facebook RSS # #

28.01.2020 17:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-29 12:44       aktualizacja: 2018-11-30 16:25       EDUKACJA
  A A A

Co SIO mówi. MEN o najnowszych danych z systemu informacji oświatowej

Co SIO mówi. MEN o najnowszych danych z systemu informacji oświatowej
Fot. PAP/D. Delmanowicz
W samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach liczba etatów nauczycieli wzrosła w ciągu roku o ponad 9 tys. - informuje MEN. Najwięcej pedagogów przybyło na Mazowszu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło w czwartek najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Nauczyciele

Okazuje się, że w roku szkolnym 2018/2019 przybyło w Polsce nauczycieli. Liczba etatów w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 10,2 tys., osiągając poziom 701,6 tys. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 702,3 tys. - o 7,3 tys. więcej niż rok wcześniej.

W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 9 154 i wynosi obecnie 587,9 tys.

Z danych SIO wynika również, że o 9,6 tys. wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela. Jest ich 605,2 tys., co oznacza wzrost o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018.

Największy wzrost etatów - o 2,6 proc. - odnotowano w województwie mazowieckim
(o 2 770). Na Mazowszu mamy ogółem 110 tys. etatów nauczycieli. W województwie podkarpackim nastąpił wzrost o 2,4 proc. (698,5), wielkopolskim – o 2,1 proc. (863), a małopolskim – o 2,0 proc. (1210).

Z danych MEN wynika, że z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,54 proc. nauczycieli (9,1 tys.) zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela (dla porównania w roku szkolnym 2017/2018 na emeryturę odeszło 1,10 proc. nauczycieli). Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,54 proc. (3 194) nauczycieli. W ubiegłym roku było to 0,44 proc. (2 632).

Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 stanowili 0,96 proc., a w roku szkolnym 2018/2019 – 1,19 proc. „Pokazuje to, że reforma oświaty nie spowodowała istotnego zwiększenia liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy” – komentuje MEN.

Przedszkola

Według najnowszych danych SIO w roku szkolnym 2018/2019 z usług placówek wychowania przedszkolnego korzysta 1 mln 392,5 tys. dzieci. To o 31,3 tys. więcej w stosunku do roku ubiegłego. Przybyło również przedszkoli – jest ich w tej chwili ponad 12,5 tys. (o 373 więcej niż rok wcześniej), a ogółem wszystkich placówek przedszkolnych - 22,1 tys.

Wzrósł (o2,67 p. proc.) odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną – wynosi obecnie 87,34 proc. (chodzi o dzieci w wieku 3-5 lat). Najwięcej przybyło w przedszkolach trzylatków – z edukacji przedszkolnej korzysta 77,8 proc. wszystkich dzieci w tym wieku (rok temu było to o 2,67 p. proc. mniej). 4-latków jest więcej o 2,6 p. proc. (ogółem 89,3 proc.), zaś 5-latków – więcej o 1,5 p. proc., co oznacza ich odsetek na poziomie 94,9 proc.

W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 93,20 proc. przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,65 p. proc. Na wsi do placówek wychowania przedszkolnego chodzi 79,12 proc. dzieci i jest to więcej o 3,91 p. proc. niż rok wcześniej.

Jak podkreśla MEN, obecnie Polska jest stawiana przez Komisję Europejską jako przykład kraju o największych postępach w rozwoju edukacji przedszkolnej.

6-latki w I klasach szkół podstawowych

Według danych MEN rodzice 95,9 proc. 6-latków zdecydowali, że ich dzieci pozostaną w wychowaniu przedszkolnym. „Tylko 3,3 proc. dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej” – podaje resort edukacji. Jak wylicza, populacja dzieci 6-letnich według danych GUS wynosi 389,5 tys., z czego w I klasie szkoły podstawowej uczy się jedynie 12,9 tys. uczniów.

Gimnazja

MEN przedstawiło także skutki wygaszania gimnazjów. W ubiegłym roku szkolnym w systemie oświaty funkcjonowało 1,9 tys. gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 jest ich 1,7 tys., z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach. Ponadto mamy 5 781 szkół, w których działają oddziały gimnazjalne – klasa III (to szkoły, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone).

„W roku szkolnym 2016/2017 było 7 630 gimnazjów w systemie oświaty, co oznacza, że 97,8 proc. budynków gimnazjów zostało wykorzystanych i nie zostały one zlikwidowane” – zaznacza ministerstwo w komunikacie.

System Informacji Oświatowej (SIO) to baza danych, w której gromadzone są informacje o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, w tym dane o wszystkich uczniach i nauczycielach.

Źródło: MEN

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-03 14:53:04
Oświatowiec: Ile etatów nauczycielskich wygenerowało obniżenie pensum specjalistów np. z 26 godzin tygodniowo ustalonych przez organ prowadzący do 22 godzin tygodniowo ustalonych przez Panią Minister. Gdzie są na to środki finansowe, przecież żeby zapewnić pomoc uczniom na tym samym poziomie trzeba było zatrudnić dodatkowych nauczycieli.
 
2018-11-30 10:15:26
Humanista: Jeżeli zmiany będą zachodzić w takim tempie i kierunku, to już niedługo doczekamy momentu, w którym liczba nauczycieli przewyższy liczbę uczniów. Gratulujemy już dzisiaj sukcesu Pani Minister
 
2018-11-30 07:44:17
mireko66: Proszę jeszcze wskazać, czy wzrosła liczba godzin ponadwymiarowych i jaka jest tego skala? Bo najczęściej "godziny karciane" z zakresu pomocy p-p przeszły w godziny ponadwymiarowe.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25