facebook RSS # #

23.06.2018 12:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-03 11:40       aktualizacja: 2017-09-04 12:33       FINANSE
  A A A

Korekta zleconych. ZMP ponownie do rządu o korektę sposobu ujmowania zadań zleconych

Korekta zleconych. ZMP ponownie do rządu o korektę sposobu ujmowania zadań zleconych
Fot. PAP/ T. Gzell
Najpierw powinniśmy podjąć analizę, a później szczegółowe działania w zakresie standaryzacji i kompleksowej wyceny zadań zleconych – uważa wiceszefowa MF Teresa Czerwińska.

Podczas sierpniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Związek Miast Polskich ponownie zaapelował do rządu o korektę sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dodatkowych wydatków JST na realizację zadań zleconych. Jak podkreślił dyrektor biura ZMP Andrzej Porawski, choć samorządy od lat dopłacają do zadań rządowych, informacja o tym jest ukrywana.

„Uważamy, że w sprawozdawczości powinna być jasna pozycja +dopłata do dotacji na zadania zlecone ze środków własnych+. Jest to propozycja naszych skarbników, my się przy tym nie upieramy. Jeżeli ministerstwo wskaże nam lepszy sposób wykazywania tych dopłat ze środków własnych to oczywiście zgadzamy się na to, ale chcielibyśmy, by to było wykazywane” – zaznaczył.

W odpowiedzi na apel samorządowców wiceminister finansów Teresa Czerwińska stwierdziła, że kwestia ta wymaga kompleksowego podejścia. „Po pierwsze powinniśmy wspólnie się zastanowić, podjąć analizę, a później szczegółowe działania w zakresie standaryzacji zadań zleconych, ich wyceny kompleksowej, a nie najpierw wykazywać, a potem zastanawiać się, w jaki sposób to wycenić. Wykazywanie w sprawozdaniu powinno być efektem analizy, nie odwrotnie” – powiedziała.

Ustosunkowując się do wypowiedzi wiceminister, Porawski zwrócił uwagę, że prace nad standaryzacją trwają długo i niezależnie od tego jaki obrót przyjmą, samorządy powinny „już w tej chwili” mieć możliwość wykazywania dopłat. „My od wielu lat dopłacamy własne środki. Nikt nie wie, czy one są słusznie dopłacane, czy nie, ale są. Ta informacja nie występuje publicznie” – podkreślił.

Współprzewodniczący KWRiST, marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik przypomniał, że strona samorządowa wnioskowała o standaryzację zadań zleconych już za czasów poprzedniego rządu.

„Dzisiaj mamy taką sytuację, że w wielu miejscach to jest powód do procesów sądowych między stroną samorządową a stroną rządową. Im szybciej to uregulujemy, tym lepiej, ale np. sądy żądają takich informacji, zlecają różnym ekspertom badanie tej sprawy, więc wydaje mi się, że to jest sprawa pilna” – stwierdził.

Jak dodał, jednostki samorządu terytorialnego dopłacają do wielu zdań, które muszą być realizowane. „Ta wycena powinna być poprzedzona rozróżnieniem chociażby w budżetach, bo jeszcze są stanowiska niektórych Regionalnych Izb Obrachunkowych, które kwestionują nam tego typu wydatki, mówiąc, że jeśli nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na zadania zlecone to należy ich nie wykonywać. Tzn. nie mówią wprost, ale kwestionują te wydatki” – powiedział Struzik.

Według wiceszefa MSWiA Sebastiana Chwałka, dyskusja nad uwzględnieniem prośby strony samorządowej trwa już od pewnego czasu. „My zaczęliśmy to w końcu robić, po tych kilku latach nalegań zaczęła się ta praca. Może to jest na razie fragment, ale w końcu się coś dzieje, więc myślę, że po kolei będziemy mogli kolejne działki realizować” – podsumował.

dap/ woj/

Czytaj też: Zlecone do korekty. ZMP oczekuje skorygowania sposobu kalkulowania środków na zadania zlecone
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 12 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-04 18:15:42
xyz: problem nie tkwi w przepisach, tylko w tym, że gminy mają płacone tylko za wybrane czynności przykład: za wydanie dowodu osobistego obywatelowi tak, za archiwizację dokumentów które powstają przy wyrabianiu i odbiorze dowodu już nie (czy wygląda to tak jakby po przyjęciu wniosku o wydanie dowodu osobistego i odebraniu go przez właściciela powstałe dokumenty:wyrzucać/zniszczyć w niszczarkach itp.) albo przygotowanie dokumentacji do wniosków o Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wogóle taka pozycja nie jest ujęta w rozliczaniu zadań zleconych .... można naprawdę wymieniać dużo i nawet w ubiegłym roku do gmin były rozesłane pismo z prośbą o wskazanie takich czynności ale i tak nic z tego nie wynikło: kolejne prawie 2 lata analiz i prac nad ???? analizy dla samych analiz z których nic nie wynika.
 
