facebook RSS # #

20.04.2018 18:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-10 16:16       aktualizacja: 2017-03-10 16:53       EDUKACJA
  A A A

Poprawna nazwa. Publikujemy list Czytelnika w sprawie nazewnictwa szkół

Poprawna nazwa. Publikujemy list Czytelnika w sprawie nazewnictwa szkół
Fot. Fotolia
Jeśli szkoła podstawowa ma oddziały, integracyjne, sportowe i przedszkolne to jej nazwa powinna brzmieć: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Przedszkolnymi nr 1 im. Noblistów Polskich w miejscowości x – podkreśla Czytelnik.

Poniżej publikujemy tekst Mirosława Obrębskiego, dyrektora ZASiP w Olsztynku

Wydaje się, że podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, o których mowa w art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzającej ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 60) mogłoby być doskonałą okazją do uporządkowania nazewnictwa szkół w całej Polsce.

W chwili obecnej są to bardzo różne nazwy: Samorządowa Szkoła Podstawowa w …, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w …, Szkoła Podstawowa w … itp.

Bardzo mało jest szkół, które nazywają się poprawnie. Zwłaszcza tych, które posiadają pełne nazwy poszerzone o występujące w szkołach oddziały integracyjne, sportowe, czy przedszkolne. Pomimo, że o takich nazwach przesądzały przepisy zawarte w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Z projektu z dnia 20 stycznia 2017 r. rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (§ 1 ust. 1), wynika że nazwa publicznej szkoły podstawowej zawiera:

• określenie „Szkoła Podstawowa”,
• ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły lub przedszkola wyrażony cyfrą arabską,
• imię szkoły lub przedszkola, jeżeli imię takie nadano,
• adres siedziby szkoły tj., zgodnie z art. 41 kodeksu cywilnego, miejscowość (przyp. autora).

Przy czym, zgodnie z § 1 ust. 3 ww. projektu rozporządzenia, nazwa: szkoły: specjalnej, integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, szkoły ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi oraz mistrzostwa sportowego, zawiera użyte w odpowiednim rodzaju określenie: „Specjalna”, „Integracyjna”, „Sportowa”, „Mistrzostwa Sportowego”, „Dwujęzyczna”, „z Oddziałami Przedszkolnymi”, „z Oddziałami Specjalnymi”, „z Oddziałami Integracyjnymi”, „z Oddziałami Dwujęzycznymi”, „z Oddziałami Sportowymi” lub „z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego”.

Jeśli więc szkoła podstawowa ma oddziały, integracyjne, sportowe i przedszkolne to jej nazwa powinna brzmieć: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, Sportowymi i Przedszkolnymi nr 1 im. Noblistów Polskich w … (miejscowość).

Ponadto, w oparciu o § 21 ust. 5 projektu rozporządzenia, w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w szkołę innego typu szkoła ta zachowuje imię dotychczasowego gimnazjum.

Czy ministerstwo edukacji narodowej nie powinno uczulić samorządy na poprawne wprowadzenie nazewnictwa szkół jednakowego w całej Polsce?

Zwłaszcza, że art. 210 ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo oświatowe w ust. 4 tego przepisu, będący podstawą do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół. Podobna sytuacja dotyczy szkół ponadpodstawowych.

Wydaje się, że MEN powinno zająć pilnie odpowiednie stanowisko, ponieważ jst mają czas na podjęcie odpowiednich uchwał tylko do 31 marca br. 
Mirosław Obrębski, dyrektor ZASiP w Olsztynku

jm/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-21 08:03:42
mireko66: Z informacji MEN wynika, że "w rozporządzeniu [w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - przyp. autora] zezwolono na f a k u l t a t y w n e zawieranie w nazwie szkoły określeń wskazujących na funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych, specjalnych, integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz dwujęzycznych." (tryb dostępu: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-rozporzadzenie-podpisane.html).

Z art. 111 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe wynika, że to minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli, w tym: 1) elementy tworzące nazwę szkoły i przedszkola.

Jeśli więc MEN przekazuje taką informację, że nazwy rozszerzone są fakultatywne to oznacza, że można stosować też nazwy krótkie, ale zgodne z ww. rozporządzeniem, czyli bez określeń samorządowa, publiczna itd.
 
2017-03-13 12:44:20
jotka: mirek66: Prawdę powiedziawszy, Mirosław Obrębski, dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku (pięknym mieście), całkiem niepotrzebnie sugeruje 'uczulanie' przez MEN samorządów "na poprawne wprowadzenie nazewnictwa szkół jednakowego w całej Polsce". Samorządy są już uczulone. Różnorodność nazewnictwa też jest wartością. Są takie szkoły, które przywiązane są do swoich nazw pochodzących z czasów KEN i nie chciałyby się ich pozbywać.
Im taka 'czułość' MEN, jaką postuluje P.T. Autor, mogłaby się raczej nie spodobać.

