facebook RSS # #

18.06.2018 11:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-21 12:10       aktualizacja: 2017-02-21 12:26       EDUKACJA
  A A A

Patron w nazwie. MEN przytacza przepisy dotyczące imienia szkoły

Patron w nazwie. MEN przytacza przepisy dotyczące imienia szkoły
Fot. Fotolia
Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje szkołom mającym patrona, które podlegają zmianom organizacyjnym, żeby zachowały dotychczasowe imię. Za resortem edukacji publikujemy szczegółowe przepisy w tej sprawie.

Informacje na temat patrona szkoły znajdują się w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Zgodnie z przepisami,8-letnia szkoła podstawowa zachowuje imię dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w przypadku, gdy:

• 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową;
• szkoła podstawowa dla dorosłych z klasą VI staje się szkołą podstawową dla dorosłych z klasą VII i VIII;
• szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas 6-letniej szkoły podstawowej staje się 8-letnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

(art. 117 i art. 176 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Czteroletnie liceum ogólnokształcące zachowuje imię dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w przypadku, gdy:

• 3-letnie liceum ogólnokształcące staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym;
• 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

(art. 146 i art. 184 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Natomiast 5-letnie technikum zachowuje imię dotychczasowego 4-letniego technikum wtedy, gdy 4-letnie technikum staje się 5-letnim technikum.

(art. 152 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Z kolei branżowa szkoła I stopnia zachowuje imię dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w przypadku, gdy zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia.

(art. 162 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Jak informuje MEN, szkoła którą przekształcono z dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu zachowuje imię dotychczasowego gimnazjum w przypadku, gdy następuje:

• przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową;
• przekształcenie gimnazjum w dotychczasowe:

1. a) 3-letnie liceum ogólnokształcące,
2. b) 4-letnie technikum;

• przekształcenie gimnazjum w:

1. a) 4-letnie liceum ogólnokształcące,
2. b) 5-letnie technikum,
3. c) branżową szkołę I stopnia;

• przekształcenie gimnazjum dla dorosłych w:

1. a) szkołę podstawową dla dorosłych,
2. b) liceum ogólnokształcące dla dorosłych;

• przekształcenie gimnazjum specjalnego w 8-letnią szkołę podstawową specjalną obejmującą strukturą organizacyjną część klas tej szkoły;

• przekształcenie gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi w:

1. a) 8-letnią szkołę podstawową albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami dwujęzycznymi,
2. b) liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dwujęzyczne lub liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi,
3. c) technikum, technikum dwujęzyczne lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi;

• przekształcenie gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi w:

1. a) 8-letnią szkołę podstawową albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami międzynarodowymi,
2. b) liceum ogólnokształcące albo liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi,
3. c) technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
4. d) branżową szkołę I stopnia albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami międzynarodowymi;

• przekształcenie gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi w:

1. a) 8-letnią szkołę podstawową, 8-letnią szkołę podstawową sportową, 8-letnią szkołę podstawową mistrzostwa sportowego albo 8-letnią szkołę podstawową ogólnodostępną z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

2. b) liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące sportowe, liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

3. c) technikum, technikum sportowe, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

4. d) branżową szkołę I stopnia, branżową szkołę I stopnia sportową, branżową szkołę I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżową szkołę I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

(art. 129, art. 182, art. 200 i art. 201 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Szkoła innego typu, do której włączono dotychczasowe gimnazjum, zachowuje swoje imię w przypadku, gdy następuje:

1) włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej,

2) włączenie gimnazjum do dotychczasowych:

1. a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
2. b) 4-letniego technikum;

3) włączenie gimnazjum do:

1. a) 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
2. b) 5-letniego technikum,
3. c) branżowej szkoły I stopnia;

4) włączenie gimnazjum dla dorosłych do:

1. a) szkoły podstawowej dla dorosłych,
2. b) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

5) włączenie gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi do:

1. a) 8-letniej szkoły podstawowej lub 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami dwujęzycznymi,
2. b) liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego lub liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi,
3. c) technikum, technikum dwujęzycznego lub technikum z oddziałami dwujęzycznymi;

6) włączenie gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami międzynarodowymi do:

1. a) 8-letniej szkoły podstawowej albo 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami międzynarodowymi,
2. b) liceum ogólnokształcącego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi,
3. c) technikum albo technikum z oddziałami międzynarodowymi,
4. d) branżowej szkoły I stopnia albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi;

7) włączenie gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi do:

1. a) 8-letniej szkoły podstawowej, 8-letniej szkoły podstawowej sportowej, 8-letniej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego albo 8-letniej szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

2. b) liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego albo liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

3. c) technikum, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego albo technikum z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego,

4. d) branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego albo branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi albo oddziałami mistrzostwa sportowego.

(art. 129, art. 182 i art. 201 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Zespoły Szkół

W przypadku:

1) zespołu publicznych szkół składającego się z 6-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum, który staje się 8-letnią szkołą podstawową,

2) zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego, który staje się 4-letnim liceum ogólnokształcącym,

3) zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i technikum, który staje się 5-letnim technikum,

4) zespołu publicznych szkół składającego się z gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, który staje się branżową szkołą I stopnia

– szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącemu, technikum i branżowej szkole I stopnia, imię wskazuje organ prowadzący spośród imienia zespołu szkół lub imion szkół wchodzących w skład tego zespołu.
(art. 191, art. 193 i art.196 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Natomiast w przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół składającego się z co najmniej 3 szkół, do imion tych szkół wchodzących w skład zespołu stosuje się przepisy dotyczące zachowywania imion, takie jak w przypadku zachowywania imion przez samodzielne szkoły publiczne (określone w § 21 ust. 1–6 projektu rozporządzenia).

Zamiana imienia, uchylenie nadania imienia

Jak informuje resort edukacji, procedura przy uchyleniu nadania lub zmianie imienia (patrona) szkoły będzie taka sama jak przy nadawaniu imienia szkole, tzn. imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Źródło: reformaedukacji.men.gov.pl
jm/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25