facebook RSS # #

16.12.2018 01:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-22 15:28       aktualizacja: 2017-11-22 15:47       FINANSE
  A A A

Zmiana przepisów. Od 6 grudnia gminy będą przekazywać MF sprawozdania podatkowe

Zmiana przepisów. Od 6 grudnia gminy będą przekazywać MF sprawozdania podatkowe
Fot. Fotolia
Obowiązek przekazywania przez gminy sprawozdań podatkowych Ministerstwu Finansów zakłada nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która 6 grudnia wejdzie w życie.

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja przepisów o podatkach i opłatach lokalnych. Jak podkreślił resort finansów w uzasadnieniu projektu, obecnie sprawozdawczość budżetowa samorządów obejmuje jedynie podstawowe dane na temat podatków stanowiących dochód gmin, jak wpływy podatkowe i dochody utracone wskutek zastosowania obniżonych stawek podatków.

„Brakuje sprawozdawczości podatkowej, zwłaszcza o podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, w stosunku do których istnieją i są powszechnie wykorzystywane instrumenty władztwa podatkowego gmin” – czytamy w dokumencie.

Według projektodawców, do tej pory dane podatkowe niezbędne do monitoringu systemu podatków i opłat lokalnych oraz formułowania propozycji i oceny zmian w tym zakresie pozyskiwano w formie dobrowolnych okresowych badań ankietowych gmin. „Taka metoda jest pracochłonna i znacznie mniej efektywna niż proponowane dodatkowe sprawozdanie przekazywane w ramach istniejącego systemu sprawozdawczości budżetowej” – ocenił resort.

Znowelizowane przepisy nakładają na organy podatkowe właściwe w sprawie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami i podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

Sprawozdaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatku na terenie gminy w danym roku podatkowym.

Zgodnie z nowelizacją sprawozdanie będzie składane przez gminy w formie elektronicznej i przekazywane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych przy wykorzystaniu funkcjonującego informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

dap/ woj/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25