facebook RSS # #

14.12.2018 10:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-13 14:09       aktualizacja: 2017-12-13 14:10       FINANSE
  A A A

Więcej z PIT. O ponad 3 mld zł wzrosną w przyszłym roku udziały gmin w PIT

Więcej z PIT. O ponad 3 mld zł wzrosną w przyszłym roku udziały gmin w PIT
Fot. PAP/W.Pacewicz
W 2018 r. dochody gmin z tytułu udziału w PIT mają wynieść prawie 36,5 mld zł, czyli o 3,1 mld zł więcej niż planowane w tym roku - wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

Resort finansów przesłał do wszystkich gmin, powiatów i województw dokładne wyliczenia planowanych w 2018 r. kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT.

Duży wzrost dochodów z PIT

Według obliczeń ministerstwa dochody gmin z tytułu udziału w PIT mają wzrosnąć do prawie 36,5 mld, wobec planowanych w tym roku 33,4 mld zł.

Ma to związek m.in. ze wzrostem o 0,09 proc. udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2018 r. ma on wynieść 37,98 proc.

Z kolei planowane w 2018 r. udziały powiatów we wpływach z PIT wyniosą ponad 9,84 mld zł.

Subwencja ogólna


Planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin w 2018 r. (bez części oświatowej) wynosi 8.126.396 tys. zł, z tego:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.495.538 tys. zł, - część równoważąca subwencji ogólnej 613.858 tys. zł, - część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł.

MF poinformował też, że część oświatowa subwencji ogólnej dla JST planowana na rok 2018 wynosi 43.079.335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 1.169.799 tys. zł, tj. o 2,8 proc.

Resort wyjaśnił, że w kwocie części oświatowej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r. oraz zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyłączona została ustawowa 0,4 proc. rezerwa w wysokości 172.318 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 42.907.017 tys. zł, z tego dla:
- gmin 27.829.869 tys. zł,
- powiatów 14.470.393 tys. zł,
- województw 606.755 tys. zł.

Powiaty


Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 3.353.036 tys. zł, z tego:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.080.888 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.272.148 tys. zł.

Województwa


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została obliczona zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2018 r. wynosi 1.177.802 tys. zł. Składa się ona z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

W 2018 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Marcin Przybylski
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25