facebook RSS # #

22.06.2018 16:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-13 12:28       aktualizacja: 2017-02-13 14:01       FINANSE
  A A A

De facto kredyt. Subrogacja i factoring nie pomogą JST ominąć art. 243 ustawy o finansach

De facto kredyt. Subrogacja i factoring nie pomogą JST ominąć art. 243 ustawy o finansach
Fot. Fotolia
Na czym polegają subrogacja i factoring i czy RIO powinny kwestionować stosowanie tych narzędzi przez samorządy? M.in. na te pytania odpowiada pierwszy wykład V edycji Samorządowej Akademii Finansów.

Niestandardowe instrumenty dłużne charakteryzuje dla uczestników SAF mec. Anna Sobierajska z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Według ekspertki subrogację i factoring należy uznać za „niedopuszczalne formy obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia, opisanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych”.

„Umowy te klasyfikowane winny być bowiem jako kredyt, pożyczka lub umowy nienazwane o podobnym charakterze, a tym samym nie powinny być pomijane przy obliczaniu długu publicznego” – podkreśla prawniczka. I wypunktowuje przesłanki przemawiające za takim właśnie traktowaniem tego typu umów zawieranych przez samorządy z instytucjami finansowymi lub bankami.

W swoim wykładzie Anna Sobierajska obszernie opisuje instytucję indywidualnego wskaźnika zadłużenia, przypomina cele jego wprowadzenia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazuje zobowiązania sektora finansów publicznych wchodzące w państwowy dług publiczny. Uczestnicy SAF znajdą tu także charakterystykę umowy pożyczki i kredytu w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz Prawa bankowego, a także przykłady stosowania przez JST umów pozornych.

Wykład pt. „Niedopuszczalne prawnie próby obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia” to pierwsze opracowanie w ramach V edycji Samorządowej Akademii Finansów. Dostępny jest bezpłatnie dla zalogowanych uczestników SAF. Dla chętnych, zainteresowanych dyplomem uczestnictwa w szkoleniu, ruszył już także pierwszy test sprawdzający złożony z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru.

Samorządowa Akademia Finansów to projekt realizowany przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Piąta edycja szkoleń dla samorządowców porusza tematykę zrównoważonej gospodarki finansowej w JST, m.in. zarządzania długiem. Bezpłatne szkolenia realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem: http://www.saf.ews21.pl.  
Zapraszamy!


TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-14 20:43:27
wlach: Zgodnie z RKST samorządom lokalnym przysługuje prawo sięgania do instrumentów kapitałowych w ramach obowiązującego w Państwie porządku prawnego. Z kolei, zgodnie z Konstytucją R.P. - samodzielność JST podlega ochronie prawnej, co w orzecznictwie oznacza, że w ustawach powinny być budowane jednoznaczne przepisy ograniczające tę samodzielność.
Autorka tekstu zbudowała tezę, że subrogacja i faktoring jest zaliczana jako "R" i "O" do limitu spłaty długu JST z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Teza taka nie znajduje uzasadnienia w pojęciu: "kredyt" i "pożyczka" stosowanych w dotyczących JST całości przepisów ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie, również w art. 243 tej ustawy.
Nie ulega wątpliwości, że zobowiązanie z subrogacji i faktoringu - jest długiem publicznym w rozumieniu tej ustawy, jednak w limitującym spłaty długu przepisie art. 243 UFP idzie o raty kredytu i pożyczki, jakie to pojęcie nie odnosi się do spłaty zobowiązań z faktoringu i umowy o subrogację.
Dlatego tezy z publikacji Autorki należy uznać jedynie za "wniosek de ferenda", aby w art. 243 ustawy sformułowanie o spłacie raty pożyczki lub kredytu - zastąpić sformułowaniem - spłaty zobowiązań dłużnych w rozumieniu rozporządzenia MP o którym mowa w art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
To prawda, że subrogacja i factoring należy do długu publicznego w rozumieniu rozporządzenia KE "ESA'95". Jednak spłata subrogacji o faktoringu nie jest spłatą kredytu lub pożyczki tak w rozumieniu art. 243 UFP, jak i ww. rozporządzenia o ESA'95.
Pozdrawiam
 
2017-02-14 20:05:24
Factor: Subrogacja i factoring nie jest "kredytem" w rozumieniu Prawa bankowego, ani "pożyczką" w rozumieniu KC. Nie można - jak proponuje Autorka - doliczać tego rodzaju rocznych zobowiązań ich spłaty do wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wynika to również z Raportu KRRIO z 2016 r.
Można zaciągać tego rodzaju zobowiązania dłużne, bez obciążania limitu JST z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dopóki Ustawodawca nie obejmie limitem tego rodzaju zobowiązań dłużnych.
Autorka się myli i to poważnie, zaliczając spłaty roczne tego rodzaju zobowiązań do limitowych przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych. (WL)

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25