facebook RSS # #

23.06.2018 11:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-26 17:44       aktualizacja: 2017-08-28 17:12       FINANSE
  A A A

Nowe wytyczne. Instytucje zarządzające unijnymi programami będą mogły ograniczać kwalifikowalność VAT

Nowe wytyczne. Instytucje zarządzające unijnymi programami będą mogły ograniczać kwalifikowalność VAT
Fot. Fotolia
Resort rozwoju przedstawił zmienione wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków UE. Chodzi o przedsięwzięcia realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wytycznych dotyczą kwalifikowalności podatku VAT. W nowym dokumencie uwzględniono interpretację Komisji Europejskiej, zgodnie z którą podatek ten powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny zawsze, gdy produkty będące efektem realizacji projektu będą wykorzystywane będą przez jakikolwiek podmiot do działalności opodatkowanej, uprawniającej do ubiegania się o zwrot VAT.

Ponadto do wytycznych wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym instytucje zarządzające programami operacyjnymi będą miały możliwość ograniczenia kwalifikowalności VAT. Będą mogły np. wyłączyć możliwość kwalifikowania tego podatku w odniesieniu do określonych obszarów danego programu operacyjnego, w tym poszczególnych osi priorytetowych, działań, rodzajów projektów, typów beneficjentów, a nawet w odniesieniu
do poszczególnych projektów.

Zdaniem Michała Rutkowskiego z Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy UE zmiany te mogą w praktyce podnieść koszt realizacji projektów przez samorządy. "Wiele instytucji zarządzających i pośredniczących ostożnościowo będzie uznawała cały VAT z projektu za koszt niekwalifikowalny" - ocenia ekspert.

Rutkowski zwraca uwagę, że po centralizacji VAT w samorządach te mają bardzo ograniczoną możliwość faktycznego odzyskania tego podatku. "W sytuacji zatem gdy samorząd zgodnie z proporcją odzyska np. 3 proc. VAT, a instytucja zarządzająca lub pośrednicząca uzna cały VAT z projektu za niekwalifikowalny, to faktyczny koszt realizacji projektu wzrośnie o nieodzyskaną część podatku" - tłumaczy ekspert.

W nowych wytycznych zmieniono także sposób publikacji zapytań ofertowych w ramach opisanej w sekcji 6.5.2 Wytycznych zasady konkurencyjności oraz zaproponowano zmianę stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich. Doprecyzowano też pojęcia personelu projektu oraz wykonawcy.

Ponadto w treści wytycznych wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-28 09:37:38
Tomasz Wojtania: ...i skąd teraz JST wezmą więcej środków na wkład własny? JAk niby ułożą sobie teraz budżet projektu?

Ci co zaplanowali i przeprowadzili centralizację VAT w samorządach doprowadzili do tego, że Polska nie będzie mogła rozliczyć przed KE 7 miliardów euro.

SKANDAL

Proszę poczytać sobie Biuletyn ISP Doradztwo Podatkowe nr 2 z 2017 lub tu:

http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/centralizacja-vat-w-samorzadach-czyli-jak-stracic-30-miliardow-zlotych10079.html

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25