facebook RSS # #

23.04.2018 15:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-14 15:01       aktualizacja: 2017-02-14 18:29       FINANSE
  A A A

Podwyżki od lipca. MRPiPS: oszacowanie skutków rozporządzenia warunkuje dalsze procedowanie projektu

Podwyżki od lipca. MRPiPS: oszacowanie skutków rozporządzenia warunkuje dalsze procedowanie projektu
Fot. Fotolia
W lipcu - a nie w marcu, jak zakładano - mają wejść w życie przepisy przewidujące nowe kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Dalsze prace nad rozporządzeniem uzależnione są jednak od oszacowania skutków finansowych projektu.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed w piśmie do Marka Olszewskiego, współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poinformował, że resort pracy przewiduje kolejne przesunięcie daty wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

„W związku ze zgłaszanymi w trakcie uzgodnień i konsultacji uwagami dotyczącymi terminu wprowadzenia projektowanej regulacji, przewiduje się przesunięcie daty wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia z dnia 1 marca 2017 r. na dzień 1 lipca 2017 r.” - podał wiceminister. Ma to umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego przygotowanie się do wprowadzenia w życie nowych rozwiązań oraz dokonanie ewentualnych zmian w swoich budżetach.

Wiceminister zastrzegł przy tym, że oszacowanie skutków finansowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia jest warunkiem dalszych prac nad projektem. „Oszacowanie skutków przedmiotowej regulacji warunkuje dalsze procedowanie projektu” - czytamy w piśmie wiceministra.

Szwed zwrócił się do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) o pomoc w oszacowaniu skutków finansowych, jakie niesie dla jednostek samorządu terytorialnego projekt nowelizacji rozporządzenia. Analogiczną prośbę wystosował do resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceminister pracy wystąpił ponadto do podsekretarza stanu w MSWiA Sebastiana Chwałka z prośbą o wyrażenie opinii, co do możliwości dokonania zmian w projekcie nowelizacji.

Nowe propozycje, zgłoszone w ramach opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, dotyczą dodania do rozporządzenia stanowisk: pracownika ochrony oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu) miasta na prawach powiatu. W ramach konsultacji publicznych została ponadto zgłoszona propozycja włączenia stanowisk związanych z funkcjonowaniem archiwów zakładowych do grupy stanowisk urzędniczych oraz podniesienia i ujednolicenia kategorii zaszeregowania dla tych stanowisk.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych, datowanym na 18 listopada ub.r., zaproponowano, aby kwota wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosiła 1,7 tys. zł (obecnie 1,1 tys. zł). Stanowi to ok. 85 proc. pensji minimalnej w 2017 r.

Po wejściu w życie rozporządzenia miałaby się również zamienić dotychczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania m.in. wicemarszałkowi, zastępcy wójta i skarbnikowi. Aktualny model procentowy zostałby zastąpiony przez kwotowy. Pierwotnie zakładano, że projekt wejdzie w życie z początkiem tego roku.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Więcej:

TABELA Z PROPOZYCJĄ NOWYCH KWOT


TABELA Z OBECNYMI KWOTAMI
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25