facebook RSS # #

21.11.2019 21:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-28 12:37       aktualizacja: 2019-10-29 14:38       EDUKACJA
  A A A

Na szkoły. Tak ma wyglądać podział subwencji oświatowej w 2020 r.

Na szkoły. Tak ma wyglądać podział subwencji oświatowej w 2020 r.
Fot. PAP/R. Pietruszka
Około 600 zł subwencji oświatowej więcej na każdego ucznia – na takie wsparcie przy podziale między JST pieniędzy na prowadzenie szkół w 2020 r. mogą liczyć samorządy w trudnej sytuacji finansowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

W przyszłym roku kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego ma wynosić 5986 zł. Wysokość subwencji oświatowej, która trafi do JST, uzależniona jest od liczby uczniów przemnożonych przez określane przez MEN wagi i wskaźniki (m.in. z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli). W tym roku resort edukacji wprowadził lub zmodyfikował kilkanaście z nich.

Przy podziale przyszłorocznej subwencji oświatowej będzie uwzględniona sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. To nowość – jak na razie w ten sposób dzielona była tylko dodatkowa subwencja na podwyżki dla nauczycieli, co dotyczyło czterech miesięcy od września do grudnia. Teraz mechanizm ma zostać zastosowany dla całego roku.

Utrzymano zasadę zastosowaną w 2019 r., tj. połączenie wskaźnika zamożności ustalanego na podstawie dochodów podatkowych i wskaźnika określającego wielkość szkoły dla dzieci i młodzieży (limit 18 uczniów średnio na klasę szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i BS I).

„Ustalono wartości wagi w taki sposób, aby kwota dodatkowej subwencji na ucznia wynosiła trzykrotność kwoty przewidzianej z tego tytułu w roku 2019” – wyjaśnia MEN.

W 2019 r. była to kwota 183 zł na ucznia i dotyczyła ostatnich 4 miesięcy roku. W 2020 r. określono wagę z tego tytułu o wartości 0,1, co da kwotę na ucznia ok. 599 zł. Ponadto ograniczono to rozwiązanie wyłącznie do szkół publicznych.

Przy podziale subwencji uwzględnione ma być też finansowanie świadczenia dla nauczycieli stażystów „na start”. W tym przypadku również wprowadzono analogiczne rozwiązanie jak w ostatnich miesiącach 2019 r.

„Aby poziom finansowania nauczyciela stażysty był taki sam jak w 2019 r., wprowadzono wagę dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego o wartości 0,21” – wskazuje resort. Kwota subwencji na ww. nauczyciela wyniesie ok. 1,2 tys. zł (kwota świadczenia 1 tys. zł z pochodnymi pracodawcy).

Z wzoru służącego do podziału subwencji oświatowej wyłączone zostały etaty nauczycieli nieobecnych, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dotychczas wyłączeni byli tylko nauczyciele przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.

Projekt rozporządzenia wprowadza ponadto nowe wagi na uczniów szkół branżowych II stopnia, które rozpoczną działalność 1 września 2020 r. Będzie to ok. 3,9 tys. zł na słuchacza. Finansowanie będzie zróżnicowane ze względu na formę kształcenia (dzienna, stacjonarna, zaoczna).

Ze względu na brak danych w SIO liczba uczniów BSII została przez MEN oszacowana - w przypadku, gdy w rzeczywistości w danej jednostce samorządu terytorialnego będzie ich więcej niż prognozowana liczba, samorząd będzie mógł wnioskować o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,4 proc. rezerwy (z kryterium dotyczącego wzrostu zadań oświatowych).

Podobne rozwiązanie zastosowano w odniesieniu do finansowania kształcenia w ramach oddziałów przygotowania wojskowego, gdzie również pierwsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na rok szkolny 2020. Wartość wagi została ustalona w wysokości 0,09, co daje ok. 539 zł na ucznia, przy założeniu, że oddział ten będzie liczył ok. 24 uczniów. Taka wysokość według MEN powinna umożliwić sfinansowanie trzech godzin kształcenia przygotowania wojskowego.

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 trafił do uzgodnień międzyresortowych i opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Anna Banasik

Czytaj też: 

TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-05 07:34:03
Samorządowiec: Słyszymy też , że "W 2020 finansowy standard A (kwota na każdego ucznia) wyniesie ok. 5.593 zł. To ok. 7,5 proc. - 418 zł więcej niż w 2019 r." Ja nie wiem jak u Państwa, ale u mnie finansowy standard A w 2019r. w metryczce wynosił 5.568 zł, więc nie widzę tutaj ponad 400 zł podwyżki tylko ok. 30 zł na ucznia???? Czy źle patrzę?
 
2019-11-01 17:52:17
samorządowiec-radny: rok budżetowy zapowiada się tragiczny... postuluję zabranie pensji pracowników oświaty do centrali... to samorządom pomoże bilansować budżet bez ograniczania wydatków głównie majątkowych na rzecz utrzymania oświaty w obecnym kształcie.
 
2019-10-31 08:18:56
Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych: Szkoły niepubliczne na wsi uratowane przed likwidacją przez stowarzyszenia mają być po raz kolejny wyłączone. To jawna krzywda. Nie możemy do tego dopuścić. Będziemy domagać się równego traktowania wszystkich szkół i zadośćuczynienia za wcześniejsze krzywdy. Premier Morawiecki 4 lata temu obiecywał specjalny Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych dla tych stowarzyszeń, a teraz MEN robi co innego, niż było obiecane.
 
2019-10-30 13:49:43
Samorządowiec - księgowy: Uczniów ubyło od 1 września 2019 bardzo dużo, co w efekcie da podobną do roku 2019 kwotę subwencji na rok 2020. Jednocześnie zapowiedziane są kolosalne podwyżki wynagrodzeń w oświacie i nie tylko. Samorządy mają to wszystko ogarnąć ... Zapowiada się bardzo nieciekawy rok budżetowy.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25