facebook RSS # #

23.04.2018 15:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-08 17:32       aktualizacja: 2017-03-09 14:07       FINANSE
  A A A

Opłata z powietrza. Klimatyczne mogą być pobierane w miejscowościach, które spełniają wymagania

Opłata z powietrza. Klimatyczne mogą być pobierane w miejscowościach, które spełniają wymagania
Fot. UM Rabka
Opłaty miejscowe i uzdrowiskowe mogą być pobierane w tych miejscowościach, które spełniają wymagania w zakresie jakości powietrza wynikające z przepisów – powiedział wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

W odpowiedzi na poselską interpelację w sprawie zasadności pobierania opłaty klimatycznej w sytuacji, gdy normy jakości powietrza są przekroczone, wiceminister finansów Wiesław Janczyk przypomniał, że pobór tej odpłatności nie jest obowiązkowy. O jego wprowadzeniu może zadecydować rada gminy w drodze uchwały.

Przedstawiciel ministerstwa podkreślił, że zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy ustala, które miejscowości spełniają warunki niezbędne do pobierania opłaty miejscowej. Natomiast w przypadku uzdrowisk stosowne regulacje zawarto w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym.
Jak dodał, zakres badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza, określono w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r.

„Zgodnie z art. 43 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym gmina, na terenie której znajduje się uzdrowisko, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia właściwemu ministrowi operatu uzdrowiskowego w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ustawie. Jest to pewnego rodzaju weryfikacja, na podstawie której można stwierdzić, czy gmina spełnia wszystkie warunki określone w ustawie” – wyjaśnił wiceminister.

Wiceszef resortu finansów zwrócił uwagę, że w przypadku niespełnienia tych wymagań minister zdrowia wyznacza gminie okres dostosowawczy nie dłuższy niż pięć lat na usunięcie nieprawidłowości. Jeżeli w tym czasie nie zostaną one usunięte, miejscowość może stracić status uzdrowiska.

Z interpelacją w sprawie zasadności pobierania opłaty uzdrowiskowej i miejscowej w sytuacji, gdy przekroczone są normy jakości powietrza, wystąpiły w styczniu posłanki Krystyna Sibińska i Maria Małgorzata Janyska (Platforma Obywatelska).

dap/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: FINANSE , ZDROWIE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-09 12:30:48
Może opłata turystyczna?: Zakopane i inne zasmogowane uzdrowiska muszą brać opłatę za zużycie tlenu potrzebnego tubylcom...

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25