facebook RSS # #

21.01.2020 19:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-22 13:06       aktualizacja: 2019-11-22 13:03       EDUKACJA
  A A A

Dowóz we mgle. Wątpliwości Czytelników ws. zwrotu za dowóz uczniów niepełnosprawnych

Dowóz we mgle. Wątpliwości Czytelników ws. zwrotu za dowóz uczniów niepełnosprawnych
Fot. PAP/G. Michałowski
Rozumiem, że 3 grudnia powinna już obowiązywać uchwała rady określająca ceny paliw. Ale jak to jest możliwe w tak krótkim czasie? – komentuje Czytelnik.

We wtorek, 3 grudnia wejdą w życie nowe przepisy w sprawie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Od tego momentu rodzice będą mieli 30 dni na wypowiedzenie dotychczasowych umów z samorządem. Rolę do odegrania mają też radni, którzy w drodze uchwały powinni ustalić potrzebną do wyliczenia należnej kwoty zwrotu średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie. Pisaliśmy o tym: Nowe umowy

„Jeśli 3 grudnia przyjdzie do nas rodzic i zapragnie podpisać z wójtem umowę na nowych zasadach, to rozumiem, że powinna już obowiązywać uchwała rady określająca ceny paliw. Ale jak to jest możliwe w tak krótkim czasie?!” – komentuje EmiPi.

„Wystarczyło wpisać w ustawie, że wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Nie ma szans, żeby jst podjęły uchwały i żeby te były opublikowane w Dz. Urz.” – pisze z kolei Mireko66. „Pojawia się jednak pytanie, jak wojewodowie będą traktowali te uchwały - czy jako prawo miejscowe, czy też nie? Czy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia, czy też z mocą od 3 grudnia? Mała zmiana, a dużo wątpliwości” - dodaje.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązujący w całej Polsce wzór służący do wyliczenia kwoty należnej rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkoły czy przedszkola. Uwzględniane są kilometry, cena paliwa i spalanie samochodu.

„Gdzie znaleźć oficjalne dane producenta pojazdu, żeby udokumentować średnie zużycie paliwa? Każdy producent podaje zwykle zużycie paliwa nowego auta danego typu, a co ze średnim zużyciem auta np. 20 letniego dawno już nieprodukowanego? Co w przypadku auta z fabryczną instalacją gazową, instalacją gazową „dołożoną” później, auta hybrydowego?” – wylicza wątpliwości Kai.

„Czy obecne przepisy wykluczają sytuację, w której rodzice dowożą swoje dziecko środkami komunikacji publicznej (np. autobusem komunikacji miejskiej)?” – zastanawia się z kolei Anna.

Czytelnik zwrócił też nam w komentarzu uwagę, że w ustawie nie ma mowy o tym, by radni ustalając stawkę za benzynę, uwzględniali wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale ostatnio ogłoszony przez GUS. Ustawa mówi tylko, że mają brać pod uwagę ceny na stacjach w gminie.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-27 20:21:10
OldestWoman: Tam, gdzie nie ma stacji paliw należy je utworzyć! Rząd dopłaci 10 groszy do litra sprzedanego paliwa, reszta spocznie na barkach samorządów. Zasada podobna, jak z przywracaniem linii komunikacyjnych. W warszawce nie wiedzą, że jeszcze istnieją takie miejscowości bez stacji benzynowych. Oni jeszcze wielu rzeczy nie wiedzą, choć prezes twierdzi, że wie wszystko... ale nie powie...
 
2019-11-26 13:26:42
gmina: u mnie również nie ma stacji paliw
 
2019-11-26 10:57:14
zz: Co zrobić w sytuacji, gdy w gminie nie ma ani jednej stacji paliw?
 
2019-11-26 08:01:34
mireko66: Za ile kursów mamy zapłacić, o tym akurat ustawa mówi (por. lit. "a" i "b" wzoru).
 
2019-11-25 08:28:02
mireko66: Co prawda art. 5 ustawy zmieniającej prawo oświatowe daje pewne "vacatio legis" ("Rodzice, prawni opiekunowie dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, którzy zawarli umowę, o której mowa w art. 32 ust. 6 lub art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, mogą ją wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy"). Co jednak, gdy złoży wniosek "nowy" rodzic a uchwały nie będzie od 3 grudnia?

Druga mglista sprawa to zapis o "średniej cenie jednostki paliwa w gminie określanej na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniającej ceny jednostki paliwa w gminie" chodzi? Czy ma być to średnia z dystrybutorów różnych stacji paliw działających na terenie gminy na jakiś określony dzień, czy też średnia cen paliwa z poprzedniego roku szkolnego - jak sugerują niektórzy szkolący? Ten drugi przypadek jest raczej niemożliwy do spełnienia, bo jaka stacja paliw będzie przygotowywała jst takie dane? 
2019-11-24 12:19:50
Niewiadoma: Ustawa nie mówi w ile stron mamy zwrócić koszty dowozu dzieci - w dwie ? cztery?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25