facebook RSS # #

20.05.2019 03:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-24 14:49       aktualizacja: 2018-04-24 14:50       OŚWIATA I FINANSE
  A A A

Pieniądze na szkoły. Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej na rok 2018

Pieniądze na szkoły. Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej na rok 2018
Fot. PAP/M. Kaliński
Wiadomo, jak będzie dzielona między JST rezerwa subwencji oświatowej. Samorządy mają do wyboru dziewięć kryteriów; pierwszy termin mija 31 maja.

Co roku z części oświatowej subwencji ogólnej wydzielane jest 0,4 proc. rezerwy. O te pieniądze samorządy mogą ubiegać się według określanych corocznie zasad. Ministerstwo edukacji właśnie opublikowało reguły podziału tych pieniędzy w 2018 r.

Nowością jest kryterium wskazujące na możliwość uzyskania dofinansowania na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (wnioski do 15 czerwca).

Podobnie jak w zeszłym roku w ramach rezerwy MEN dofinansowuje przekształcanie gimnazjów w szkoły podstawowe. Chodzi o pieniądze na wyposażenie świetlic, pomieszczeń do nauki czy remont sanitariatów (znaczenie ma, kiedy szkoła została przekształcona!). Wnioski w tej sprawie resort edukacji będzie przyjmował do końca maja.

Ponadto w dwóch turach można składać wnioski o dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (do 31 maja wnioski w sprawie pomieszczeń oddanych do użytku X-XII 2017 oraz w I kwartale tego roku; do 28 września wnioski dotyczące II i III kwartału).

Tradycyjnie JST będą mogły wnioskować o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych (wnioski w dwóch turach: do 13 lipca i do 19 października) czy na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli (do 12 października).

„Prosimy wziąć pod uwagę, że sam art. 88 Karty Nauczyciela nie jest wystarczającą podstawą prawną do złożenia wniosku z tego kryterium. Zwolnieni e musi być powiązane z art. 20 Karta Nauczyciela lub art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe” – wskazuje MEN.

O pieniądze z rezerwy można się także ubiegać na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (wnioski dotyczące wydarzeń, które miały miejsce jesienią 2017 r. powinny trafić do MEN do 31 maja; na złożenie pozostałych JST mają 40 dni od wystąpienia zdarzenia). Dofinansowane może też być usuwanie szkód powstałych w szkołach w wyniku działania żywiołów (wnioski do końca października)

„Wsparcie z rezerwy dotyczy tylko budynków szkół/placówek – prosimy nie uwzględniać we wniosku np. uszkodzeń ogrodzenia, chodników, innych elementów poza budynkiem szkoły/placówki” – zaznacza MEN.

Dodatkowe środki na oświatę można też uzyskać ze względu na korektę błędów statystycznych popełnionych w MEN lub kuratorium (do końca maja) lub z tytułu „innych zadań o jednorazowym charakterze” (wnioski do 14 września).

Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 w załączniku pod artykułem lub na stronie MEN.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-05-21 10:42:51
samorządowiec: na stronie MEN 10 maja pokazała się informacja dotycząca dodatkowych środków dla samorządów z rezerwy. Wynika z niej, że będą dodatkowe środki na adaptację pomieszczeń na klasy VII i VIII w byłych sześcioletnich szkołach podstawowych. Czy może ktoś z Państwa wie coś więcej?
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dodatkowe-pieniadze-dla-samorzadow-w-2018-r-z-rezerwy-04.html
 
2018-04-26 15:12:20
mireko66: Wysłałem do kilku związków miast i gmin prośbę o oszacowanie w jst skali odejść nauczycieli na emerytury na "starych zasadach" w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 38):

Art. 21. Nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz:


1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, albo

2) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 tej ustawy oraz po zgłoszeniu wniosku o emeryturę do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Jeśli ta skala byłaby duża, czy nie trzeba by upomnieć się o dodatkowe środki z rezerwy 0,4%. Niestety nic z tego nie wyszło. Uważam, że jest to sytuacja nadzwyczajna i skala odejść może być duża, co uderzy w budżety jst.
 
2018-04-25 10:15:49
Samorządowiec_57: "Nowością jest kryterium wskazujące na możliwość uzyskania dofinansowania na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (wnioski do 15 czerwca)" - ... ale zapomniano dodać, że ubiegać się mogą jedynie szkoły podstawowe, w których obecnie nie ma i nie będzie od 1 września 2018 roku oddziałów gimnazjalnych ...
 
2018-04-25 08:02:13
Mik: „Prosimy wziąć pod uwagę, że sam art. 88 Karty Nauczyciela nie jest wystarczającą podstawą prawną do złożenia wniosku z tego kryterium. Zwolnienie musi być powiązane z art. 20 Karta Nauczyciela lub art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe” – wskazuje MEN".Dotyczy to również stanów nieczynnych.
I ponownie, od tyłu, przerzucanie kosztów na jst. Tak się robi oszczędności na wypłaty pseudo nagród dla wybranych! Tylko gratulować :(
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25