facebook RSS # #

22.03.2019 14:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-26 10:34       aktualizacja: 2018-06-26 11:35       EDUKACJA
  A A A

Zmiany w SIO. MEN zmienia zakres danych gromadzonych w starym SIO

Zmiany w SIO. MEN zmienia zakres danych gromadzonych w starym SIO
Fot. Serwis Samorządowy PAP/A. Banasik
Od 1 września w starym SIO zbierana będzie dodatkowo m.in. informacja o otrzymanej ocenie pracy nauczyciela. Resort edukacji chce zmienić zakres gromadzonych danych oświatowych.

Co dodano

Projekt zakłada, że od 1 września 2018 r. w starym SIO będą gromadzone dane o liczbie uczniów i wychowanków objętych zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zindywidualizowaną ścieżką kształcenia oraz korzystających z porad i konsultacji. Trzeba będzie także odnotować, ilu uczniów uczestniczących w danych zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Gromadzenie tych danych ma na celu ewentualne objęcie zwiększonym finansowaniem także uczniów, którzy korzystają z takiego rodzaju zajęć, a nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego” – uzasadnia MEN.

Od 1 września w starym SIO gromadzona będzie także informacja o otrzymanej ocenie pracy nauczyciela.

Co ujęto

Projekt przewiduje, że w starym SIO zaprzestaje się natomiast gromadzenia danych na temat tzw. dodatku mieszkaniowego (od początku tego roku nauczyciele już go nie otrzymują) oraz o kwalifikacjach nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki (zajęcia te były nauczane np. w kolegiach nauczycielskich, które nie funkcjonują już w systemie oświaty).

Docelowo w SIO nie będą też gromadzone dane o asystentach nauczyciela lub wychowawcy świetlicy (od 1 września 2018 r. w systemie oświaty nie przewiduje się już możliwości ich zatrudniania; dotychczasowi będą pracować nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r). MEN wprowadza możliwość gromadzenia tych danych w starym SIO do 1 marca 2019 r.

Jak przypomina ministerstwo, funkcjonowanie starego SIO zostało przedłużone do 1 marca 2019 r.

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych trafił do uzgodnień międzyresortowych i do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25