facebook RSS # #

22.11.2019 07:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-24 14:32       aktualizacja: 2019-09-24 14:50       E-ADMINISTRACJA
  A A A

Cyfrowa administracja. Rząd znowelizował uchwałę ws. informatyzacji państwa

Cyfrowa administracja. Rząd znowelizował uchwałę ws. informatyzacji państwa
Fot.UKE
Rząd przyjął nowelizację Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Okres realizacji programu przedłużono do 2022 r. (wcześniej planowano jego zakończenie w 2019 r.).

Według Ministerstwa Cyfryzacji, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) to "strategiczny dokument określający działania polskiego rządu zmierzające do rozwoju polskiej administracji publicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych, a w efekcie - usprawnienia funkcjonowania państwa oraz m.in. stworzenia warunków, które ułatwiają obywatelom komunikację z administracją publiczną".

Przewidziano trzy kierunki działań służące realizacji programu:

- nakierowanie administracji publicznej na usługi odpowiadające potrzebom obywatela;

- wspieranie działań administracji publicznej (m.in. chodzi o wdrożenie narzędzi sprzyjających wykorzystaniu cyfrowych usług publicznych, np. w obszarze jednolitego systemu identyfikacji elektronicznej czy doręczeń elektronicznych);

- rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne), jako konieczny element na rzecz cyfryzacji kraju.

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, założono, że w efekcie przeprowadzonych działań polski sektor TIK - przy wsparciu instytucji publicznych - będzie w stanie konkurować na rynku europejskim i światowym, a realizacja zakładanych celów przełoży się na:

- szybszy rozwój gospodarczy kraju dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do wykorzystania potencjału technologii cyfrowych;

- poprawę relacji państwa z obywatelem dzięki wdrożeniu personalizowanego i wielokanałowego kontaktu z urzędem;

- zapewnienie łatwego i szerokiego dostępu do informacji publicznej, dostępu do informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania oraz możliwości wykorzystania zasobów informacyjnych państwa w działalności gospodarczej i społecznej;

- podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu informatyzacją państwa oraz usprawnieniu współpracy instytucji publicznych, a także zapewnieniu uczestnictwa partnerów biznesowych i społecznych w tym procesie;

- podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki m.in. uporządkowaniu zasad współpracy między instytucjami publicznymi, czy standaryzacji świadczenia usług;

- lepsze wykorzystanie danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz rozwój technik i zdolności wykorzystywania danych w administracji publicznej i gospodarce;

- podniesienie świadomości cyfrowej i rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających bezpieczne i efektywne czerpanie korzyści z rozwoju technologii i narzędzi komunikacji.

Integralną częścią programu jest przygotowany przez ministerstwa plan działań w poszczególnych obszarach.

js/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25