facebook RSS # #

18.10.2019 07:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2012-08-01 15:04       aktualizacja: 2012-08-01 16:53       EDUKACJA
  A A A

Szkolne rachunki

Szkolne rachunki
Fot.sxc.hu

Na koniec ubiegłego roku państwo zatrudniało 3,5 mln osób, z czego prawie milion w oświacie. W szkołach występuje przerost zatrudnienia, a wielkości zatrudnienia nauczycieli nie zmienia się pomimo malejącej liczby uczniów - podkreśla fundacja Leszka Balcerowicza.

Jak wynika z analizy "Ile osób zatrudnia państwo polskie?", przygotowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju,  w oświacie zatrudnionych jest 990 tys. osób. Liczba ta obejmuje zatrudnionych w sektorze publicznym na wszystkich poziomach nauczania. Samych nauczycieli w edukacji podstawowej i średniej było, w przeliczeniu na etaty, 420 tysięcy.

"Wiele wskazuje na przerosty zatrudnienia w szkołach - przykładowo, liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela w Polsce (10,2) jest najniższa spośród wszystkich krajów OECD (średnia: 16)" - czytamy w raporcie.

Eksperci zwracają uwagę na niemal brak zmian w wielkości zatrudnienia pomimo malejącej liczby uczniów oraz bardzo krótki, na tle innych państw OECD, czas pracy nauczycieli.

FOR przypomina, że z corocznych badań przeprowadzanych przez OECD wynika, że polscy nauczyciele są jednymi z najkrócej pracujących. Co roku, zgodnie z Kartą Nauczyciela, polski nauczyciel na pracę dydaktyczną „przy tablicy" poświęca 489 godzin, przy średniej dla krajów OECD wynoszącej 779 godzin.

Ponadto w Polsce poza niskim wymiarem pensum zwraca uwagę brak jego zróżnicowania na kolejnych poziomach edukacji. Przygotowanie zajęć dla licealistów wymaga więcej czasu niż organizacja zajęć dla pierwszoklasistów w podstawówce, dlatego w zdecydowanej większości krajów OECD pensum nauczycieli na kolejnych poziomach edukacji maleje.


Przykładowo w Finlandii wynosi 24 godziny na poziomie szkół podstawowych, 18-24 godziny w odpowiedniku polskich gimnazjów oraz 16-23 na poziomie liceum. W Polsce natomiast pensum wynosi 14 godzin zegarowych bez względu na poziom nauczania.

Nadmierne przywileje zawodowe nauczycieli zapisane w Karcie Nauczyciela stanowią istotny problem dla samorządów, w których gestii jest prowadzenie szkół.

Pracownicy oświaty stanowią najliczniejszą grupę w sektorze publicznym, który na koniec 2011 roku zatrudniał ok. 3,5 mln osób. Oznacza to, że państwo zatrudnia co czwartego (21,6 proc.) spośród ogólnej liczby pracujących w Polsce. To mniej niż w Danii (34,8%, 2010 r.), ale też znacznie większy niż np. w Niemczech (14,8%, 2010 r.).

Wbrew obiegowym opiniom przez ostatnich 5 lat w Polsce obserwujemy spadek udziału pracujących w sektorze publicznym w pracujących ogółem, z 24,9% w 2006 roku do 21,6% w 2011 roku.

Więcej informacji - TUTAJ.

Źródło: FOR
oprac. /aba/


 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2012-08-08 08:25:22
OldestWoman: No proszę Fundacja Leszka Balcerowicza znowu wie lepiej. Czy ten szkodnik mógłby zamilknąć wreszcie? Te jego reformy właśnie teraz wykańczają ten kraj. Okazuje się, że na oświacie też się zna. Zresztą na czym się nie zna?
 
2012-08-05 14:29:18
nick: Taki prosty rachunek, a tak trudny do zrozumienia przez JST i media. Kiedyś usłyszałem, że w szkole zatrudnionych jest więcej nauczycieli niż chodzących uczniów. Pomyślałem "to skandal". Sprawdziłem i była to prawda, ale każdy pracował tam na godzinach, bo uczył innego przedmiotu i nikt nie miał etatu. Tego jednak opinia publiczna już się nie dowiedziała.
 
2012-08-02 08:35:27
ef: Ilość zatrudnionych nauczycieli nie jest bezpośrednio związana z ilością uczniów, a jedynie pośrednio, ponieważ ilość nauczycieli uzależniona jest od ilości oddziałów i tak jeśli w klasie pierwszej podstawówki uczeń ma 23 godziny to musi tę klasę uczyć jeden nauczyciel na jeden etat na 18 godzin i mamy następny niepełny etet- 5 godzin, w klasie IV to już 26 godzin i jeden cały etet 18 godzin i nastepny niepełny etat na pozostałe 8 godzin, w gomnazjum dochodzimy do 35 godzin, a zatem są to już prawie dwa etety, bez względu na ilość dzieci w oddziale i jeśli w roczniku w danym obwodzie szkolnym czy gminie mamy 36 dzieci to mamy dwa oddziały po 18 uczniów. dlatego też spada liczba uczniów a niestety liczba nauczycieli nie koniecznie.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25