facebook RSS # #

18.06.2018 11:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-17 13:34       aktualizacja: 2017-03-17 13:35       EDUKACJA
  A A A

Biblioteki w szkołach. Subwencja oświatowa będzie nadal uwzględniać wynagrodzenia nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteki w szkołach. Subwencja oświatowa będzie nadal uwzględniać wynagrodzenia nauczycieli bibliotekarzy
Fot. Fotolia
Toczące się prace nad zmianami sposobu finansowania zadań oświatowych nie doprowadzą do wyłączenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy – informuje resort edukacji.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, resort nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych.

„Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe” – zaznacza MEN.

Jak podkreśla, w nowym prawie oświatowym rola i znaczenie bibliotek szkolnych została wzmocniona.

„Określiliśmy zadania bibliotek szkolnych oraz ich charakter. W ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104) wskazaliśmy, że organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami określi statut szkoły” – czytamy w komunikacie wydanym przez MEN.

Prawo oświatowe precyzuje również sposoby organizacji biblioteki, w tym m.in. w zakresie gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.

Resort edukacji podkreśla, że zadaniem biblioteki szkolnej jest także tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się. Ponadto rolą biblioteki jest organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów oraz przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, obecnie toczące się prace nad zmianami sposobu finansowania zadań oświatowych nie powodują wyłączenia finansowania nauczycieli bibliotekarzy.
„Nowa koncepcja finansowania opiera się na tej samej co dotychczas puli środków w systemie, zatem nie spowoduje zmniejszenia finansowania w skali całego systemu” – zaznacza resort edukacji.

Jednocześnie informuje, że środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy, zabezpieczone są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

„W subwencji oświatowej uwzględnia się i nadal będzie się uwzględniało wynagrodzenia nauczycieli, w tym również nauczycieli bibliotekarzy” - czytamy w komunikacie resortu.

W przedstawionej przez MEN nowej propozycji podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniony został jako jeden z elementów składowych komponent finansowania na oddział, który dotychczas nie był brany pod uwagę w algorytmie podziału.

Czytaj więcej: Projekt podziału. MEN przedstawiło propozycję zmian w systemie finansowania oświaty

Źródło: MEN
Jm/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-17 22:01:14
jolanta: Ministerstwo edukacji proponuje, by wynosząca dziś ok. 40 miliardów złotych subwencja oświatowa zabezpieczała 100 proc. pensji nauczycieli „z ramówki”, czyli uczących przedmiotów znajdujących się w ramowych planach nauczania.(

natomiast o finansowaniu nauczycieli spoza "ramówki" MEN dowiadujemy się, że
"Według zapewnień resortu zawartych w komunikacie w ramach środków naliczonych tymi komponentami MOŻLIWE BĘDZIE finansowanie innych zadań oświatowych, w tym również wynagrodzeń nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, itp. ale i też wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.
(inforrb.pl)
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25