facebook RSS # #

24.06.2018 15:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-05-08 13:43       aktualizacja: 2015-05-08 15:39       MEN ODPOWIADA
  A A A

Na całym etacie. Dyrektora szkoły trzeba wyłonić w konkursie – przypomina MEN

Na całym etacie. Dyrektora szkoły trzeba wyłonić w konkursie – przypomina MEN
Dyrektor szkoły tylko na cały etat
Fot.PAP/T.Wojtasik
Dyrektora szkoły trzeba wyłonić w konkursie, ale prawo przewiduje też rozwiązania szczególne – przypomina MEN Czytelniczce. Przepisy nie zakładają dla dyrektora części etatu.

Czytelniczka przysłała do nas prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu małej szkoły.

Jej powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który od 1 września będzie liczył 3 oddziały. Obecny dyrektor, który ma powierzone stanowisko do 31 sierpnia 2015, złożył prośbę o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 lipca.

Czytelniczka pyta, czy w tej sytuacji należy ogłosić konkurs i chce się upewnić, czy dyrektor szkoły może być zatrudniony na pół etatu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi przypomina, że kandydata na dyrektora wyłania organ prowadzący szkołę w ramach konkursu. W sytuacji gdy występują utrudnienia z jego wyborem zgodnie z procedurą określoną w przepisach, możliwe jest szczególne rozwiązanie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Jak zaznacza dalej resort, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich z obowiązku realizacji tych zajęć.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek określa w regulaminie organ prowadzący szkołę. W zespole szkół ponadgimnazjalnych liczącym 3 oddziały, w stosunku do dyrektora, należy obniżyć tygodniowy obowiązek godzin zajęć zgodnie z normami przyjętymi w regulaminie.

MEN precyzuje, że przepisy prawa nie przewidują powierzenia stanowiska dyrektora w niepełnym wymiarze godzin. Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole, zgodnie z Kartą Nauczyciela, realizują zajęcia w obniżonym wymiarze w stosunku do obowiązującego lub są zwolnieni z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

To, w jakim wymiarze będę godziny obniżone, zależy od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-07-05 14:14:58
Samorządowiec_57: Dlaczego nie powierzycie obowiązków dyrektora na 1 rok szkolny nauczycielowi, który uczy w tejże szkole?
 
2015-07-01 08:49:59
Samorządowiec z powiatu: Jak zwykle w naszym kraju prawo sobie (albo jego interpretacje) a życie sobie. Mój problem jest podobny co opisanej osoby. Wygaszamy szkołę, w roku szkolnym 2014/15 kończy się kadencja obecnego dyrektora a od 1 września będzie tam funkcjonował tylko jeden oddział ostatniej klasy. W miesiącu kwietniu robiłam konkurs na stanowisko dyrektora szkoły (określiłem że ma to być kadencja jednoroczna a zatrudnienie 1/2 etatu) ale nikt się nie zgłosił. Teraz chcemy komuś to zadanie powierzyć, zgodnie z zapisami u.o.s.o. Jednakże czytając informację MEN mam mieszane uczucia i pytam: "O co w tej naszej oświacie czasami chodzi?" Zgodnie z tym co mówi MEN - muszę zatrudnić dyrektora na cały etat i zwolnić go ze świadczenia zajęć w 100% (bo nie ma dla niego w ogóle godzin dydaktycznych). A czy ktoś w MEN pomyślał, co ten dyrektor będzie przez ten niepotrzebny czas robił w tej szkole? A czy ktoś pomyślał, ile to będzie niepotrzebnie kosztować? Cały, niepotrzebny etat dyrektora to równowartość około 50% całkowitych kosztów funkcjonowania tego jednego oddziału! Ale cóż MEN nie musi się liczyć ze środkami, bo przecież nie on za to płaci! Samorządy na takie głupoty musi być stać!
Szanowni Państwo w jakim kraju my żyjemy?

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25