facebook RSS # #

17.01.2019 04:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-16 16:58       aktualizacja: 2018-01-16 17:42       EDUKACJA
  A A A

Bez dodatku. W punkcie przedszkolnym nie ma wychowawcy

Bez dodatku. W punkcie przedszkolnym nie ma wychowawcy
Fot. Fotolia
Przyznanie dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji „wychowawcy punktu przedszkolnego” jest sprzeczne z Kartą nauczyciela – wskazuje wojewoda podlaski.

Radni Nowinki podjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Określili w nim m.in., że pojęcie klasy i sprawowanie funkcji wychowawcy może dotyczyć również punktu przedszkolnego. W konsekwencji wychowawcy punktów przedszkolnych objęci zostali uprawnieniem do dodatku funkcyjnego.

Takie rozwiązanie zakwestionował organ nadzoru. Przywołał rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (par. 5 pkt 2 lit. a).

„Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są jedynie nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klas” – podkreślił wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Przytoczył też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w myśl którego przyznanie w uchwale rady gminy dodatku funkcyjnego nauczycielowi w przedszkolu za sprawowanie funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego nie narusza art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

„Przyznanie dodatku funkcyjnego jedynie z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy punktu przedszkolnego narusza art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela i par. 5 pkt 2 lit. a wymienionego wyżej rozporządzenia” – uznał organ nadzoru.

Z tego powodu wojewoda unieważnił kwestionowany zapis uchwały.

„Przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, nie przewidują istnienia funkcji „wychowawcy punktu przedszkolnego”, wskazując wyłącznie stanowisko nauczyciela prowadzącego zajęcia w punkcie” – zaznaczył.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25