facebook RSS # #

17.01.2019 21:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-29 15:01       aktualizacja: 2018-01-30 12:29       EDUKACJA
  A A A

Bez opieki. MRPiPS: w 1717 gminach nie ma instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Bez opieki. MRPiPS: w 1717 gminach nie ma instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Fot. PAP/D. Delmanowicz
W 1717 gminach w Polsce nie ma instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na terenach wiejskich 96 proc. maluchów w tym wieku nie jest objętych instytucjonalną opieką; w miastach – 91 proc.

Nie ma za to gminy bez przedszkola, a wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego wynosi ogółem 85 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że sytuacja instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dynamicznie zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat.

Żłobków za mało

„O ile w 2010 r., przed wprowadzeniem ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, funkcjonowało 511 żłobków i oddziałów żłobkowych, o tyle na koniec 2017 r. funkcjonowało ok. 4,2 tys. instytucji” – wskazuje wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki. „Liczba miejsc opieki wzrosła z 32,5 tys. miejsc w 2010 r. do 108,6 tys. miejsc na koniec 2017 r.” – dodaje.

Jak podkreśla, systematycznie wzrasta też odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką - z 2,6 proc. w 2010 r. do 14,6 proc. na koniec 2017 r.

Mimo to, w 1717 gminach w Polsce nie ma instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Z danych MRPiPS wynika, że ogółem w Polsce 85,4 proc. dzieci w wieku do lat 3 nie jest objętych opieką instytucjonalną. (odsetek ten wynosi odpowiednio 76,3 proc. w gminach miejskich; 95,9 proc. w gminach wiejskich i 90,7 proc. w gminach miejsko-wiejskich).

Resort podkreśla, że zmianie tej sytuacji miała służyć m.in. nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Od 1 stycznia 2018 r. rozszerzono katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce, zniesiono też wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci.

Ministerstwo przypomina też, że zwiększono wydatki budżetu państwa na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów w ramach programu wspierania rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Edycja Programu „Maluch+” na rok 2018 została ogłoszona 26 października br. Do rozdysponowania jest 450 mln zł, czyli prawie o 300 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji.

Przedszkola są

Ze wstępnych danych Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2017 r., na terenie każdej gminy w Polsce znajduje się placówka wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego).

Z tych samych danych wynika, że wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wynosi ogółem 84,60 proc. W miastach wynosi on 91,24 proc., zaś na obszarach wiejskich – 75,41 proc.

„Problem braku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego odchodzi do przeszłości. W wielu przypadkach problemem jest natomiast dostanie się do konkretnego przedszkola” – ocenia wiceminister Zieleniecki.

Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że w wielu gminach, mimo wcześniejszych obaw, pozostały wolne miejsca w przedszkolach.

Prowadzenie przedszkoli to zadanie własne gmin; zwiększeniu dostępności do wychowania przedszkolnego sprzyjać miała wprowadzona od września 2013 r. dotacja celowa z budżetu państwa dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego. W 2017 r. państwo przeznaczyło na ten cel 1 289 378 tys. zł.

aba/

Czytaj też: Żłobki po nowemu. Zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-31 08:07:03
333: A 500 + ????? - remedium na wszystko. Przecież wg. najnowszych trendów tylko rodzina jest władna dobrze wychować dziecko. I 500 + wspiera rodzinę, więc w czym rzecz. Zgodnie z tym myśleniem przedszkola są zbędne i jakaś tam edukacja przedszkolna. No i oczywiście wszystkiemu są winne te wstrętne samorządy, które trzeba zmienić.
 
2018-01-30 07:34:43
Marcin Skonieczka: Z przedstawionych informacji wynika, że co czwarte dziecko na wsi nie chodzi do przedszkola. Oficjalne dostępne statystyki GUS są jeszcze gorsze. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na wsi wynosił w 2016 r. zaledwie 43,4% w woj. zachodniopomorskim, 45,5% warmińsko-mazurskim, 50,2% w podlaskim, 52,3 w lubelskim i 53,7% w kujawsko-pomorskim. Ponadto są gminy gdzie brakuje publicznego przedszkola z prawdziwego zdarzenia, gdyż punkty przedszkolne czy oddziały przedszkolne w szkole nie są wystarczającym rozwiązaniem. Tak, więc zostało jeszcze sporo pracy, aby wszystkim dzieciom w Polsce zapewnić równe szanse rozwojowe. Powinniśmy dążyć do tego, aby 100% dzieci miało zapewnioną edukację przedszkolną.

O tym jak ważna jest edukacja przedszkolna możemy przeczytać między innymi na stronach MEN: "Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych"

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25