facebook RSS # #

21.02.2019 15:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-02 14:30       aktualizacja: 2018-07-02 13:55       EDUKACJA
  A A A

Pensum w gminie. Samorząd zdecyduje, ile będzie pracował nauczyciel przedszkolny grupy mieszanej wiekowo

Pensum w gminie. Samorząd zdecyduje, ile będzie pracował nauczyciel przedszkolny grupy mieszanej wiekowo
Fot. PAP/G. Michałowski
Gmina będzie decydować o wymiarze pensum nauczycieli przedszkolnych, którzy pracują w grupach z dziećmi sześcioletnimi i młodszymi.

Taką zmianę w Karcie nauczyciela proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Obecnie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli uzależniony jest od wieku dzieci, z którymi pracuje nauczyciel. Ci uczący dzieci 6-letnie mają pensum 22-godzinne, ci, którzy pracują z grupami dzieci młodszych – 25-godzinne.

W praktyce w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych tworzone są również grupy mieszane, obejmujące i 6-latki, i dzieci młodsze. Nie wiadomo wtedy, jaki tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powinien realizować nauczyciel.

„Kwestia ta była dotychczas w różny sposób rozwiązywana przez poszczególne organy prowadzące. Dlatego też zachodzi potrzeba jej uregulowania na poziomie ustawy” – uzasadnia MEN.

Resort chce przyznać organowi prowadzącemu przedszkole kompetencje do określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Z zastrzeżeniem, że określony przez ten organ wymiar nie może przekroczyć 25 godzin tygodniowo.

„Takie rozwiązanie pozwoli organom prowadzącym na zachowanie status quo w przypadkach, w których ww. nauczyciele realizowali „pensum” w wymiarze wyższym niż 22 godziny. „Pensum” tych nauczycieli, tak jak dotychczas, nie będzie jednak mogło być wyższe niż 25 godzin tygodniowo” – podkreśla resort.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-03 08:37:20
Sławomir Kurpiewski: Co do zasady jestem przeciwnikiem centralizacji. Ale przedstawiona przez MEN koncepcja ustalania pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach mieszanych jest co najmniej wątpliwa. Zamiast załatwić problem, przyjmując normę prawną w jednym akcie, dajmy na to w Karcie Nauczyciela, to proponuje się przyjęcie tysięcy norm w uchwałach rad wszystkich gmin! Czyli proponuje się blisko 2500 postępowań legislacyjnych. Gdzie tu sens i logika? Dlaczego nie jesteśmy pragmatyczni? Do czego ma to wszystko doprowadzić? Co robią środowiska prawnicze? Jaka jest ich dzisiaj rola, że takie koncepcje nie są weryfikowane na starcie?
 
2018-07-03 08:36:33
mireko66: Żeby nie naruszać konstytucyjnej zasady równości słusznie zrezygnowano z uchwał jst i dodano w Karcie Nauczyciela do art. 42 ustęp 5c: "Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.". Niesłusznie, w gestii jst, pozostawiono ustalanie pensów pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b). Nie idźmy tą drugą drogą. Przecież można w ustawie przyjąć rozwiązanie podobne jak w art. 42 ust. 5c i potraktować to jaką średnią (22h + 25h): 2 = 23,5h, zgodnie z tą dziwną "nie matematyczną" zasadą zaokrąglania ("do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę") przyjętą w tym przepisie otrzymamy pensum 23 dla wszystkich nauczycieli w Polsce.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25