facebook RSS # #

21.01.2020 13:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-29 12:30       aktualizacja: 2017-12-29 16:15       EDUKACJA
  A A A

Oświata w 2017. Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń

Oświata w 2017. Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń
Fot. PAP/ T. Gzell

Pierwszy kwartał 2017 r. przebiegał w samorządach pod znakiem uchwał ws. dostosowania sieci szkół do nowego systemu szkolnego, wrzesień był momentem ostatecznego sprawdzianu dla reformy. Publikujemy przegląd najważniejszych wydarzeń 2017 roku związanych z oświatą.

STYCZEŃ

09.01.2017 - Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Oznacza to likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

09.01.2017 - Rzecznik Praw Dziecka chce, by szefowie resortów: edukacji, zdrowia oraz środowiska pilnie sformułowali systemowe wytyczne, "uwzględniające sposób postępowania placówek oświatowych i innych miejsc pobytu dzieci w sytuacji podwyższonych norm zanieczyszczenia powietrza".

10.01.2017 - Koordynatorem zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji będzie wiceminister edukacji Maciej Kopeć - poinformowała minister edukacji Anna Zalewska.

11.01.2017 - Reforma oświaty wchodzi w życie - Prawo oświatowe i przepisy je wprowadzające zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

13.01.2017 - Będziemy wspierać każdy samorząd we wdrażaniu reformy oświaty - zapewnia minister edukacji Anna Zalewska w liście do samorządowców. Wraz z nim resort opublikował w piątek wzór uchwały, jaką mają przyjąć samorządy ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. Takie uchwały wszystkie samorządy muszą przyjąć do końca marca i - jak mówiła wcześniej minister - sami samorządowcy w toku konsultacji prosili o przygotowanie przez MEN wzoru tego aktu. "Po to, żeby był on jednolity, żeby nie było wątpliwości i by wojewodowie nie mieli kłopotu z oceną prawną" - wyjaśniała Zalewska.

25.01.2017 - Wdrożenie reformy oświaty to najważniejsze zadanie, jakie stoi przed minister edukacji Anną Zalewską - powiedziała premier Beata Szydło po przeglądzie ministerstw. Reforma jest wdrażana zgodnie z harmonogramem - podkreśliła premier.

25.01.2017 - W 2017 roku zostanie przygotowana ustawa o finansowaniu oświaty, która zróżnicuje subwencję oświatową na szkolnictwo zawodowe - zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska po spotkaniu z premier Beatą Szydło.

25.01.2017 - System informacji oświatowej musi zostać zmieniony, to będzie kolejna ustawa w 2017 r. - zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska.

27.01.2017 - Płace zasadnicze nauczycieli wzrosną w tym roku, w zależności od stopnia awansu zawodowego, od 29 do 40 zł brutto - wynika z przygotowanego przez MEN projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. To pierwszy wzrost płac nauczycieli od 2012 r.

31.01.2017 - Czy jest pan/pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku - tak brzmieć będzie pytanie, które przeciwnicy zmian chcieliby zadać obywatelom w ogólnopolskim referendum.

LUTY

14.02.2017 - Od 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzana będzie nowa podstawa programowa. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Podkreśliła, że nowa podstawa jest nowoczesna, choć szanuje przeszłość i historię.

14.02.2017 - Pieśni i piosenki patriotyczne, fraszki Jana Sztaudyngera, aforyzmy Stanisława Jerzego Leca - takie m.in. teksty dodano do listy lektur w 8-letniej szkole podstawowej w wyniku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

22.02.2017 - Podręczniki będą darmowe od klasy I do ostatniej przekształconego gimnazjum - zapewniła minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

MARZEC

03.03.2017 - Uczniowie nadal noszą zbyt ciężkie tornistry i plecaki, dlatego, że nie mogą zostawić książek i zeszytów w szkole - wynika z raportu NIK. Zastrzeżenia kontrolerów budzi też zły stan techniczno-sanitarny obiektów szkolnych oraz np. zbyt ciasne sale. Szkoły, układając plan lekcji, nie uwzględniają zasad higieny pracy umysłowej – zaznacza Izba.

07.03.2017 - 31 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzi całodzienny ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty - zdecydował zarząd główny związku. Protestujący nauczyciele będą obecni w miejscu pracy, ale nie poprowadzą zajęć; dzieci będą miały opiekę.

09.03.2017 - 98 proc. rad powiatów i 95 proc. gmin przygotowało już projekty uchwał dostosowujących sieci szkolne do reformy oświaty - poinformował resort edukacji. Jak dotąd, kuratoria pozytywnie zaopiniowały blisko 100 proc. rozpatrzonych projektów.

10.03.2017 - Premier Beata Szydło powołała Marzenę Machałek na stanowisko wiceministra edukacji. Będzie odpowiadała m.in. za kształcenie zawodowe i specjalne.

