facebook RSS # #

28.01.2020 05:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-01-19 15:21       aktualizacja: 2016-01-19 16:55       EDUKACJA
  A A A

Nowe w MEN. Minister Anna Zalewska przedstawiła rządowi plan na 2016 r

Nowe w MEN. Minister Anna Zalewska przedstawiła rządowi plan na 2016 r
To ustawa wolnościowa - mówi szefowa MEN
Fotolia
Rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów od 2017 r. oraz uregulowanie możliwości odwoływania się od wyników matur – minister edukacji narodowej przedstawiła rządowi informację o planowanych zmianach w systemie oświaty.

Minister Anna Zalewska poinformowała członków rządu o zmianach wprowadzonych w oświacie w 2015 r. oraz przedstawiła również plan prac na 2016 r. wraz z ich harmonogramem.

Jak podkreśliła szefowa edukacji, najważniejszą zmianą uchwaloną w 2015 r. jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywracająca obowiązek szkolny dla 7-latków.

– To najbardziej wolnościowa ustawa ostatnich lat. Dajemy rodzicom prawo do zdecydowania o tym, w którym wieku ich dziecko ma rozpocząć edukację – tłumaczy Minister Edukacji Narodowej.
Nowa ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków.

Inne zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Po wejściu w życie nowych regulacji minister edukacji narodowej będzie miał prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

W 2015 r. parlament uchwalił również ustawę o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji. Dzięki niej dyplomy i certyfikaty będą porównywalne. Określona została jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.
Szefowa MEN poinformowała też Radę Ministrów o planach na przyszłość projektach, nad którymi pracuje ministerstwo w 2016 r.

– 8 stycznia do konsultacji społecznych skierowaliśmy projekt nowelizacji Karty nauczyciela. Znosimy w nim tzw. godziny karciane – przypomniała minister Anna Zalewska.

Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.

Z własnej inicjatywy MEN zaprojektowało przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

W nowelizacji zawarto również zmiany przepisów dotyczące rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej w połowie lutego do konsultacji trafi kolejna nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zakłada rezygnację ze sprawdzianu szóstoklasistów od 2017 r. oraz uregulowanie możliwości odwoływania się od wyników matur.

Zmiany w projekcie dotyczyć będą także procedur zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w poprzednich latach i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.

MEN zapowiedziało, że w tym roku nastąpi analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

– W karierze szkolnej dziecka bardzo ważne jest to, w jaki sposób będzie ono przygotowane do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dlatego też w najbliższych miesiącach nastąpi zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich – poinformowała minister edukacji narodowej.

– W lutym rozpocznie się natomiast szeroka analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. W dyskusji na ten temat weźmie udział ok. 1100 ekspertów. Debata zakończy się w czerwcu 2016 r. – dodała.
Wspomniana debata o systemie edukacji była kolejnym punktem informacji szefowej MEN przedstawionej Radzie Ministrów.

– System oświaty stał się obiektem krytyki. Ze sposobu edukowania dzieci i młodzieży niezadowoleni są w zasadzie wszyscy: rodzice, uczniowie, nauczyciele, organy prowadzące szkoły. Zmiany jako wynik debaty stają się więc oczekiwane i mogą uzyskać poparcie społeczne – tłumaczy minister Anna Zalewska.

Debata rozpocznie się w lutym, a zakończy w czerwcu 2016 r. Jej zasadniczymi elementami będą dyskusje na temat: ustroju szkolnego, finansowania oświaty, roli nauczyciela oraz jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.

Źródło: MEN
jm/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25