facebook RSS # #

20.02.2019 22:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-04 15:01       aktualizacja: 2018-07-04 15:45       EDUKACJA
  A A A

Siedem dni. Wójt będzie miał tydzień na wskazanie przedszkola

Siedem dni. Wójt będzie miał tydzień na wskazanie przedszkola
Fot. PAP/L. Szymański
Po zakończeniu rekrutacji wójt będzie miał siedem dni na wskazanie innego przedszkola dla nieprzyjętych dzieci – zakłada projekt MEN.

To kolejne rozwiązanie dotyczące wychowania przedszkolnego, które chce wprowadzić Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji przewyższy liczbę miejsc w danym przedszkolu, dyrektor informuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka, a ten jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole (oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub niepubliczną placówkę), które może przyjąć dziecko. Dotychczas obowiązujący przepis nie narzucał jednak samorządowi żadnego terminu.

MEN chce, by wójt był zobowiązany do takiego wskazania w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego.

„Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie miejsc wychowania przedszkolnego w gminie” – podkreśla resort. „Jednocześnie uchroni gminę przed sytuacją, w której do placówek wychowania przedszkolnego przyjęte zostaną dzieci z innych gmin, w sytuacji gdy nie zostały zaspokojone potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie macierzystej” - zaznacza.

Ministerstwo chce też doprecyzować przepisy dotyczące opłat za przedszkola. Gmina będzie pobierać opłatę za „każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu” – zakłada projekt nowelizacji. Czytaj: Jak liczyć

Zgodnie z propozycją MEN gmina będzie też decydować o wymiarze pensum nauczycieli przedszkolnych, którzy pracują w grupach z dziećmi sześcioletnimi i młodszymi. Taką zmianę w Karcie nauczyciela proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czytaj: Pensum w gminie

Proponowane przez MEN rozwiązania znalazły się w projekcie nowelizacji Prawa oświatowego i innych ustaw, który na początku lipca trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-05 10:01:19
mireko66: art. 158 ust. 8 i 9 Prawa oświatowego stanowią, że rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia a dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania (na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego). A przedtem są jeszcze ust. 6 i 7 oraz odpowiednio terminy - 7 dni + 5 dni. Czyli łącznie 26 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Należy rozumieć, że wtedy dopiero się kończy postępowanie rekrutacyjne?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25