15.03.2017 - Przed stosowaniem monitoringu w szkole dyrektor powinien ocenić, czy bezpieczeństwa nie zapewnią inne, mniej ingerujące w prywatność metody - ocenia GIODO w rekomendacjach ws. kamer w szkołach. Według GIODO monitoring nie powinien służyć do kontroli pracy nauczycieli.

16.03.2017 - Podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wyżej niż dotychczas premiowana będzie aktywność społeczna ucznia, więcej punktów będzie też można uzyskać za ocenę dobrą i bardzo dobrą na świadectwie, a także świadectwo z wyróżnieniem - wynika podpisanych rozporządzeń.

17.03.2017 - Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, szkół branżowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

22.03.2017 - W nowej klasyfikacji zawodów, która będzie obowiązywała od 1 września 2017 r., wprowadzony będzie nowy zawód z zakresu budownictwa - technik robót wykończeniowych w budownictwie; obecnie kształcenie w tym zawodzie jest na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. 30.03.2017 - Około 40 proc. samorządów podjęło do 28 marca ostateczne uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji; w kilku gminach uchwały nie zostaną podjęte, a spór z kuratorem zakończy się w sądzie - poinformował w czwartek wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

31.03.2017 - W piątkowym strajku pracowników oświaty uczestniczyło ok. 40 proc. przedszkoli i szkół - poinformował po południu organizator akcji, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według danych MEN, zebranych za pośrednictwem kuratorów oświaty, było to ok. 11 proc. placówek.

KWIECIEŃ

20.04.2017 - Ponad 910,5 tys. podpisów zebrano pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Wniosek wraz z zebranymi podpisami osób popierających tę inicjatywę złożono w Sejmie.

25.04.2017 - Wniosek o przeprowadzenie referendum trzeba było złożyć w odpowiednim momencie, obecnie jesteśmy w końcowej fazie wdrażania reformy i ktoś, kto chce to odwracać, będzie powodował chaos - powiedziała premier Beata Szydło.

28.04.2017 - 15 proc. podwyżki dla nauczycieli w ciągu trzech lat, zmiany w Karcie Nauczyciela, ciepłe posiłki w każdej szkole i przywrócenie do szkół opieki stomatologicznej - zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. Dodała, że zakończył się formalny etap reformy, zmieniającej strukturę szkolną.

MAJ

04.05.2017 - W czwartek - 4 maja - rozpoczęły się matury. Około 284 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

15.05.2017 - Dzieci z niepełnosprawnościami będą miały dedykowane kształcenie w zależności od ich możliwości i potrzeb - zapewniła szefowa MEN Anna Zalewska. Zapowiedziała przygotowanie ustawy, regulującej edukację dzieci z niepełnosprawnością. 

22.05.2017 - Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie opieki stomatologicznej planowany jest na rok szkolny 2018/2019 - poinformowało MEN po spotkaniu w resorcie zdrowia. MZ zadeklarowało, że pracuje nad przywróceniem opieki stomatologicznej w szkołach.

30.05.2017 - Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji, przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, a także ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli - zapowiada MEN. Zapisy regulujące te kwestie znalazły się w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych skierowanym przez resort edukacji do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

CZERWIEC

14.06.2017 - 8,9 tys. nauczycieli straci pracę od 1 września w związku z reformą edukacji, a 21,7 tys. nie będzie miało pełnego etatu - wynika z danych zebranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w 14 województwach.

16.06.2017 - Uczniowie III klas gimnazjów, którzy w kwietniu przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 69 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 47 proc. - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

19.06.2017 - W wyniku reformy liczba oddziałów w szkołach wzrośnie o ponad 5 tys., zmiany wprowadzane przez rząd służą temu, aby nauczyciele zachowali swoją pracę - podkreśla MEN w wydanym w poniedziałek stanowisku dotyczącym miejsc pracy dla nauczycieli.

30.06.2017 - Świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu; pozostali - 6,7 proc. - dopiero za rok - to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

LIPIEC

19.07.2017 - Utwory Marka Nowakowskiego, Jacka Dukaja, Antoniego Libery, Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, a także utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej - znalazły się w projekcie przygotowanej przez MEN listy lektur obowiązkowych dla liceum i technikum.

20.07.2017 - Sejm nie poparł w czwartkowym głosowaniu uchwały, zgodnie z którą referendum w sprawie reformy systemu oświaty miałoby się odbyć 17 września. Oznacza to, że referendum nie będzie.

26.07.2017 - Minister edukacji narodowej Anna Zalewska skierowała do wojewodów, organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół pismo z prośbą o pilne przekazanie publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym informacji o uruchomieniu programu "Aktywna tablica".

SIERPIEŃ

09.08.2017 - Twórczość Czesława Miłosza zostanie wprowadzona do ostatecznego projektu podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym - zapewniło ministerstwo edukacji.

11.08.2017 - Minister Anna Zalewska podpisała trzy rozporządzenia dot. edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Jak podał resort, kluczowe rozwiązania to indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością i zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych.

