facebook RSS # #

23.04.2019 15:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-09-23 15:42       FINANSE
  A A A

Dajcie żelazny list. Samorządy chcą uniknąć kar w świetle uchwały NSA o VAT

Dajcie żelazny list. Samorządy chcą uniknąć kar w świetle uchwały NSA o VAT
Fotolia

Samorządy chcą uniknąć wysokich kosztów i kar dla osób pełniących funkcje w samorządzie w związku z uchwałą NSA odnośnie systemu rozliczania podatku VAT.


Korporacje samorządowe, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, zwróciły się do Ministerstwa Finansów o podjęcie „partnerskiego i merytorycznego dialogu”.


Celem rozmów byłoby uzgodnienie możliwych do zaakceptowania przez obie strony rozwiązań sytuacji po uchwale NSA. Jak podkreślili samorządowcy, dyskusja w szczególności powinna objąć pięć kwestii.


Pierwsza z nich to doprecyzowanie uwagi zawartej w komunikacie Ministerstwa Finansów, iż „nie będą kwestionowane dotychczasowe rozliczenia”. Samorządy oczekują szczegółowego określenia (najlepiej w formie ustawy) charakteru ochrony prawnej w zakresie: ewentualnych zaległości podatkowych, odpowiedzialności z tytułu kodeksu karno-skarbowego, a także odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Jak podkreślili przedstawiciele jst, ochrona prawna powinna dotyczyć braku konsekwencji ewentualnych zaległości podatkowych po korektach rozliczeń. Samorządy chcą też ochrony prawnej osób tak, aby nikt nie poniósł odpowiedzialności karno-skarbowej i dyscyplinarnej za niezawinione uchybienia, wynikające z błędnej interpretacji przepisów przez organy podatkowe.


Druga kwestia, którą samorządowcy chcieliby ustalić z resortem finansów, dotyczy wprowadzenia (najlepiej w formie ustawy) możliwie długiego okresu przejściowego, umożliwiającego profesjonalne przygotowanie jst do centralizacji rozliczeń VAT. Pożądanym w ich ocenie momentem wprowadzenia takiego obowiązku, byłby 1 stycznia 2016 r.


Kolejna kwestia to wprowadzenie opcji wyboru systemu rozliczeń VAT w samorządach poprzez zmianę przepisów dot. podatku. Nowelizacja polegałaby na umożliwieniu wyboru - każda jst, która chce centralizacji rozliczeń VAT, będzie miała taką możliwość, natomiast samorządy, które wolą pozostać przy obecnym sposobie rozliczeń, będą mogły wybrać taką opcję.


Jak zaznaczają samorządowcy, zmiana przepisów oraz uzyskanie opcji wyboru systemu VAT są możliwe w świetle przepisów unijnych. Wymagałoby to skierowania przez Ministerstwo Finansów do Komisji Europejskiej dobrze przygotowanego i uzasadnionego wniosku. Przedstawiciele jst zadeklarowali, że przedłożą Ministerstwu Finansów projekt tego wniosku wraz z propozycją zmian przepisów.


Samorządowcy chcieliby też ustalić z resortem kwestię stworzenia ułatwień w zakresie centralizacji rozliczeń VAT. Miałoby się to odbyć poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach w zakresie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych.


Chodzi o stworzenie możliwości wyboru przez jst jednej z opcji - rejestru centralnego VAT prowadzonego na poziomie ksiąg rachunkowych urzędu gminy lub rejestru centralnego VAT prowadzonego na poziomie ksiąg rachunkowych budżetu jst.


Przedstawiciele korporacji dodatkowo zwrócili uwagę na potrzebę prawnego zdefiniowania zasad przejścia do skorygowanego sposobu rozliczeń poprzez wskazanie wytycznych odnoszących się do prawa podatkowego (np. terminu derejestracji jednostek budżetowych).


Samorządowcy postulują ponadto uregulowanie (najlepiej w formie ustawy) kwestii dotacji unijnych, zawierających VAT zadeklarowany jako kwalifikowany. Centralizacja rozliczeń VAT prowadzi bowiem do braku kwalifikowalności podatku.


Według korporacji samorządowych należy dążyć do wprowadzenia przepisów, które zdejmą z samorządów obowiązek zwrotu dotacji w tej części, ewentualnie w przypadku pojawienia się konieczności takiego zwrotu — wprowadzenia braku obowiązku zapłaty odsetek.


Natomiast w przypadku konieczności zapłaty odsetek - wprowadzenia przepisów, dzięki którym uniknie się odpowiedzialności z tytułu kodeksu karno-skarbowego oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


/kic/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2013-09-24 09:06:41
Vacik: Już od lat w praktyce ta kwestia zgrzyta, co widać zwłaszcza przy zawieraniu umów. Cywilistycznie pojmując, stroną wszelkich zawieranych umów powinna być Gmina ( ma osobowośc prawną ), a nie jednostka organizacyjna - utworzona przez Gminę, działająca z jej ramienia, na jej rzecz i w ramach wspólnego budżetu. Ze względów podatkowych jednak ( odrębność NIP-ów )umowy zawierają odrębnie zarówno Urzędy Gmin jak i jednostki. Czy w ogóle ktoś stosował w praktyce NIP Gminy ? Może jednostkowe przypadki w skali ok. 3 tys. samorządów. Nie ma co, ale będzie jazda !!!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25