facebook RSS # #

22.06.2018 16:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-12 13:27       aktualizacja: 2017-04-13 14:21       FINANSE
  A A A

Inny wskaźnik. MF proponuje zmianę indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów

Inny wskaźnik. MF proponuje zmianę indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów
Fot. Fotolia
Umożliwienie restrukturyzacji długu, uszczelnienie mechanizmu indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz doprecyzowanie przepisów o zaciąganiu długów przez JST - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Projekt opublikowano w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Nowela zakłada umożliwienie restrukturyzacji długu samorządów poprzez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. W efekcie samorządy, które zaciągnęły droższe zobowiązania, będą mogły je zamienić na bardziej korzystne.

W projekcie nowelizacji ustawy przewidziano również możliwość wcześniejszej spłaty długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych, np. nadwyżki budżetowej z poprzednich lat. Obecnie, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma odpowiedniej nadwyżki bieżącej z trzech ostatnich lat, nie może dokonać spłaty zadłużenia.

Resort finansów chce umożliwić też organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego (w gminie jest to wójt, burmistrz, prezydent miasta) dokonywanie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Teraz zmian mogą dokonać jedynie radni.

Ministerstwo proponuje też, by przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia (granica długu obliczana na podstawie specjalnej formuły) uwzględnić zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Chodzi o tzw. niestandardowe instrumenty finansowania. Ma to wyeliminować przypadki obchodzenia wskaźnika zadłużenia przez samorządy. Zaproponowano, aby niestandardowe zobowiązania objąć takim samym ograniczeniem jak tradycyjne kredyty i pożyczki.

Według danych uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych (na 31 grudnia 2016 r.) zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki, wystąpiły w 290 jednostkach samorządu terytorialnego, na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł. Jako że wskaźnik uwzględnia kwoty spłat zobowiązań a nie jego wartość całkowitą, MF szacuje, iż w 2017 r. do limitu doliczona zostałaby kwota ok. 200 mln zł.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami, jednostki samorządu będą zobowiązane do uzyskania pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt (obecnie nie ma wymogu, by była to opinia pozytywna). Jak przekonują autorzy noweli, wzmocni to proces monitorowania samorządowego długu.

W uzasadnieniu projektu przywołano wyniki kontroli NIK i regionalnych izb obrachunkowych, które wskazywały na przypadki zaciągania przez samorządy celowo wyższych kredytów, które w regule dotyczącej zrównoważenia budżetu dodaje się do dochodów, aby wygenerować w ten sposób wyższe wydatki. Dlatego resort finansów chce wyłączyć wolne środki z tej reguły (określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych).

W projekcie noweli zaproponowano również, by przy liczeniu wskaźnika zadłużenia wyeliminować dochody ze sprzedaży majątku jako element poprawiający możliwości spłaty zadłużenia. Obecnie bowiem przy wyliczeniach uwzględnia się planowane dochody ze sprzedaży majątku. Może to powodować zawyżanie możliwości kredytowych przez celowe podwyższanie planowanych dochodów.

Zaproponowano ponadto, by indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia opierać zawsze na najbardziej aktualnych danych (z wykonania budżetu, a nie planowania), co ma również wyeliminować sztuczne powiększanie możliwości zadłużania.

kic/ woj/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25