facebook RSS # #

23.04.2019 15:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-09-17 16:57       aktualizacja: 2013-09-18 17:24       FINANSE
  A A A

Część VAT do zwrotu. Trzeba będzie oddać rozliczony podatek - informuje MRR

Część VAT do zwrotu. Trzeba będzie oddać rozliczony podatek - informuje MRR
Fotolia

Gminy będą musiały zwrócić VAT rozliczony w zrealizowanych już projektach unijnych - informuje MRR. Zwrot ma dotyczyć jednak tylko tej części, w jakiej samorząd ma możliwość odzyskania podatku z budżetu państwa.


Jest to efekt uchwały NSA w sprawie VAT-u płaconego przez gminne jednostki budżetowe.

Pod koniec czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Sąd potwierdził, że status podatnika VAT ma cała gmina (Pisaliśmy o tym: "Prawo gminy"). 

Nowego podejścia interpretacyjnego obawiają się gminy, które realizowały unijne projekty.


Skarbnik Katowic Danuta Kamińska, cytowana przed kilkoma dniami przez "Dziennik Gazetę Prawną" zwracała uwagę, że oświadczenia o kwalifikowalności bądź nie podatku VAT, składane podczas ubiegania sie o dotacje UE mogą się okazać nieprawdziwe po uchwale NSA. Według niej może to skutkować koniecznością zwrotu funduszy europejskich.

Jak informuje rzecznik resortu rozwoju Piotr Popa podatek VAT, który został już rozliczony w ramach zrealizowanych lub realizowanych projektów będzie musiał być zwrócony przez beneficjentów, ale wyłącznie w tej części, w jakiej  mają oni możliwość jego odzyskania z budżetu państwa.

- Sytuacja ta nie stanowi jednak nieprawidłowości i tym samym na beneficjentów nie zostaną dodatkowo nałożone odsetki karne - dodaje rzecznik MRR.

Popa wyjaśnia, że uchwała NSA nie zmienia generalnej zasady kwalifikowalności VAT wynikającej z przepisów prawa wspólnotowego (zarówno w kontekście obecnej, jak i kolejnej perspektywy finansowej).


- VAT, który nie może być odzyskany z budżetu państwa - w oparciu o istniejące przepisy krajowe - pozostaje wydatkiem kwalifikowalnym – tłumaczy rzecznik MRR.

Dodaje, że samo uzyskanie statusu "podatnika VAT" nie oznacza ostatecznie, że każdorazowo gminy będą mogły odzyskiwać z budżetu państwa zapłacony uprzednio podatek (co przesądzałoby o jego niekwalifikowalności w projekcie).


Rzecznik zwraca uwagę, że o tej możliwości decyduje szereg aspektów, m.in. związek zakupów projektu z tzw. czynnościami opodatkowanymi, rozliczanie się strukturą sprzedaży, przedmiotowe i podmiotowe zwolnienia z VAT.

Jego zdaniem możliwość odzyskania VAT z budżetu państwa może być w wielu przypadkach nawet korzystniejsza dla beneficjenta, niż możliwość kwalifikowania go w ramach projektu UE.


- W pierwszym przypadku istnieje bowiem możliwość odzyskania do 100 proc. uprzednio opłaconego podatku. W ramach projektu ta wartość nigdy nie będzie wyższa niż procent dofinansowania danego wydatku (najczęściej w przypadku JST jest to 85 proc. wydatku kwalifikowalnego) – wyjaśnia rzecznik. 

Ministerstwo Finansów na razie nie odniosło się do skutków uchwały NSA dla gminnych jednostek budżetowych. W opublikowanym oświadczeniu resort zapowiedział, że szczegółowe stanowisko przedstawi po opublikowaniu uzasadnienia do uchwały i dokonaniu jego szczegółowej analizy.


Na podstawie ustnego uzasadnienia NSA ministerstwo stwierdziło jedynie, że sąd nie zakwestionował poprawności przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a jedynie zrewidował długoletnią praktykę wykładni tych przepisów.


MF poinformował także, że w związku z podjętą uchwałą nie będą kwestionowane dotychczasowe rozliczenia gminnych jednostek budżetowych jako podatników VAT, natomiast kwestia dalszego rozliczania podatku od towarów i usług w związku z wykonywanymi przez nie czynnościami zostanie przedstawiona w koncepcji odnoszącej się do tej uchwały.


mp/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2013-11-07 17:41:41
Wojtania: Powyższy komunikat to tylko część prawdy,gdyż dotyczy on stanowiska MRR w zakresie RPO i nie obejmuje POKL , POIŚ itd....a w tych programach jest ciut inaczej z kwalifikowalnością VAT. Oznacza to iż jeśli beneficjenci będą rozliczać VAT strukturą (art 90 ustawy VAT) to stracą cały VAT.

Nadchodzi totalna katastrofa dla samorządów które odzyskały VAT

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25