facebook RSS # #

15.12.2018 07:01

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-16 12:26       aktualizacja: 2017-11-16 14:02       FINANSE
  A A A

Budżety 2018. Największe miasta planują inwestycje za setki milionów złotych

Budżety 2018. Największe miasta planują inwestycje za setki milionów złotych
Fot. Fotolia
Prezydenci największych miast zapowiadają rekordowe dochody i większe wydatki na inwestycje w przyszłym roku. Samorządy przedstawiły projekty budżetów lokalnych na 2018 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 15 listopada upłynął termin na przygotowanie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast projektów budżetów lokalnych na kolejny rok.

W ostatnich dniach swoimi projektami pochwaliły się władze m.in. Poznania, Krakowa, Lublina, Opola, Łodzi, Wrocławia, Kalisza, Bydgoszczy i Radomia. Każde z miast zaplanowało szereg inwestycji, które w zalezności od miasta pochłoną od kilkudziesięciu do prawie 850 mln zł.  

Poznań z rekordowym projektem budżetu na 2018 r.


Zgodnie z projektem budżetu na 2018 r. przyszłoroczne dochody Poznania mają po raz pierwszy przekroczyć 3 mld 510 mln zł; wydatki - także po raz pierwszy - przekroczą 3 mld 925 mln zł. Deficyt budżetowy ma wynieść 415 mln zł.

Najwięcej pieniędzy w przyszłym roku pochłoną wydatki na oświatę - 1 mld 132 mln zł, na drogi i komunikację zbiorową - 1 mld 033 mln zł, oraz na zdrowie i politykę społeczną - 719 mln zł.

Nakłady na inwestycje wyniosą 849 mln zł. W obecnym roku jest to 535 mln zł.

Inwestycje w komunikację zbiorową wzrosną o niemal 168 proc. Do największych zadań w tym zakresie należą: I etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice, przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956, przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej, oraz rozpoczynający się II etap budowy systemu parkingów Park and Ride. Plan budżetu zawiera też środki na budowę ul. Folwarcznej i przebudowę mostu Lecha.

W projekcie znalazły się środki na I etap Programu Centrum, polegający na przebudowie tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta; na budowę Muzeum Enigmy, rewaloryzację placu Kolegiackiego i przebudowę Rynku Łazarskiego.

Wśród zaplanowanych na przyszły rok działań jest też m.in. modernizacja Kina Muza oraz remont zachodniego skrzydła Centrum Kultury Zamek. Projekt przewiduje też środki na powstanie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej.

W związku z planowanymi inwestycjami miasto zaciągnie kredyty w wysokości 768 mln zł, planowana jest też spłata 353 mln zł długu. W sumie zadłużenie miasta sięgnie 1 mld 894 mln zł. Biuro prasowe poznańskiego magistratu podało, że procentowo, w stosunku do dochodów, będzie ono mniejsze niż w roku 2014. To też dużo mniej niż zobowiązania Krakowa, Łodzi czy Wrocławia.

Projekt budżetu Krakowa na 2018 rok - największy w historii


Zgodnie z projektem budżetu Krakowa na 2018 r. w przyszłym roku wydatki bieżące miasta mają wynieść 4 mld 478 mln zł, a wydatki majątkowe - 978 mln 21 tys. zł. Oznacza to zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do planu na rok 2017 o 6,5 proc., a wydatków majątkowych - o 46,6 proc.

W sekcji wydatki bieżące, procentowo najwięcej miasto wyda na oświatę (prawie 26 proc.). Dużą pozycją w budżecie będą także wydatki na transport i łączność (15 proc.), rodzina i pomoc społeczna będą miały razem prawie 19 proc. udziału w ogólnej kwocie wydatków bieżących. Z kolei kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 5 proc. wydatków bieżących, a gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 proc.

Na inwestycje strategiczne, czyli takie, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta, Kraków zamierza w przyszłym roku wydać prawie 300 mln zł, z czego niemal 133 mln zł będzie pochodziło ze środków własnych miasta, a pozostała część ze środków zewnętrznych.

