facebook RSS # #

16.02.2020 21:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-05 11:02       aktualizacja: 2019-07-05 11:06       EDUKACJA
  A A A

Lista bolączek. Samorządowcy m.in. o kosztach dowożenia uczniów

Lista bolączek. Samorządowcy m.in. o kosztach dowożenia uczniów
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Przy podziale subwencji oświatowej powinny być uwzględniane koszty dowożenia uczniów – postuluje Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Samorządowcy ZGW-M w obszernym stanowisku w sprawie niedofinansowania oświaty sformułowali kilka postulatów, które ich zdaniem przyczyniłyby się do prawidłowej polityki finansowania edukacji, co z kolei wpłynęłoby na poprawę jej kondycji i przyczyniłoby się do rozwoju społeczności lokalnych.

Zdaniem Wojciecha Giecki, przewodniczącego Związku i wójta gminy Jonkowo, pieniędzy na oświatę jest za mało, ale te, które są powinny być dzielone w oparciu o ustawę.

„Postulujemy, ażeby jedno z największych źródeł dochodów, jakim jest część oświatowa subwencji ogólnej, było określane bezpośrednio w ustawie (…), a nie w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które jest modyfikowane w każdym roku” – proponuje.

Przy zachowaniu obecnego modelu domaga się, by ustawodawca określił ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wytyczne dotyczące treści rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich postuluje także uwzględnienie dofinansowania kosztów dowożenia uczniów, które zwłaszcza w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich są bardzo wysokie . „Żadna z wag przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej, ani też dotacja celowa nie uwzględnia tej krzywdzącej nierówności dotyczącej tylko niektórych JST” – podkreśla wójt Jonkowa.
Wśród postulatów znalazło się również urealnienie środków dotacji przewidzianych na adaptację pomieszczeń i doposażenie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, a także wprowadzenie programu wspierającego wymianę przestarzałego i zużytego sprzętu informatycznego.
Związek domaga się też wprowadzenia minimalnych standardów związanych z zatrudnianiem pedagogów szkolnych, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Samorządowcy oczekują ponadto usunięcia przepisów, w myśl których w ramach tzw. „godzin karcianych” nauczyciele nie prowadzą zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. „Koszty finansowania realizacji tych zadań przerzucono na samorządy bez odpowiedniej zmiany w podziale dochodów publicznych począwszy od roku 2017” - uzasadniają.

Na liście bolączek jest też wymóg pozytywnej opinii kuratora w sprawie likwidacji szkoły. „Zapis ten blokuje bardzo działania samorządów, które na swoim terenie mają szkoły z bardzo małą liczbą uczniów” – wskazuje Wojciech Giecko. „Kurator oświaty, nie jest organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe” - podkreśla.

Związek popiera zapisy „Kwadratowego stołu - Koalicji dla edukacji” , a zwłaszcza postulat rozpoczęcia procesu zwiększania nakładów na system oświaty w Polsce tak, żeby osiągnąć w 2024 roku wskaźnik 6,0 proc. PKB.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25