facebook RSS # #

22.01.2020 04:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-04 14:20       aktualizacja: 2019-07-04 18:42       EDUKACJA
  A A A

Na dodatek. Samorządy szykują się na podwyższenie dodatku za wychowawstwo

Na dodatek. Samorządy szykują się na podwyższenie dodatku za wychowawstwo
Fot. PAP/M. Kliński
Samorządy szykują się na podwyższenie dodatku za wychowawstwo. Od września będzie on musiał on wynosić co najmniej 300 zł.

Na podpis prezydenta czekają przepisy, zgodnie z którymi odgórnie określona została minimalna wysokość dodatku dla nauczycieli z tytułu sprawowania wychowawcy klasy. Od września będzie on wynosił co najmniej 300 zł. To oznacza, że 97 proc. samorządów, w których dodatek był niższy, będzie musiało podnieść dotychczas obowiązującą stawkę. Zapytaliśmy największe miasta, jak szacują koszty nowego rozwiązania.

Wśród miast wojewódzkich jeden z najniższych dodatków za wychowawstwo ma obecnie Toruń. Zgodnie z uchwałą tamtejszych radnych nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w przedszkolu czy szkole, przysługuje dodatek 90 zł miesięcznie. Miasto nie podaje na razie szacunków wzrostu kosztów. „Projekt nowej uchwały będzie wymagał uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli” – zastrzega Magdalena Stremplewska, rzecznik prasowy prezydenta Torunia.

W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn dodatek za wychowawstwo wynosi od 90 do 130 złotych. „Z naszych informacji wynika, że w większości placówek to 110 zł” – precyzuje Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa urzędu miasta. „Podwyżka dodatku za wychowawstwo zdecydowanie obciąży budżet gminy. W Olsztynie może to być wydatek niemal 3 milionów złotych rocznie” - wskazuje.

Zielona Góra różnicuje dodatek w zależności od terenu. W niemal całym mieście wynosi on 180 zł, a w dzielnicy Nowe Miasto powstałej po połączeniu Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra jest to 110 zł w oddziałach i grupach liczących do 24 uczniów i 120 zł w oddziałach i grupach liczących 25 i więcej uczniów. „Dodatkowe koszty podniesienia dodatku funkcyjnego za wychowawstwo do 300 zł od miesiąca września do grudnia 2019 r., w jednostkach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra wyniesie 709.226 zł” – wylicza Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

W Rzeszowie dodatek funkcyjny za wychowawstwo wynosi średnio 124 zł. „Podwyżka tego składnika [wynagrodzenia] do poziomu 300 zł tylko w tym roku może spowodować dodatkowe koszty rzędu 1 mln zł” – szacuje Zbigniew Bury, dyrektor wydziału edukacji.

Nauczyciele pracujący w Opolu mogą liczyć na dodatek od 70,00 do 100,00 zł w przedszkolach oraz od 90,00 do 150,00 zł w szkołach. „O wysokości przyznanego dodatku decyduje dyrektor szkoły (przedszkola). Przeciętnie oscylują w granicach 85 proc. kwoty maksymalnej w zależności od typu placówki” – informuje Irena Koszyk, naczelnik wydziału oświaty. Jak dodaje, nowe rozwiązania prawne w sprawie wysokości dodatku oznaczać będzie „zwiększenie kosztów związanych z wypłatą ww. dodatków, których oszacowanie wymagać będzie dokładnej analizy”.

Katowice płacą nauczycielom wychowawcom w szkołach 150 zł, a w przedszkolach 120 zł miesięcznie. Ustawowy wzrost dodatku w pierwszym przypadku będzie kosztował miasto 359 tys. zł miesięcznie i 4,3 mln zł rocznie. „Projekt ustawy nie przewiduje dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, w związku z tym trudno ustalić czy i jaki może być skutek finansowy dla tej grupy nauczycieli” – wskazuje Dariusz Czapla z katowickiego magistratu.

W Poznaniu dodatek za wychowawstwo wynosi średnio 167,7 zł. „Nowy zapis to wzrost o 80 proc., czyli w budżecie na okres od IX do XII 2019 r. trzeba zaplanować prawie 236 tys. zł w skali całego miasta” – wylicza Hanna Janowicz z wydziału oświaty.

Nieco więcej płaci nauczycielom za wychowawstwo Bydgoszcz. Tam nauczyciele mogą liczyć na 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, tj. w tym roku 174 zł. „Wprowadzenie zapowiadanego przez rząd dodatku za wychowawstwo na poziomie min. 300 zł będzie skutkowało znacznym wzrostem wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych tj. w roku 2019 ok. 1.600.000 zł, a w roku 2020 ok. 4.800.000 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)” – oblicza Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

We Wrocławiu dodatek funkcyjny dla nauczycieli z tytułu wychowawstwa w jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto wynosi obecnie 220 zł. Otrzymują go również wychowawcy w przedszkolach w wysokości 220 zł na oddział. „Obowiązkowe zwiększenie dodatku za wychowawstwo do kwoty 300 zł na etat wychowawcy spowoduje skutki finansowe w 2019 roku (od września do grudnia) w wysokości blisko 1,7 mln zł, zaś w roku 2020 ponad 5 mln zł” – informuje Maja Wysocka z urzędu miejskiego.

Jeden z najwyższych dodatków za wychowawstwo ma Białystok. Tam nauczyciele prowadzący klasę czy oddział przedszkolny otrzymują 229 zł. „Wzrost wysokości dodatku za wychowawstwo do minimum 300 zł generuje dla Miasta Białystok w 2019 r. skutek finansowy w wysokości około 740 tys. zł (plus pochodne)” – wskazuje Kamila Bogacewicz z departamentu komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. „Dodatkowe koszty dla miasta będzie można określić po otrzymaniu informacji o kwocie zwiększenia subwencji oświatowej” - zaznacza.

Najwyższy dodatek dla wychowawcy zatrudnionego w szkołach ma Warszawa. Wynosi on średnio na etat 380 zł. Niższe dodatki mają wychowawcy w stołecznych przedszkolach - 150 zł.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji Karty nauczyciela zmiana wysokości dodatku wychowawczego będzie się odbywać „w ramach wynagrodzenia średniego obowiązującego od 1 września 2019 r.”. Nie przewiduje się kosztów zaproponowanego rozwiązania.

Anna Banasik
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-07-09 09:30:22
m.j.: Proszę o ustalenie odgórne wszystkich składników wynagrodzenia i przejęcie ich wypłaty. Będzie to komplet, po zgodzie na likwidację szkoły, faktycznym zatwierdzeniu kandydata na dyrektora itp.
 
2019-07-05 20:16:37
samorządowiec: W oddziałach przedszkolnych i przedszkolach oraz w szkołach semestralnych te przepisy nie obowiązują ??????????
 
2019-07-05 09:42:45
AS: I to jest ta szumna D E C E N T R A L I Z A C J A władzy? Dech zapiera ...
 
2019-07-05 07:51:25
mireko66: Teraz wszystkie JST będą zmieniały regulaminy - w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi - ażeby ustalić dodatek na minimalnym poziomie 300 zł (bogaty samorząd może dać więcej), a jeszcze muszą być uchwalone i ogłoszone w wojewódzkich Dz. Urz. Wszystko do 30 września. A podpisu prezydenta nie ma.

Art. 1 pkt 11 lit. d: 10a. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy określonej w art. 34a ust. 2 następuje w trybie określonym w ust. 6.


Art. 14. 2. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r.
 
2019-07-04 14:34:20
tekela: To teraz o czym będą decydować samorządy ???????????????????

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25