Do największych inwestycji w tej grupie należą: budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa (III etap), modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R (Mały Płaszów, Bronowice), rozbudowa al. 29 Listopada oraz ulic Igołomskiej, Kocmyrzowskiej, Krzyżańskiej i Myślenickiej, a także budowa ulicy Iwaszki.

Na inwestycje programowe, wpływające na podniesienie komfortu życia i zapewniające równomierny rozwój miasta, Kraków planuje w przyszłym roku wydać 629 mln zł. Skarbnik miasta Lesław Fijał zaznaczył, że skumulowany wskaźnik zadłużenia do wielkości planowanych dochodów wyniesie 50,4 proc.

Prawie 500 mln zł na inwestycje w projekcie budżetu Lublina na 2018 r.


Na inwestycje w przyszłorocznym budżecie Lublina zaplanowano blisko 500 mln zł, w tym ponad 350 mln zł ma być wydane na zadania współfinansowane z funduszy europejskich. Dofinansowanie ze środków unijnych sięgnie 250 mln zł.

Łączne wydatki miasta sięgnąć mają 2 mld 280 mln zł, dochody - 2 mld 165 mln zł, a deficyt - 115 mln zł. Dług na koniec przyszłego roku wynieść ma 1 mld 459 mln zł. Jego obsługa w przyszłym roku będzie kosztowała 35 mln zł.
Najwięcej wydatków pochłonie oświata - ponad 670 mln zł. Subwencja w wysokości 421 mln zł pokryje wynagrodzenia, około 6 mln zł zostanie z niej tylko na wydatki rzeczowe, resztę kosztów sfinansuje miasto samodzielnie.

Zdecydowana większość przyszłorocznych inwestycji dotyczyć będzie budowy i modernizacji dróg w mieście. Powstanie droga łącząca ulice Kunickiego i Wrotkowską, wielopoziomowe skrzyżowanie ul. Diamentowej z Krochmalną, dokończony zostanie nowy odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino. Zmodernizowane mają być m.in. Aleje Racławickie, ulice: Poniatowskiego, Lipowa, Abramowicka, Grabskiego. Na ul. Grygowej powstaną nowe wiadukty, przebudowane ma być Rondo Lubelskiego Lipca.

Przewidziano rewitalizację deptaka na Krakowskim Przedmieściu, odnowę Parku Ludowego i dokończenie urządzania parku przy ul. Zawilcowej. Kupiony ma być nowy tabor dla komunikacji miejskiej, wprowadzony bilet elektroniczny i rozbudowany elektroniczny system informacji przystankowej.
Ze wsparciem środków unijnych budowany będzie żłobek przy ul. Zelwerowicza, a z funduszy własnych miasta - szkoła podstawowa, przedszkole i dom kultury przy ul. Berylowej.

Miliardowy budżet Opola na 2018 rok


W 2018 roku budżet miasta po raz pierwszy przekroczy miliard złotych - poinformował w środę prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Jedna trzecia budżetu stolicy regionu ma być przeznaczona na inwestycje.

Według zaprezentowanych w środę danych, planowany budżet miasta Opole na 2018 rok wyniesie 1,1 mld zł. Jak podkreślił prezydent miasta, oznacza to wzrost o blisko 100 proc. w ciągu zaledwie czterech lat.

Do najważniejszych inwestycji prezydent zaliczył m.in. budowę mieszkań oraz wykup dodatkowych gruntów pod rozwój infrastruktury miejskiej, przebudowę dróg oraz rozbudowę Parku Naukowo-Technologicznego (PN-T).
Największą pozycją po stronie wydatków są inwestycje w transport (296 mln). Drugie miejsce zajmuje oświata z 290 mln zł. Na zdrowie i pomoc społeczną miasto chce wydać 163 mln zł.

Według skarbnik Opola Renaty Ćwirzeń-Szymańskiej, dochody miasta są planowane na 975 mln zł, więc planowany deficyt wyniesie 133 mln zł i w większości zostanie pokryty przy pomocy kredytów.

