facebook RSS # #

16.12.2018 01:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-09 13:11       aktualizacja: 2017-11-10 16:15       FINANSE
  A A A

Ranking regionów. MF: najbogatsze woj. mazowieckie, najbiedniejsze - świętokrzyskie

Ranking regionów. MF: najbogatsze woj. mazowieckie, najbiedniejsze - świętokrzyskie
Fot.PAP/P.Supernak
Mazowsze, Wielkopolska i Dolny Śląsk są najbogatszymi regionami Polski pod względem dochodów z podatków per capita - wynika z danych resortu finansów. Na drugim biegunie znalazły się województwa: świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie.

Wpływy województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca wahają się od 75,46 zł w woj. świętokrzyskim do 324,90 zł na Mazowszu.

Publikowane przez MF wskaźniki służą do obliczenia tzw. janosikowego na 2018 r. - dla jego beneficjentów i płatników - a podstawę szacunków stanowią dane o dochodach podatkowych za 2016 r. W przypadku województw chodzi o dochody z udziałów w CIT i PIT.

W woj. mazowieckim wpływy z podatków przyniosły 324,90 zł dochodów na jednego mieszkańca, w Wielkopolsce było to 188,57 zł, natomiast w trzecim pod względem wpływów podatkowych województwie dolnośląskim - 186,02 zł.

Dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich województw przez liczbę mieszkańców kraju uzyskano kwotę 159,41 zł.

Najniżej w tabeli dochodów znalazły się województwa: świętokrzyskie (75,46 zł), lubelskie (78,77 zł) oraz podlaskie (80,91 zł).

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,6 proc. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) do kasy regionu trafia 14,75 proc.

Z danych MF wynika ponadto, że najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów, a najbiedniejszą - Przytuły. Warszawa jest powiatem o najwyższych dochodach podatkowych, w powiecie kazimierskim były one najniższe.

Tzw. janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Jednym z największych płatników daniny wśród samorządów jest woj. mazowieckie. Aby wywiązać się z ciążących na nim obowiązków, region musiał w 2014 r. zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa.

W marcu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o janosikowym dot. województw są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują zachowania istotnej części dochodów na realizację zadań własnych. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniono, znacznie zmniejszając obciążenie Mazowsza. Obecne przepisy w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów województw mają obowiązywać do 2019 r.

kic/ woj/

MF: Kleszczów najbogatszą gminą w Polsce, Przytuły – najbiedniejszą

MF: najbogatsze i najbiedniejsze powiaty


   

mazowieckie


324,90


wielkopolskie


188,57


dolnośląskie


186,02


pomorskie


154,01


śląskie


146,86


łódzkie


139,06


małopolskie


139,01


kujawsko-pomorskie


124,57


opolskie


114,77


lubuskie


114,47


zachodniopomorskie


108,53


podkarpackie


91,00


warmińsko-mazurskie


81,37


podlaskie


80,91


lubelskie


78,77


świętokrzyskie


75,46


 Źródło: Ministerstwo Finansów 


TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25