facebook RSS # #

19.02.2020 11:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-11 10:05       aktualizacja: 2019-07-11 10:06       EDUKACJA
  A A A

Kto ma sądzić. ZMP interweniuje ws. dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Kto ma sądzić. ZMP interweniuje ws. dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Fot. PAP/M. Angiel
Nie wiadomo, ani które sądy powinny rozstrzygać ws. pozwów o za niską dotację dla przedszkoli niepublicznych, ani jaki charakter ma jej ewentualna wypłata – alarmuje ZMP.

Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych zwrócił się do Jerzego Jakubczuka, dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwo Edukacji Narodowej o konieczne i pilne wprowadzenie zmian prawnych, które dotyczyć będą doprecyzowania przepisów dotyczących dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym.

Cywilne czy administracyjne?

Chodzi m.in. o właściwość sądów rozstrzygających spory dotyczące roszczeń przed 1 stycznia 2017 r.
„Sądy wydają w tych sprawach różne, choć oparte na tych samych lub podobnych ustaleniach, rozstrzygnięcia” – zwraca uwagę Marek Wójcik.

Przywołuje stanowisko NSA zaprezentowane w postanowieniu z czerwca 2004 r. (OW 53/04), zgodnie z którym „przepisy zawarte w art. 90 ust. 2-4 ustawy o systemie oświaty nie przewidują rozstrzygnięcia spraw dotyczących dotacji w postępowaniu administracyjnym”. Według składu sędziowskiego organ stanowiący, który określa tryb udzielenia dotacji, decyduje o formie jej przyznawania; nie jest to decyzja administracyjna w rozumieniu k.p.a. Ten pogląd podzielił również NSA w wyroku ze stycznia 2007 r. (II GSK 319/07).

Ale w części orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje na administracyjnoprawną kwalifikację czynności związanych z ustaleniem i przekazaniem środków finansowych w ramach dotacji.

Z kolei Sąd Najwyższy w tego rodzaju sprawach wielokrotnie potwierdzał dopuszczalność badania w toku postępowania cywilnego prawidłowości ustalenia wysokości dotacji oświatowej.

„Istniejąca rozbieżność w orzecznictwie sądów administracyjnych, brak ustalenia zasady prawnej w drodze uchwały powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, powoduje dezorientację co do właściwego trybu kwestionowania wysokości przyznanej dotacji oświatowej i domagania się jej zapłaty” – wskazuje Wójcik.

Odszkodowanie czy dotacja?


Ekspert wskazuje również, że konieczne jest również ustalenie, jaki charakter mają roszczenia zasądzone w drodze wyroków od JST – czy mają one charakter odszkodowania czy dotacji.

„Obowiązujące przepisy prawa nie określają w sposób jednoznaczny tego zagadnienia, a ma ono znaczenie zarówno z punktu widzenia postępowania procesowego, jak również w późniejszym etapie, albowiem sporne jest czy tak zasądzone i przekazane środki mają nadal charakter dotacji, a tym samym czy ich wydatkowanie podlega kontroli podmiotu dotowanego w trybie art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych” – zwraca uwagę Marek Wójcik.

Według ZMP już w ponad 350 jednostkach samorządu terytorialnego podjęte zostały wielorakie czynności zmierzające do wniesienia powództwa lub wniesiono powództwo przeciwko jednostce samorządu terytorialnego o zapłatę dotacji udzielonej na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty.

„Zjawisko to ma charakter rozwojowy i grozi ogromnymi konsekwencjami finansowymi dla gmin, których skalę na dzień dzisiejszy oszacować można na poziomie kilkuset mionów złotych” – czytamy w komunikacie ZMP.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25