2017-09-04 17:53:14
skarbnik: Są opinie RIO o orzecznictwo, że samorząd może dopłacać do zadań zleconych, ale tylko chwilowo-dla zapewnienia realizacji zadań, pod warunkiem, że od razu wystąpi o zwrot tych środków. Chociażby z tego względu niezbędne jest prowadzenie analityki pod rozliczenie wydatków poniesionych ze środków budżetu gminy na zadania zlecone-księgi rachunkowe powinny być tak prowadzone, aby z ich zapisów można było bez problemu wyłonić te kwoty, mówią o tym zasady rachunkowości. Ja prowadzę taka analitykę i na jej podstawie występuję do wojewody o dofinansowanie niedoszacowanych środków. Jeszcze mi się nie zdarzyło, aby po dokładnym opisaniu i udokumentowaniu poniesionych kosztów wysłał mnie do sądu. Tutaj duża rola jest skarbników, aby się do tego przyłożyli.
 
2017-09-04 15:26:13
Tomasz Wojtania: Gdyby kwoty dotacji celowych ustalało się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju, gdyby samorządy stosowały corocznie analogicznie odpowiednio ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej to możnaby spokojnie wykazać, iż wojewodowie zaniżają dotację na dane zadanie zlecone co umożliwiłoby dochodzenie jej na drodze sądowej o czym mówi ustęp 6. Wymaga to jedynie zbudowania odpowiedniego systemu księgowości i kalkulacji tychże zadań zleconych.

Ale nikt tego nie robi.....bo jak wykażą wyższe kwoty to robiona samorządom jest dyscyplina finansów publicznych....i kto ją robi? Wojewoda czy RIO? Kto jest organem I instancji przy zadaniach zleconych?...
 
2017-09-04 15:17:09
Tomasz Wojtania: USTAWA
z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 49.
6. W przypadku niedotrzymania warunku określonego w ust. 5, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym.

Namawiam samorządy i MF do lektury i a potem do zastosowania w praktyce art 49 ustęp 6 ustawy wyżej wspomnianej, gdyż wskutek takich a nie innych interpretacji RIO nie dochodzicie na drodze sądowej tego co Wam się należy od budżetu państwa.

Proszę łaskawie zrócić też uwagę na ustęp mówiący jak powinniście planować zadania zlecone, co oznacza, iż powinniście kierować się przepisami obowiązującymi przy nocie budżetowej dla budżetu państwa.

Stosujcie ludzie prawo .... a będziecie mieli dofinansowane zadania zlecone.
 
2017-09-04 12:01:08
mira c: Do: p. T. Wojtania - jeszcze trochę, to Pana zdaniem rio - jak Tusk - będzie winne wszystkiemu, co się dzieje w samorządach.
 
2017-09-04 11:24:13
Anka K.: Do Tomasz Wojtania: A czy przypadkiem to nie wojewoda kontroluje zadania zlecone? Sprawozdania Rb do rio przesyłane są tylko do wiadomości, natomiast nadzór nad zadaniami zleconymi sprawuje wojewoda i to on je kontroluje. Oj p. Wojtania, p. Wojtania, czyżby posiadał Pan jakieś uczulenie na rio? Zanim przedstawi się zarzuty, należy najpierw zapoznać się z przepisami...
 
2017-09-04 10:23:51
legalista: Do: Tomasz Wojtania
Co ma reforma RIO do kontroli Rb-50?
To nie RIO kontroluje sprawozdania Rb-50 (RIO dostaje je do wiadomości). Jedynym organem uprawnionym do kontroli tych sprawozdań jest Wojewoda i to ON ocenia czy sprawozdanie jest poprawne.
W tej sytuacji to raczej Wojewodę trzeba zreformować a nie RIO. Modne stało się zrzucanie winy na RIO (gdzie było RIO jak działy się takie rzeczy - patrz Ostrowice).
 
