facebook RSS # #

22.01.2020 14:45

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-21 12:52       aktualizacja: 2019-11-21 12:45       EDUKACJA
  A A A

Dodatek od zaraz. Dla p.o. dyrektora od pierwszego dnia miesiąca

Dodatek od zaraz. Dla p.o. dyrektora od pierwszego dnia miesiąca
Fot. Fotolia
Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki dyrektora nie musi ich pełnić co najmniej miesiąc, by otrzymać z tego tytułu dodatek funkcyjny.

Takie rozwiązanie chcieli wprowadzić radni Gminy Bolesławiec, ale zapis uchwały został unieważniony przez wojewodę.

„W ramach delegacji ustawowej art. 30 ust. 6 pkt. 1 ustawy [Karta nauczyciela] brak jest upoważnienia do określania warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy” – przypomniał organ nadzoru. „W odróżnieniu od brzmienia art. 30 ust. 6 pkt. 2 i pkt 3 ustawy, które upoważniają m.in. do określenia warunków wypłacania określonych w nich składników wynagrodzenia” – podkreślił.

Wojewoda zaznaczył też, że ustawodawca wprost w przepisie art. 39 ust 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy określił daty przeszeregowania płacowego.

„Zgodnie z brzmieniem art. 39 ust. 1 zdanie drugie ustawy zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z uzyskaniem prawa do dodatku funkcyjnego związanego z objęciem zastępstwa następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego” – wskazuje organ nadzoru.

Według wojewody zakwestionowany fragment uchwały modyfikuje intencje ustawodawcy, co stanowi istotne naruszenie prawa.

Dodatkowo przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który stwierdził, że ze sformułowania „szczegółowe warunki przyznawania dodatków" zawartego w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela nie sposób wywodzić kompetencji organu prowadzącego szkołę do wskazywania sytuacji, w których dodatki, o jakich mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, będą albo nie będą przysługiwały.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25