facebook RSS # #

23.06.2018 11:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-24 17:03       aktualizacja: 2017-08-25 11:29       FINANSE
  A A A

Kwota bazowa 2018. W przyszym roku średnia kwota bazowa kraju wyniesie 3.831,28 na mieszkańca

Kwota bazowa 2018. W przyszym roku średnia kwota bazowa kraju wyniesie 3.831,28 na mieszkańca
Fot. PAP/R.Guz
Średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2018 rok wyniesie 3.831,28 na mieszkańca, a więc aż o 600 zł więcej niż rok wcześniej - poinformowało Ministerstwo Finansów. Wskaźnik ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim.

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w BIP do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kbk ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20 proc.

Zgodnie z art. 3 ust. 9 i 10 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2018 zostały przyjęte wielkości:

1) wykonane w 2016 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem  korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2017 roku w wysokości  76.133.270.190,20 zł;

2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2016 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosząca 19.871.479 nieszkańców. W 2017 r. Kbk wynosiła 3.133,03 zł na mieszkańca.  

mp/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: FINANSE , WIEŚ
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-31 22:08:17
Dorian: A może Ministerstwo Finansów zaczęło by od zlikwidowania patologii prawnej w egzekucji administracyjnej w której wierzyci9el płaci za dłużnika? prosze: http://pamietnikwindykatora.pl/2017/08/27/bezskuteczna-egzekucja-administracyjna-koszty/

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25