facebook RSS # #

25.04.2018 18:25

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-07 14:59       aktualizacja: 2017-03-07 16:13       FINANSE
  A A A

Dla kogo opłata? Wiceszef MF o beneficjentach środków z opłaty skarbowej

Dla kogo opłata? Wiceszef MF o beneficjentach środków z opłaty skarbowej
Fot. Fotolia
Nowelizacja przepisów dotycząca zmiany beneficjentów wpływów z opłaty skarbowej nie ma uzasadnienia - podkreślił wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

Do Ministerstwa Finansów wpłynęła interpelacja poselska, w której Grzegorz Furgo (Nowoczesna) zwrócił uwagę, że czynności administracyjne, za które uiszcza się opłatę skarbową, wykonują nie tylko gminy, ale również powiaty i starostwa. Tymczasem wedle obowiązujących przepisów wpływy z jej tytułu zasilają budżet gminy, choć w wielu przypadkach to nie ona wydała zaświadczenie czy zezwolenie. Parlamentarzysta zapytał, czy opłata skarbowa nie powinna być wpłacana dla tego urzędu, który faktycznie wykonał daną czynność.

W odpowiedzi na wystąpienie posła sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk podkreślił, że dokonanie nowelizacji przepisów w zakresie zmiany beneficjentów wpływów z tytułu opłaty skarbowej nie ma uzasadnienia.

Według niego, określony w przepisach ustawy o dochodach jst sposób dystrybucji środków dla poszczególnych samorządów uwzględnia fakt, że wyłącznym beneficjentem wpływów z opłaty skarbowej są gminy, a jego zmiana wiązałaby się z koniecznością zmiany całego systemu finansowania jst.

Przedstawiciel ministerstwa przypomniał, że zakres przedmiotowy opłaty skarbowej obejmuje m.in. czynności wykonywane przez organy administracji publicznej. Opłata ta pobierana jest jednak również od czynności wykonywanych przez podmioty niebędące organami administracji publicznej, lecz wykonujące zlecone im zadania.

„Przy założeniu, że opłata skarbowa stanowiłaby dochód organu dokonującego czynności urzędowej, wydającego zaświadczenie lub zezwolenie, wpływy z tego tytułu zasiliłyby między innymi budżety poszczególnych ministerstw oraz podmiotów wykonujących zadania zlecone” – stwierdził.

Wiceminister finansów zwrócił także uwagę, że zmiana zaproponowana w interpelacji wiązałaby się z koniecznością rekompensowania gminom utraconych dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

Jego zdaniem, niezależnie od tego należałoby przeprowadzić stosowne rachunki symulacyjne dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które pozwoliłyby sformułować ocenę skali zmian w dochodach gmin, powiatów i województw oraz wpływy zmian na mechanizm wyrównawczy określony w ustawie jst.

W odpowiedzi na interpelację poselską czytamy również, że stosownie do art. 12 ustawy o opłacie skarbowej organem podatkowym w tej sprawie jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta), którego zakres działań obejmuje m.in. określanie i pobór opłaty skarbowej oraz dokonywanie innych rozstrzygnięć na podstawie ordynacji podatkowej i przepisów w zakresu opłaty skarbowej.

„Wprowadzenie zmian proponowanych w interpelacji powodowałoby generowanie kosztów po stronie organów podatkowych związanych z poborem opłaty skarbowej oraz dystrybuowaniem wpływów tej opłaty” – zaznaczył wiceminister finansów.

dap/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25