Łódź - 100-milionowy deficyt

Zgodnie z projektem budżetu na 2018 r. dochody Łodzi mają wynieść 3,972 mld zł, a wydatki - 4,071 mld zł. Deficyt zaplanowano na poziomie 98,8 mln zł. Najwięcej pieniędzy - 1,06 mld zł - ma być przeznaczone na oświatę i wychowanie.

Jak podkreślił skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski na wtorkowej konferencji prasowej, planowane dochody miasta Łodzi w przyszłym roku będą o 5 procent wyższe niż w budżecie uchwalonym na ten rok i wyniosą blisko 4 mld zł, dokładnie 3 mld 972,7 mln zł.

Magistrat zaplanował wydatki na poziomie 4 mld 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 4 proc w stosunku do 2017 roku. Najwięcej pieniędzy – 1 mld 66,5 mln zł (czyli 26,19 proc. wszystkich wydatków) - ma być przeznaczone na oświatę i wychowanie; ponad - 760,8 mln zł (18,69 proc.) - na pomoc społeczną, a ponad 680,7 mln zł (16,72 proc.) na transport i łączność. Ponad 212 mln zł (5,22 proc.) mają zaś wynieść wydatki na kulturę.

W ramach przyszłorocznego budżetu planuje się m.in. kontynuację rewitalizacji obszarowej centrum miasta, odnowienie Pałacu Poznańskiego i zabytkowego zespołu pałacowego Steinertów, budowę nowych ulic i dróg rowerowych, zakup tramwajów, dokończenie budowy stadionu żużlowego.

Skarbnik poinformował, że deficyt ma wynieść 98,8 mln zł, co w jego opinii jest "dobrym prognostykiem" i w efekcie może być on na koniec roku mniejszy.

Budżet Wrocławia to prawie 4,5 mld zł

Według projektu budżetu na 2018 r. dochody Wrocławia wyniosą ponad 4,25 mld zł, a wydatki 4,48 mld zł. „Deficyt – niewiele ponad 200 mln zł – jak na budżet takiego miasta jest niewielki. Mamy nadziej, podobnie jak w latach poprzednich, że ten deficyt będzie niższy, ponieważ bardzo mocno przyrastają nam wpływy z podatku PIT. Zaplanowaliśmy, że w 2018 r. wpływy z PIT będą wyższe o 100 mln zł” - powiedział skarbnik miasta Marcin Urban.

Skarbnik dodał, że budżet na przyszły rok – w jego opinii – jest budżetem prorozwojowym. „Inwestycje zaplanowaliśmy na kwotę ponad 870 mln zł, to jest ponad 240 mln zł więcej niż w roku bieżącym” - powiedział Urban.

Wśród kluczowych inwestycji Uraban wymienił m.in. budowę nowych linii tramwajowych: wzdłuż ul. Hubskiej oraz przez Popowice, budowę obwodnicy Leśnicy czy przebudowę ul. Buforowej. Pieniądze zostaną również przekazane na budowę trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór.

Po stronie wydatków najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie zostanie przekazanych na oświatę - 1,13 mld zł. „Przy czym subwencja oświatowa z budżetu państwa to niespełna 579 mln zł, ona nie pokrywa w tej chwili w całości wynagrodzeń dla nauczycieli, nie mówiąc o inwestycjach w szkołach” - mówił Urban.

Na transport, w tym komunikację miejską, zostanie przeznaczonych prawie 1 mld zł. Pomoc społeczna pochłonie 675 mln zł, a ochrona środowiska 384 mln zł. Na kulturę w przyszły roku wrocławski magistrat chce wydać 153 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie o 57 mln zł więcej przeznaczonych zostanie na wydatki związane z polityką społeczną. „Doceniając rolę rad osiedli w życiu miasta, o 18 mln zł zwiększyliśmy budżet na Program Inicjatyw Rad Osiedli. W 2018 roku łączna kwota programu wyniesie prawie 21,5 mln zł.

