facebook RSS # #

23.06.2018 11:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-25 11:51       aktualizacja: 2017-08-25 11:55       FINANSE
  A A A

Majątek po reformie. RIO: majątek gimnazjum i szkoły podstawowej staje się mieniem przekształconej placówki

Majątek po reformie. RIO: majątek gimnazjum i szkoły podstawowej staje się mieniem przekształconej placówki
Fot. Fotolia
W przypadku gimnazjów włączonych do ośmioletniej podstawówki następuje połączenie jednostek budżetowych - podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak poprosił RIO o udzielenie wyjaśnienia, czy w przypadku gimnazjów, które zostaną włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zespołu szkół publicznych, w skład którego wchodzą dotychczasowe gimnazjum i sześcioletnia szkoła podstawowa, mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące likwidacji czy łączenia jednostek budżetowych.

Wnioskodawca zwrócił uwagę, że w art. 12 ust. 3 tej ustawy wskazano, iż likwidując jednostkę budżetową organ stanowiący JST określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki z zastrzeżeniem ust. 7. W ust. 5 tego przepisu ustawodawca określił, że przepis ten stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych. Z zastrzeżenia ust. 7 wynika, że organ może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną.

Jak wynika ze stanowiska opolskiej RIO, skoro rada miejska w Brzegu dokonała włączenia gimnazjów do szkół podstawowych, zastosowanie znajdą przepisy art. 12 ustawy o finansach publicznych w zakresie łączenia jednostek budżetowych. „Wprawdzie powołany art. 12 nie przewiduje +włączenia+ ani +przekształcenia+, lecz +tworzenie+, +łączenie+ i +likwidację+, jednakże znaczeniowo sformułowanie +przekształcenie+ dwóch jednostek w nową utożsamiać należy z pojęciem +łączyć+” – stwierdzono w stanowisku.

Według RIO, w świetle braku innych podstaw prawnych regulujących przekazanie majątku w przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej nie wystąpiło ani „utworzenie” nowego podmiotu, ani jego „likwidacja”.

W stanowisku podkreślono również, że zespół szkół publicznych, w skład którego wchodzą dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, staje się od września z mocy prawa szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stwierdza ten fakt w formie uchwały. „Odnosząc się do treści art. 12 ustawy o finansach publicznych uznać należy, że w zakresie majątku następuje jego połączenie. Majątek gimnazjum i szkoły podstawowej staje się majątkiem przekształconej szkoły podstawowej” – zaznaczyła Izba.

RIO przypomniała także, że o przeznaczeniu mienia znajdującego się w zarządzie danej jednostki decyduje samorząd jako organ prowadzący szkołę.

dap/
TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-30 13:46:43
Księgowa: dziękuję za odpowiedź, rzeczywiście nie ma uchwały o likwidacji jednostki budżetowej jest tylko uchwała z sierpnia bardzo krótka i zwięzła o przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową, a ponieważ proces likwidacji szkoły wymaga czasu i zachowania terminów odpowiedź jest jednoznaczna przekształcenie oznacza tylko zmianę nazwy aktualizacje NIP-u i powrót do REGON-u SP.

Czy warto dopełnić tą uchwałę o zapis, że majątek Zespołu Szkół staje się majątkiem SP czy nie ma takiej potrzeby ??
 
2017-08-28 09:32:44
Tomasz Wojtania: są dwa problemy z art 12 bo chodzi o art 12 UOR ( i tu nie widzę sensu zamykania ksiąg, przeprowadzania inwentaryzacji itp,itd) i art 12 UOFP, gdyż jedynie uchwała organu stanowiącego może rozstrzygnąć co z mieniem, należnościami itp.itd. A skoro nie ma uchwał na podstawie art 12 UOFP to nie jestem pewien czy tak łatwo może pójść z art 12 UOR.

Ponadto szkoły są jednostkami budżetowymi z mocy prawa tj. art 79 UOSO.
 
2017-08-25 14:53:26
Księgowa: Panie Tomaszu miał pan rację co do ZEAS-ów juz x lat temu i tak sie stało...zatem i niech Pan teraz podpowie czy wielkim naruszeniem będzie jeśli Zespół Szkół w skład którego wchodzi SP i Gimn. "przekształcę" w szkołę podstawową nie likwidując przy tym instniejącej jednostki tylko zmieniając nazwę i aktualizując nip bo przecież ja nic nie likwiduję (wszyscy zatrudnieni są w ZS, majątek ZS, konto ZS) czy jednak nie ominie mnie ta cała procedura ze względu na art 12 Ustawy o Rachunkowości ??
 
2017-08-25 14:05:54
Ola: Dlaczego organ prowadzący ma się zastanawiać co z księgami i inwentaryzacją - przecież z przepisów powinno jasno wynikać, szkoda tylko że RIO nie wypowiedziała się też w tej sprawie.
 
2017-08-25 12:22:21
Tomasz Wojtania: ...a zatem jak Polska długa i szeroka popełniono ten sam błąd. W uchwałach tworzących nową sieć szkół nie wspomiano o art 12 UOFP.

Zaprezentowane przez MEN wzory uchwał były zatem niekompletne, gdyż nie uwzględniały przepisów art 12 UOFP i spraw majątkowych.

Ponadto należy jeszcze pomyśleć o rachunkowości a zatem organ stanowiący pownien się zastanowić co z księgami i inwentaryzacją.

Organy prowadzące popełniły poważny błąd, który w trybie pilnym do 1 września trzeba naprawić.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25