Ponownie nawołuję do przemyślenia, tym razem do analizy słuszności jednolitego porządku w nazewnictwie i nie tylko w nazewnictwie. Czemu by to miało służyć, zdaniem M. Obrębskiego, prócz biurokratycznej radości z jednolitego porządku?
Można ponownie przemyśleć chociażby ideę tzw. szkoły autorskiej, odnosząc się np. do doświadczeń salezjańskich czy nawet innych najnowszych. Wtedy i nazwa zaczyna mieć znaczenie, gdy jest inna, niż wszystkie. Np. przedszkole "Sierotka Marysia" może różnić się od przedszkola "Wesołe Krasnoludki" nie tylko szyldem.

Komentować można zawsze. Rację mamy nie zawsze.
 
2017-03-13 10:03:50
mireko66: Zanim zaczniemy komentować tekst to proszę najpierw uważnie go przeczytać. Warto też zapoznać się z przepisami.

Obecnie obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). W załącznikach od nr 1 do nr 6 w § 1 ust. 1 pkt 1 są określone właśnie takie nazwy.

W projekcie rozporządzenia jedynie je powtórzono.

Tak więc są już podstawy prawne (rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r.), aby w uchwałach jst mogły pojawić się prawidłowe nazwy.

A jakie są nazwy szkół można sprawdzić w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych MEN (tryb dostępu: https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo).

Ponieważ MEN dość długo nie odpowiada na tak istotne pytania, dlatego powstał ten tekst. Ponieważ ww. projekt rozporządzenia zawiera inne istotne przepisy MEN powinien przyspieszyć jego podpisanie. Chociażby po to, żeby można było przenieść imiona gimnazjów.


 
2017-03-13 09:56:26
jotka: @oldest woman: Jakiś czas temu zafrapowała mnie obawa, czy przy okazji owej reformy uchowa się nazewnictwo im. Andrzeja Wajdy w przypadku bliskiej mojemu (i mieszkańców) sercu i pięknej szkoły w Rudnikach. Takie imię nadano tamtejszemu gimnazjum jeszcze za życia Mistrza. Bywał tam często.

Pani informacja wskazuje, że Wajda może być zagrożony jako ewentualny patron przyszłej podstawówki. Chyba, że mieszkańcy zechcą go obronić przed urzędniczą anihilacją? Do tego potrzeba wyrażenia woli przez radnych w odpowiedniej uchwale. Tej woli zaprzeczać nie wolno, bo tylko do danej społeczności ona należy. A ona wie, co jest dla niej dobre, a nawet najlepsze.
 
2017-03-13 07:22:07
jotka: Jeżeliby nazwano szkołę najkrótszą czytelną nazwą, np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Psich Pyskach, to w niczym to nie uchybiłoby ani ustawie, ani też majestatowi tej szkoły, która byłaby i sportowa, i z oddziałami przedszkolnymi, i integracyjna, i jeszcze jakaś specjalna. Miejscowi wiedzieliby i bez multitytularnego szyldu, co ważnego ich szkoła robi i oferuje, oraz że jest podstawowa, a nie średnia. Na papierach firmowych i pieczęciach niechże będzie cała litania nazw urzędowych!

P.T. Autorowi listu polecam do przemyślenia, jakem polonista.
 
2017-03-12 14:14:39
Tadeusz: Rozporządzenie to pani minister będzie mogła wydać 1 września 2017 roku na podstawie art. 111 ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, który to artykuł wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
Zatem dopiero 1.09.2017 roku
 
2017-03-10 23:08:15
OldestWoman: "Z projektu z dnia 20 stycznia 2017 r. rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (§ 1 ust. 1), wynika że nazwa publicznej szkoły podstawowej zawiera: itd. ..."
Kiedy projekt stanie się prawem? Żeby się nim kierować podejmując uchwałę, trzeba by rozporządzenie zostało podjęte i weszło w życie przed uchwalaniem sieci szkół. Obecne czasy muszą przypominać te powojenne, kiedy do władzy doszli ludzie ze "szczerą chęcią". Żadnego porządku i przestrzegania zasad. Przekształcając gimnazjum w szkołę innego typu nie można zachować nazwy gimnazjum dopóki nie będzie do tego podstawy prawnej. W kuratorium właściwym dla mojej gminy poinformowano, że nazwy gimnazjum nie przenosi się.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25