facebook RSS # #

24.03.2019 15:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-09-09 16:26       aktualizacja: 2016-09-10 07:52       ZDANIEM CZYTELNIKÓW
  A A A

Lekcje odgórne. Wyniki ankiety: czy jesteś za scentralizowaniem oświaty?

Lekcje odgórne. Wyniki ankiety: czy jesteś za scentralizowaniem oświaty?
Za finanse i program nauczania powinno odpowiadać państwo...
Fot.Fotolia
Za finansowanie oświaty i program nauczania powinno odpowiadać państwo. Natomiast jeśli chodzi o podległość placówek edukacyjnych pod względem administracyjnym zdania Czytelników są podzielone. Publikujemy wyniki ankiety Czy jesteś za scentralizowaniem oświaty?.

Jak wynika z przeprowadzonej przez Serwis Samorządowy PAP sondy, opinie co do podległości szkół pod względem administracyjnym są podzielone. Ponad połowa ankietowanych - 51,5 proc. uważa, że za placówki oświatowe musi odpowiadać państwo. Natomiast 47,3 proc. zapytanych twierdzi, że to zadanie samorządów.

                       Pyt. Szkoły powinny podlegać pod względem administracyjnym...

Jeśli chodzi o kwestie związana z programem nauczania, tu zdecydowana większość badanych opowiada się za tym, by pozostał on w gestii państwa. Jedynie 4,3 proc. uważa, że za materiał, jaki powinien przyswoić każdy uczeń muszą być odpowiedzialne jednostki samorządu terytorialnego.

Nieliczna grupa ankietowanych wskazała, aby to nauczyciele i kuratoria poniosły odpowiedzialność za program nauczania.

Pojawiły się również propozycje współpracy między państwem, samorządami i szkołami.

„Państwo określa niezbędne minimum materiału, które finansuje w całości, natomiast jst rozwija program o dodatkowe treści, również je finansując”- zaproponował jeden z badanych.

Znaczna większość spytanych o finansowanie oświaty uważa, że powinno być za nią odpowiedzialne państwo.
Tylko 6,4 proc. wskazało, że to osoby prywatne muszą pokrywać koszty związane z edukacją. Tyle samo badanych podało organizacje pozarządowe. W tym pytaniu pojawiły się również koncepcje finasowania oświaty przez samorządy.

Natomiast niewielka grupa badanych, zaproponowała, aby jst pokrywały jedynie koszty inwestycji oświatowych.

Pyt. Kto powinien finansować oświatę? 

W ankiecie Czy jesteś za scentralizowaniem oświaty? wzięło udział 328 osób. Większość ankietowanych to pracownicy urzędów samorządów terytorialnych. Swoją opnie wyraziły również osoby zatrudnione w placówkach oświatowych oraz rodzice.

Jm/Serwis Samorządowy PAP
ZAŁĄCZNIKI: 2.bmp
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-09-12 11:11:56
kij: JUż dziś oświata jest totalnie scentralizowana , z wyjątkiem finansowania. Normalniej zatem by było, aby za podejmowane decyzje płacił ten kto je podejmuje. Jeżeli państwo zabrało organizację sieci placówek, zatwierdzanie arkusza organizacyjnego a od dawna ustala pensje nauczycielskie, nie mówiąc już o programach nauczania to właściwie jaka jest rola samorządu oprócz dopłacania do wiecznie za małej subwencji oświatowej ???????
 
2016-09-12 09:40:27
jotka: Edukacja powinna być odpłatna, a koszty edukacji odliczane od podatków rodzin i opiekunów uczniów i studentów.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25