facebook RSS # #

22.06.2018 16:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-13 10:10       aktualizacja: 2017-04-13 10:12       FINANSE
  A A A

Polityka spójności. Projekt noweli tzw. ustawy wdrożeniowej czeka na rozpatrzenie

Polityka spójności. Projekt noweli tzw. ustawy wdrożeniowej czeka na rozpatrzenie
Fot.Fotolia
W Komitecie Stałym Rady Ministrów czeka na rozpatrzenie projekt nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej. Minister Rozwoju i Finansów, który przygotował projekt, ocenia, że ustawa umożliwi bardziej efektywne wydawanie pieniędzy unijnych; jednak nie wszystkie rozwiązania podobają się samorządowcom.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Do najważniejszych regulacji, upraszczających aplikowanie o środki oraz ułatwiających realizację projektów, zaliczono m.in. ograniczenie liczby dokumentów niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia umowy o dofinansowanie. A także rozgraniczenie kryteriów wyboru projektów od warunków formalnych, które będą mogły być uzupełniane przez wnioskodawcę na wezwanie właściwej instytucji.

Projekt zakłada ustanowienie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich oraz możliwość wezwania wnioskodawcy do poprawienia złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie kryteriów wyboru na warunkach określonych w regulaminie konkursu, czy podział konkursu na rundy.

Przewidziano też zmiany w zasadach realizacji projektów partnerskich, możliwość wycofania protestu, skrócenie terminów na rozpatrywanie środków odwoławczych. Projekt zakłada ponadto wprowadzenie możliwości przesunięcia o 14 dni terminu naliczania odsetek w przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność w terminie.

Wskazano, że możliwe ma być też rozliczanie dotacji celowych udzielanych beneficjentom z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie projektów na zasadach analogicznych jak dla płatności z budżetu środków europejskich, tj. w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie, bez konieczności zwracania niewykorzystanych środków na koniec roku budżetowego.

Zmiany uwzględniają udział wojewody w procesie wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Wojewoda mógłby prowadzić kontrole służące potwierdzeniu spełniania kryteriów tzw. desygnacji m.in. przez instytucję zarządzającą, czy pośredniczącą lub wdrażającą lub prowadzić doraźne kontrole w tych instytucjach. Mógłby też uczestniczyć w posiedzeniach tzw. komitetu monitorującego i komisji oceny projektów w charakterze obserwatora.

Zdaniem wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa wprowadzenie administracji wojewody do procedur nie będzie służyło szybkiemu wdrażaniu środków europejskich. Uważa on, że projekt prowadzi do koncentracji środków finansowych w administracji rządowej, a przejawem tego jest propozycja oceny projektów przez wojewodę oraz powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich bez jasno określonych kompetencji.

Zapisy dotyczące roli wojewodów krytykuje PSL. Prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił we wtorek w Krakowie, że nie można dopuścić do tego, żeby ktoś zabrał małym ojczyznom prawo do decydowania o środkach europejskich. Podkreślił, że to samorząd województwa powinien decydować o tym, na co idą środki europejskie. "Inaczej wyglądała ustawa, która była uzgadniana z samorządowcami, inaczej ona wygląda dzisiaj" - ocenił.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/
TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25