facebook RSS # #

18.06.2018 07:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-23 16:43       aktualizacja: 2017-08-24 14:46       FINANSE
  A A A

Założenia budżetu. Rada Ministrów rozpatrzyła wstępny projekt budżetu na 2018 r.

Założenia budżetu. Rada Ministrów rozpatrzyła wstępny projekt budżetu na 2018 r.
Fot. Fotolia
W 2017 r. udział inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB wyniesie 4,5 proc., a w 2018 r. ma się zwiększyć jeszcze o 0,5 pkt. proc. do 5,0 proc. - wynika z szacunków rządu. Rada Ministrów w czwartek zajmie się wstępnym projektem budżetu na 2018 r.

Zgodnie z przyjętymi w czerwcu br. założeniami do przyszłorocznego budżetu, wzrost gospodarczy w 2018 r. miałby wynieść 3,8 proc., inflacja 2,3 proc., a stopa bezrobocia - 6,4 proc. Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie prywatny popyt krajowy, wspierany oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji publicznych finansowanych ze środków unijnych.

Inwestycje publiczne motorem wzrostu


Według dokumentu w przyszłym roku istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce mają być inwestycje publiczne. Rząd oczekuje, że po znacznym spadku ich udziału w PKB w roku ubiegłym (do 3,3 proc. wobec 4,4 proc. w 2015 r.), głównie w związku ze zmniejszeniem wolumenu projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych, od 2017 r. sytuacja w tym obszarze istotnie poprawi się.

Rząd szacuje, że w 2017 r. udział inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB wyniesie 4,5 proc., by w 2018 r. zwiększyć się jeszcze o 0,5 pkt. proc. do 5,0 proc. Zmiany te oznaczają dwucyfrowe wyniki tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej.

Wynagrodzenia w budżetówce


W założeniach budżetu wskazano, że istotnym czynnikiem determinującym wydatki objęte zakresem stabilizującej reguły wydatkowej (wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek sektora finansów publicznych) jest kształtowanie się kosztów pracy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych.

Do konstrukcji ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto założenie, iż fundusz wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, z późn. zm.) w porównaniu do 2016 r. wzrośnie, co do zasady, o 1,3 proc.

Łączny koszt dla budżetu państwa z ww. tytułu, który obejmuje również wynagrodzenia finansowane w ramach dotacji, subwencji, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki, które ustalane są w relacji do wynagrodzeń, wynosi około 1,4 mld zł. Dla 2018 r. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 przyjęto „zamrożenie", natomiast w kolejnych latach prognozowany wskaźnik inflacji z roku poprzedniego.

„Kształtowanie się funduszu wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych odbędzie się w ramach limitu wydatków przewidzianego przez stabilizującą regułę wydatkową i przy zachowaniu istniejących systemów indeksacji dla części pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych" - napisano w założeniach.

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25