facebook RSS # #

22.01.2020 12:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-28 14:46       aktualizacja: 2019-11-28 15:31       EDUKACJA
  A A A

Potrzeba chwili. Wojewoda o planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeba chwili. Wojewoda o planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Fot. Fotolia
Rada gminy nie może uchwalić dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu „pojawiających się w ciągu roku potrzeb”.

Rada Gminy Czarny Dunajec przyjęła uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wskazała w niej dwanaście specjalności studiów podyplomowych i zakresów kursów kwalifikacyjnych, dodając w punkcie trzynastym także „Inne wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostek.”

Takie rozwiązanie zakwestionował wojewoda. Zdaniem organu nadzoru tego typu sformułowania skutkują tym, że określony w uchwale katalog specjalności i form kształcenia nauczycieli ma charakter otwarty, tj. możliwe jest dofinansowanie innych specjalności i form kształcenia nauczycieli niż tylko wymienione wprost w uchwale.

Tymczasem zapisy rozporządzenia MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią, że organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zapis taki nakazuje – zdaniem organu nadzoru – wyczerpujące określenie wykazu specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie może zostać przyznane.

Zdaniem przewodniczącego rady wojewoda zbyt rygorystycznie interpretuje zapis rozporządzenia MEN. „Intencją uchwałodawcy nie jest blokowanie dofinansowania innych specjalności i form kształcenia nauczycieli, niż te wymienione wprost w uchwale w punktach 1-12, albowiem w świetle doświadczenia życiowego w szkołach mogą zaistnieć takie sytuacje, gdzie w ciągu roku będzie konieczne uwzględnienie innych specjalności, np. związanej z kształceniem uczniów niepełnosprawnych” – wskazuje.

W jego opinii, jeśli zdaniem organu nadzoru będzie trzeba tak rygorystycznie określać wykaz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, wtedy uchwałodawca za każdym razem będzie musiał sprawdzać i stosować dokładne nazwy studiów i specjalności, które oferują uczelnie, aby zapis był precyzyjny i nie budził zastrzeżeń, czy danego dofinansowanie można udzielić. Na przykład czy studia podyplomowe o nazwie „Biologia z Przyrodą” mogą być dofinansowane w świetle podjętej uchwały, która przewiduje kierunek o nazwie Biologia, czy już nie – bo nie mieszczą się w enumeratywnie określonym katalogu.

W ocenie organu nadzoru takie wyjaśniania „nie zasługują na uwzględnienie”. „Stanowisko władz gminy Czarny Dunajec opiera się na argumentacji pozaprawnej, wskazującej na względy stricte praktyczne” – uznał organ nadzoru i unieważnił kwestionowane zapisy.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25