2017-09-04 09:03:47
DZapracowany a mimo to dopłacany z budżetu gminy : Ministerstwo doskonale wie lub może wiedzieć w szczegółach co i kiedy robi się na zleconych a kiedy pije się kawę. Teraz wystarczy zapytać włodarzy miast i miasteczek jakie ponieśli wydatki oraz ile etatów opłacają. Potem uśrednić,dodać wskaźnik rożnicujący miejscowości duże i małe, wykonać proste działania i wypłacać. Będzie o wiele sprawiedliwiej. Wyeliminuje się patologie że w.jednej gminie wójt zatrudnia 5 osób tam gdzie poradzą sobie 3 osoby itp.
 
2017-09-03 13:22:19
praktryk: Gdyby płacono za faktycznie wykonywane czynności a nie tylko wybrane przez ministerstwo to gminy miały by jeszcze nadwyżki !!!
 
2017-09-03 10:30:45
basia: Od 7 lat pracuję "na zadaniach zleconych" i już wtedy trwały prace nad wyceną i nadal trwają ina to są pieniądze na analizy , ekspertyzy , etaty dla tych pracujących "nad wyceną" a na faktyczne zadania pieniędzy jak nie było to niema.
Jak tak dalej pójdzie to niedługo będziemy obchodzić 50-lecie prac na wyceną.
A jak na razie robi się wszystko aby zadania zlecone zapłacić jak najmniej.
Mieszkańców nie obchodzi sposób finansowania - chcą być kompleksowo załatwieni i nie obchodzi ich , że z wyliczonego przez Ministerstwo czasu 4 minut mamy przeznaczyć na niektóre czynności, czasami dopiero po 10-15 minutach wiemy po co mieszkaniec do nas przyszedł. Nikt nie jest specjalistą w każdym zakresie i potrzebuje pomocy od urzędnika w załatwianiu swoich ważnych dla każdego spraw - a nie standaryzacji czasu usług - ludzie to nie automaty produkujące śrubki.
 
2017-09-02 16:35:31
gospodarność: Bardzo dobrze, że RIO kwestionują wydatki z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych, rządowych, które są albo niedofinansowane, albo niegospodarnie realizowane (przerost zatrudnienia, wydatki rzeczowe pokrywane z budżetu gminy, itp.). W takich sytuacja powinna jeszcze w ślad za tym iść dyscyplina finansów publicznych, skoro brak jest nadzoru nad wydatkami (przekroczenia). Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą dopłacać do cudzych zdań, bo musza realizować własne. A tak przy okazji, to trzeba przeanalizować, czy nie ma przerostu zatrudnienia-po co w gminach zatrudnia się kierownika usc, skoro z ustawy to wójt, burmistrz, prezydent miasta jest kierownikiem usc? (po co 2 kierowników w jednym urzędzie?). Po co w wielu gminach utrzymuje się oddzielne stanowiska kierownicze do usc i ewidencji ludności, skoro spora zadania migrują. Powinno dokonać się przeglądu form funkcjonowania a standaryzacji.
 
2017-09-02 12:15:14
Tomasz Wojtania: USTAWA
z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 49. 1. Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.
2. Na realizację zadań wykonywanych przez straże i inspekcje, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości zapewniającej ich realizację przez te straże i inspekcje.
3. Kwoty dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.
4. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez wojewodów, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zlecanych zadań.
6. W przypadku niedotrzymania warunku określonego w ust. 5, jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym.

Namawiam samorządy i MF do lektury i a potem do zastosowania w praktyce art 49 ustęp u ustawy wyżej wspomnianej, gdyż wszystko na to wskazuje iż problem z zadaniami zleconymi jest problemem wykreowanym przez RIO i sprawozdanie RB-50, a w rzeczywistości samorządy już od lat powinny stosować wspomniany wyżej przepis i dochodzić to co im się należy, a nie być szntażowanym przez RIO, że jak więcej wydają to naruszają DFP.

Czas zreformować RIO bo to co się z zadaniami zleconymi dzieje, ich niedoszacowanie jest efektem błędów tych co kontrolują RB-50. 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25