facebook RSS # #

22.01.2020 16:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-12 13:27       aktualizacja: 2019-07-12 13:21       EDUKACJA
  A A A

Dużo czasu. Szef MEN: samorządy zdążą z nowymi regulaminami wynagradzania nauczycieli

Dużo czasu. Szef MEN: samorządy zdążą z nowymi regulaminami wynagradzania nauczycieli
Fot. PAP/D. Delmanowicz
Jest dużo czasu, aby wszystkie samorządy zdążyły – mówi minister edukacji Dariusz Piontkowski o nowych regulaminach wynagradzania nauczycieli.

Od września dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli będzie musiał wynosić co najmniej trzysta złotych. Dokładną kwotę określą samorządy w drodze regulaminów wynagradzania, a te muszą jeszcze zostać zaopiniowane przez związki zawodowe, uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa.

„Już przekazaliśmy do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia, które mówi o regulaminach wynagradzania. Spokojnie, jest dużo czasu, aby wszystkie samorządy zdążyły” – przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski, dopytywany przez Serwis Samorządowy PAP.

Również wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera nie przewiduje kłopotów. „[Badamy] dwadzieścia parę tysięcy uchwał samorządowych rocznie. Nowe uchwały w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli to naprawdę nie jest problem przy tej skali. Mamy obowiązki, które wynikają z przepisów prawnych i działamy na rzecz samorządów; to jest obowiązek, który musimy spełnić” - podkreślił. „Nie widzę, żeby cokolwiek stało po drodze wojewody czy też rządu. Raczej kwestia sprawności i terminów dotrzymywanych przez samorządy jest tutaj problemem” - dodał.

Dodatek za wychowawstwo będzie przysługiwał nie tylko wychowawcom klas, lecz również nauczycielom pracującym w przedszkolach. Taki zapis zgodnie z projektem MEN znajdzie się w rozporządzeniu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Samorządy, które nie miały dotychczas u siebie takich rozwiązań, będą musiały uwzględnić również te nowe przepisy.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-07-30 07:12:09
oświatowiec: Mireko66, w pełni podzielam Twoje zdanie. Nie mamy szans już zdążyć z wypłatą dodatków za wychowawstwo do końca września. Na sesji sierpniowej nie będziemy mieć opinii związków zawodowych, a na wrześniowej nim uchwała stanie się prawomocna będziemy mieli połowę października.
 
2019-07-17 08:10:14
mireko66: Żaden samorząd nie ustalał odrębnego dodatku dla "nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”. Gdyby minister nie kreował - rozporządzeniem - tego nowego dodatku, to rzeczywiście JST - na podstawie ustawy KN - mogłyby już rozpocząć uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania. Niestety nowy dodatek musi najpierw pojawić się w podpisanym i opublikowanym rozporządzeniu. Dopiero wtedy JST mogą dla tego dodatku, wprowadzone do regulaminów, ustalić dowolną wysokość.

Pojawia się również pytanie, czy dodatek za wychowawstwo "szkolne" to minimum 300 zł, a "przedszkolne" to może być każda kwota? Wydaje się, że projekt rozporządzenia wykreował nowy dodatek funkcyjny. Czyli wprowadza się zróżnicowanie dodatku, który NSZZ "Solidarność" - wydawało się - uzgodniła na równym poziomie dla wszystkich nauczycieli.

Żeby uciąć te dyskusje zmiana projektu rozporządzenia nie powinna brzmieć tak:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Ale powinna wyglądać tak:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wychowawcy klasy i nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Wtedy są zagwarantowane dodatki na poziomie minimum 300 zł, chociaż daje to JST możliwość różnicowania, ale od wysokości uzgodnionej przez "S".

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25