facebook RSS # #

21.10.2019 23:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-16 14:41       aktualizacja: 2019-09-16 14:50       EKSPERTYZA
  A A A

Kbk do korekty. SGiPW: średnią kwotę bazową kraju nalezy wyliczać na poziomie dochodów własnych JST

Kbk do korekty. SGiPW: średnią kwotę bazową kraju nalezy wyliczać na poziomie dochodów własnych JST
Fot. PAP/B.Zborowski
Samorządy chcą zmian w wyliczaniu tzw. kwoty bazowej, która ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w stanowisku przesłanym m.in. do resortu finansów i resortu rolnictwa zaproponowało, aby średnią kwotę bazową kraju wyliczać na poziomie dochodów własnych JST, nie uwzględniając do tego dochodów wynikających z subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków, jakie gminy otrzymują w ramach realizowanych programów, które uzyskały dofinansowania z budżetu UE.  

Jak tłumaczą samorządowcy takie rozwiązanie jest zgodne ze zmianami w zakresie obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia wskazanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po zmianach. 

SGiPW zwróciło uwagę, że dzięki zmianie wydatki poniesione na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego, pochodzić będą z budżetu gminy z jej dochodów własnych. „Uważamy, że angażowanie do wyliczenia innych dochodów, których i tak nie będzie można angażować do realizacji Funduszu, stanowi nieścisłość i nie odzwierciedla realnego kształtu potencjału finansowego jednostki” – podkreślono w stanowisku.
Zdaniem Stowarzyszenia uwzględnienie powyższych zmian, może znieść istotną barierę podjęcia decyzji o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego, szczególnie dla najuboższych jednostek w Polsce oraz „może skutkować jeszcze większym zaangażowaniem społecznym, szczególnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne”.

Wysokość kwoty bazowej kraju (Kbk) ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20 proc.

Podstawę do wyliczenia średniej Kbk stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W 2020 r. średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) wyniesie 4.380,34 zł na mieszkańca, a więc o 215 zł więcej niż rok wcześniej. W 2019 r. na refundację dla gmin realizujących fundusz sołecki przewidziano w budżecie państwa 138,5 mln zł. Natomiast w 2020 r. z rezerwy celowej na budżety sołeckie ma trafić 142 mln zł.

Fundusz sołecki jest realizowany od 2009 r. Do 2013 średnio ok. 55 proc. gmin w których są sołectwa tworzyło funduszu sołecki. Od 2014 r. liczba gmin, która realizuje fundusz sołecki rośnie. W 2018 r. na realizację zadań w takiej formule zdecydowało się ponad 71 proc. samorządów (1551 gmin).
 
mp/
TAGI: FINANSE , WIEŚ
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25