ułatwieniami, ale robi z pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej niewolników. Wszyscy dostają kasę: wojskowi, nauczyciele, lekarze, ale nie ta grupa pracowników. Środki przekazywane za zadania zlecone z zakresu USC,EL i DO są tak żałosne, że na nic nie wystarczają. OD tej grupy pracowników wymaga się wysokich kwalifikacji, studiów kierunkowych, dodatkowych kursów, specjalizacji, doświadczenia, odpowiedzialności, uczciwości, etc., a w zamian rząd przekazuje środki, które w przeliczeniu na etat nie wystarczają na wypłatę pracownikowi pensji w wysokości najniższego wynagrodzenia. Ten rząd to kpina z tysięcy uczciwie pracujących w gminach.
 
2019-08-16 12:40:57
Zaciekawiony: @urzędnik_usc
"I na koniec kwestia opłaty skarbowej. Ciekawi mnie, jak zostanie to rozwiązane"
Bardzo prosto - opłata skarbowa prawdopodobnie będzie musiała być wnoszona na rachunek "odpowiedniej" instytucji (być może któregoś z ministerstw)o ile nie będzie ustawowego zwolnienia z pobierania opłaty od odpisów wydawanych na wniosek elektroniczny, żeby "zachęcić" do składania wniosków tą drogą.
 
2019-08-14 09:32:04
urzędnik_usc: Warto byłoby dodać, że chodzi wyłącznie o odpis aktu dotyczący osoby, która wnioskuje. W innym przypadku złamany zostałby art. 45 prawa o aktach stanu cywilnego. Nie każda osoba ma prawo pobrać odpis aktu dowolnej innej osoby - to kwestia pierwsza. Kwestia druga - baza aktów nie jest zapełniona, wręcz większości aktów papierowych tam nie ma, zatem osoba, która będzie chciała pobrać odpis z aktu, którego w bazie nie ma, nie otrzyma go od ręki, tylko będzie musiała poczekać, aż urząd akt wprowadzi. Zatem spokojnie z tym sukcesem. Narzędzie jest, ale bardziej na przyszłość niż na teraz.
No i pozostaje kwestia sposobu używania takiego odpisu - czy działa on na zasadzie odpisu elektronicznego, który ma moc dowodową tylko w postaci elektronicznej? Czy wydrukiem będzie można pełnoprawnie się posługiwać? I na koniec kwestia opłaty skarbowej. Ciekawi mnie, jak zostanie to rozwiązane.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25