Prawie 100 mln na inwestycje w budżecie Kalisza


Prezentując projekt przyszłorocznego budżetu prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński powiedział, że łącznie dochody budżetu miasta na 2018 rok wyniosą 570 mln zł, przy wydatkach w wysokości 600 mln zł.

„Budżet jest z deficytem, ponieważ zadłużamy się na inwestycje. Deficyt w wysokości 30 mln zł będziemy spłacać przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 41 mln zł. Dzięki temu spłacimy deficyt oraz zadłużenie z lat ubiegłych w wysokości 10 mln" - wyjaśnił prezydent miasta. Poinformował też, że na inwestycje w 2018 roku zaplanowano prawie 98 mln zł.

Prezydent wymienił też najważniejsze wskaźniki dotyczące wydatków budżetowych. Na oświatę i edukację zaplanowano 204 mln zł, co stanowi 34 proc. budżetu, rodzina i pomoc społeczna w tym 500 plus pochłonie 145 mln zł, transport i łączność 80 mln zł, natomiast administracja publiczna 46 mln zł.

Zdaniem Sapińskiego wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji jest bardzo dobry, bo w stosunku do dochodów na koniec 2018 roku ma wynieść 39 proc., czyli 225 mln zł.

W projekcie budżetu Bydgoszczy na 2018 r. prawie 700 mln na inwestycje


W projekcie budżetu Bydgoszczy na 2018 r. przewidziano 695,2 mln zł na inwestycje, a realizowane mają być 94 duże przedsięwzięcia. Dochody miasta mają sięgnąć ok. 2,1 mld zł, wydatki - ok. 2,3 mld zł, a deficyt - 203 mln zł.
Projekt budżetu przewiduje, że dochody majątkowe wyniosą 324 mln zł, czyli czterokrotnie w więcej niż w 2017 r. Ich zasadniczą częścią są środki unijne. Zadłużenie miasta wzrośnie o 201 mln zł, do kwoty 1 mld 242 mln zł.

Najwięcej ze środków na inwestycje przewidziano drogi i komunikację - 366 mln zł (54,2 proc.), gospodarkę komunalną - 140 mln zł, (20,7 proc.), sport - 55 mln zł (8,1 proc.), edukację - 6,7 mln zł i kulturę - 38 mln zł (5,7 proc.).

Największe inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku w mieście to: rozbudowa ul. Kujawskiej o drugą jezdnię wraz zakupem tramwajów, rozbudowa ul. Grunwaldzkiej, budowa mostu drogowo-tramwajowego przez Brdę, modernizacja pętli tramwajowej na osiedlu Kapuściska, budowa drugiego etapu Trasy Uniwersyteckiej, Rozbudowa ul. Nakielskiej i budowa parkingu wielopoziomowego na ul. Grunwaldzkiej. (PAP)

Prawie 150 mln na inwestycje w Radomiu
 

Prezydent Radomia Radosław Witkowski zapowiedział na konferencji prasowej, że przyszłoroczny projekt budżetu przewiduje o prawie 1/3 większe nakłady na inwestycje w porównaniu z rokiem bieżącym. Chce przeznaczyć na ten cel 149 mln zł, czyli 12,6 proc. wszystkich wydatków. W 2017 r. - zainwestowano ponad 117 mln zł (11 proc. wydatków). 

Do najważniejszych inwestycji należą rewitalizacja XIX-wiecznych obiektów: kamienicy Deskurów (22,5 mln zł) i Ratusza Miejskiego (8 mln zł). Zdaniem prezydenta Radomia te miejskie inwestycje prowadzone w obrębie radomskiego Rynku przyczynią się ożywienia tej części miasta.  

Ważną pozycję wśród przyszłorocznych inwestycji zajmuje także budowa śródmiejskiego odcinka trasy N-S (łączącej północną i południową część miasta). Na ten cel prezydent zapisał w budżecie 19 mln zł. W planach jest także m.in. przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 (ponad 7 mln zł) i przebudowa jednego z większych placów w Radomiu - Placu Jagiellońskiego (blisko 7 mln zł).

Źrodło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25