facebook RSS # #

18.06.2018 02:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-28 12:16       aktualizacja: 2017-08-28 12:31       FINANSE
  A A A

Zlecone do korekty. ZMP oczekuje skorygowania sposobu kalkulowania środków na zadania zlecone

Zlecone do korekty. ZMP oczekuje skorygowania sposobu kalkulowania środków na zadania zlecone
Fot. Fotolia
Miasta nie chcą już dłużej dopłacać do zadań zlecanych im przez administrację rządową. Domagają się, aby resort finansów jeszcze w tym roku skorygował sposób kalkulowania środków na ten cel.

„Oczekujemy ze strony Ministerstwa Finansów deklaracji skorygowania sposobu kalkulowania środków na dotacje celowe na zadania zlecone, realizowane przez JST, jeszcze w tym roku, niezależnie od dalszych działań systemowych" - podkreślił Zarządu Związku Miast Polskich w stanowisku przyjętym 24 sierpnia.

Samorządowcy podkreślili, że w świetle wyników kontroli NIK dotychczasowe działania resortu finansów oraz regionalnych izb obrachunkowych, polegające na wymuszaniu na JST ukrywania w sprawozdawczości finansowej środków wydawanych na zadania zlecone powyżej kwoty otrzymanej dotacji są nielegalne.

ZMP wniósł o jak najszybsze wprowadzenie w sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach/wydatkach kolumny 14 o treści „dopłata do dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej ze środków własnych". Samorządowcy zaproponowali też, aby temat finansowania zadań zleconych pojawił się na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 30 sierpnia br.

W wystąpieniu po kontroli wojewody mazowieckiego NIK oceniła, że: „stosowany w latach 2015-2016, a wprowadzony w latach wcześniejszych, faktyczny sposób finansowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w części nie odpowiadał wymogom określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W wyniku tego samorządy nie otrzymywały środków niezbędnych do pełnego sfinansowania zadań. Wobec braku rzetelnych obliczeń skala niedofinansowania nie jest znana."

NIK zwróciła też uwagę, że „działanie Wojewody było niezgodne z art. 129 ufp", w wyniku czego „ JST otrzymywały środki nieadekwatne do ponoszonych wydatków na zadania zlecone, dlatego dofinansowywały te zadania własnymi środkami, co ograniczało im możliwość finansowania zadań własnych." NIK wskazała, że winę za ten stan rzeczy ponosi częściowo Ministerstwo Finansów, nie zapewniając wojewodzie odpowiednich środków na dotacje dla JST.  

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-07 08:09:41
Tomasz Wojtania: NAmawiam ZMP do lektury i do stosowania prawa:

USTAWA
z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 49.
6. W przypadku niedotrzymania warunku określonego w ust. 5, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym.

Namawiam do zastosowania w praktyce art 49 ustęp 6 ustawy wyżej wspomnianej, gdyż wskutek takich a nie innych interpretacji , w tym waszych własnych i RIO nie dochodzicie na drodze sądowej tego co Wam się należy od budżetu państwa.

Proszę łaskawie zrócić też uwagę na ustęp w art 49 mówiący jak powinniście planować zadania zlecone, co oznacza, iż powinniście kierować się przepisami obowiązującymi przy nocie budżetowej dla budżetu państwa. Zerknijcie wreszcie do noty budżetowej.

Stosujcie ludzie prawo .... a będziecie mieli dofinansowane zadania zlecone. ZMP powinien to chyba wiedzieć...
 
2017-08-29 09:57:45
nierównio traktowany: Zlecone nie równe zleconym. Wystarczy spojrzeć na różnicę między sprawami z zakresu spraw obywatelskich oraz z opieki społecznej. Jak wynika z moich obserwacji to dzieli je przepaść. W "Biedzie" już dawno nie ma biedy a w sprawach obywatelskich trzeba walczyć o każde szkolenie, gdyż dotacji od lat nie wystarcza nawet na płace.
 
2017-08-28 13:49:43
2maxx: Aż nie chce się tego czytać - 10 lat pracy w samorządzie i 10 lat to samo - dopłacanie do zadań zleconych. Co roczne batalie z Skarbnikiem o pieniądze na chociażby umowy serwisowe na EL i USC. Co roku te same narzekanie i jak zwykle nikt nic z tym nie zrobi.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25