21.08.2017 - Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 5 mln zł na pomoc dla dzieci poszkodowanych w wyniku nawałnic - poinformował resort. Pieniądze będą wykorzystane m.in. na zasiłki, zajęcia opiekuńcze oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.

25.08.2017 - Reforma edukacji stała się faktem i przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem; samorządy dostosowały sieć szkół do nowego ustroju szkolnego, a nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

WRZESIEŃ

03.09.2017 - Początek zmian w strukturze szkół - pierwszy rocznik uczniów w VII klasach szkół podstawowych, zwolnienie 6-latków z opłat za pobyt w przedszkolu i prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich - to najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym 2017/2018.

04.09.2017 - Pod hasłem "Szkoła jest nasza" protestowali w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej przeciwnicy reformy edukacji. Zapowiedzieli monitorowanie wprowadzanych zmian.

11.09.2017 - Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli - proponuje MEN w projekcie, którym ma zająć się rząd.

11.09.2017 - W związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci chorych i z niepełnosprawnościami, MEN przygotowało listę 16 najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami i opublikowało na stronie internetowej.


15.09.2017 - Za opóźnienia w zaopatrywaniu szkół w podręczniki odpowiadają dyrektorzy; ze strony MEN wszystkie terminy zostały dotrzymane - powiedziała szefowa resortu edukacji Anna Zalewska. Zaznaczyła, że jej zdaniem są to jednostkowe przypadki, które należy zgłaszać do ministerstwa.

18.09.2017 - Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała w Jasionce (Podkarpackie), że do marca 2018 r. przygotowane zostaną przepisy, które mają uelastycznić szkoły branżowe.

21.09.2017 - Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała, że za miesiąc przestawi szczegóły dotyczące opieki medycznej, w tym stomatologicznej w szkołach. Dodała, że od września 2018 r. każdy uczeń w szkole podstawowej zje ciepły posiłek. Podkreśliła, że "jedzenie jest narzędziem edukacyjnym".

PAŹDZIERNIK

14.10.2017 - Premier Beata Szydło złożyła nauczycielom życzenia "niegasnącej pasji kształcenia, wytrwałości i cierpliwości". Podziękowała im też "za wkład w budowanie przyszłości Polski". Praca każdego nauczyciela zasługuje na najwyższe uznanie i wyrazy wdzięczności – napisała z kolei minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda podziękowali nauczycielom w dniu ich święta za profesjonalizm i zaangażowanie. Podkreślili, że dzięki umiejętnościom i osobistej postawie nauczycieli młodzi ludzie zyskują cenną wiedzę, szacunek dla autorytetów i nauki.

16.10.2017 - Projekt rozporządzenia ws. oceny pracy nauczyciela dołączony został do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jako materiał informacyjny, będzie jeszcze konsultowany; zapisy w nim zawarte wskazują jedynie kierunek zmian, a nie gotowe rozwiązania - wyjaśnia MEN.

17.10.2017 - Minister edukacji narodowej Anna Zalewska powołała Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; ma on przygotować m.in. propozycje nowych rozwiązań systemowych - poinformowało MEN.

27.10.2017 - Przepisy dotyczące przyznawania dotacji samorządom będą uszczelnione, wymiar pensum logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych ujednolicony, a ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona - zdecydował Sejm, uchwalając ustawę o finansowaniu zadań oświatowych.

27.10.2017 - 11,5 tys. dodatkowych miejsc pracy po wprowadzeniu reformy edukacji - to najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej, o których poinformowała w piątek w Sejmie minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

LISTOPAD

23.11.2017 - Ponad 1,5 mln uczniów i wychowanków przedszkoli jest objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną; liczba etatów w tej dziedzinie od 2015 r. wzrosła do 22 tys. - poinformowała w Sejmie wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek.

27.11.2017 - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z nią wydłużona zostanie do 15 lat ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, a dotacje dla szkół i przedszkoli będą rozliczane na nieco innych zasadach. Ustawa wprowadza ponadto jednakowy wymiar godzin pracy bezpośrednio z uczniem - dla nauczycieli, logopedów i pedagogów szkolnych.

GRUDZIEŃ

05.12.2017 - W Międzynarodowym Badaniu Postępów Biegłości w Czytaniu PIRLS 2016 polscy czwartoklasiści zajęli 6. miejsce wśród uczniów z 50 krajów z całego świata. Średni wynik polskich uczniów wynosi 565 punktów i jest wyższy od średniej międzynarodowej.

11.12.2017 - Anna Zalewska została powołana na urząd ministra edukacji narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego.

15.12.2017 - Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej. Wprowadza ono m.in. nową definicje tzw. małej szkoły oraz zasadę "subwencja za efekt" w szkołach dla dorosłych.

20.12.2017 - Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc. od 1 stycznia 2018 r. oraz wprowadzenia pakietu osłonowego dla zwalnianych nauczycieli. Apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie i rozmowę na ten temat.

aba/


TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25