facebook RSS # #

16.02.2020 08:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-15 14:29       aktualizacja: 2020-01-15 14:29       EDUKACJA
  A A A

Kwestia ceny. Pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie ceny paliwa w gminie

Kwestia ceny. Pierwsze rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie ceny paliwa w gminie
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Radni nie mogą w uchwale uzależnić ceny paliwa na dany rok szkolny od cen hurtowych PKN Orlen – ocenił wojewoda.

Od grudnia ubiegłego roku rada gminy ma obowiązek uchwalania średniej ceny jednostki paliwa na każdy rok szkolny. Stawka ta służy do wyliczania kwoty zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Po okresie zaskoczenia krótkim vacatio legis (Pisaliśmy o tym: Dowóz we mgle), w dziennikach urzędowych województw jest już wysyp uchwał w tej sprawie; są też pierwsze rozstrzygnięcia nadzorcze.

Radni miejscy Oleśnicy ustalili, że „cena jednostki paliwa równa jest cenie hurtowej sprzedaży paliw opublikowanej przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. w Płocku dla: oleju napędowego (ecodiesel), benzyny 95, benzyny 98, LPG (autogaz) na pierwszy dzień publikacji cen hurtowych przypadający po dniu 3 grudnia 2019 r. powiększonej o 20 proc.” Takie rozwiązanie zakwestionował jednak wojewoda.

Zdaniem organu nadzoru, wymóg ustawowy określenia w uchwale średniej ceny jednostki paliwa w gminie oznacza, że konieczne jest wskazanie w niej konkretnej wartości jednostki paliwa wyrażonej w pieniądzach.

„Nie spełnia tego kryterium wskazanie na ceny hurtowe sprzedaży paliw opublikowane przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. w Płocku wraz z dodatkowymi warunkami w postaci ustalenia: dnia publikacji cen hurtowych i odpowiedniego 20-procentowego powiększenia tych cen, ponieważ takie odesłanie ma charakter niekonkretny, nie określa wprost ceny, lecz wyłącznie sposób jej ustalania” – wskazuje organ nadzoru. „Tymczasem ustawa [Prawo oświatowe] w art. 39a ust. 3 wymaga określenia ceny jednostki paliwa, a więc podania konkretnej liczbowej wartości jednostki paliwa wyrażonej w pieniądzach, a nie określenie sposobu ustalania tej ceny” - podkreśla.

Jak dodaje wojewoda, o prawidłowości uchwały przesądza jej samoistna treść, a w tej sytuacji to potencjalny adresat uchwały zmuszony byłby do samodzielnego wyliczenia i określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na dany rok, stosując sposób jej obliczania przedstawiony w uchwale.

„Jeżeli w uchwale przewidziano, że „cena jednostki paliwa równa jest cenie hurtowej sprzedaży paliw opublikowanej przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. w Płocku”, to w istocie to ten podmiot zyskał – w świetle treści uchwały – kompetencje do ukształtowania średniej ceny jednostki paliwa w gminie” – zauważa organ nadzoru, przypominając, że zgodnie z przepisami należy to do kompetencji radnych.

Wojewoda unieważnił uchwałę w całości. Zastrzeżenia prawne wzbudziło także określenie momentu wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak z mocą obowiązującą od 3 grudnia 2019 r.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2020-01-24 08:22:38
gmina: z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
 
2020-01-16 08:17:46
NonKonfor: Jaka podstawa prawna taka uchwała.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25